Meny

Oversikt over veiledere fra Domstoladministrasjonen.

 

  • Bestilling og bruk av tolk – noen anbefalinger (pdf). Riktig bruk av tolk er avgjørende for rettssikkerheten i saker hvor personer med       manglende norskkunnskaper er involvert. Dokumentet  er laget for alle aktørene i retten.

Siden ble sist oppdatert: 29.09.2016, kl. 14.58