Meny

Domstoladministrasjonens arbeid ledes av et styre. Under kan du lese mer om styrets rolle og hvem som er medlemmer.
I menyen til venstre finne du oversikt over styremøter- og protokoller.

Styrets arbeidsoppgaver

Styret er øverste myndighet for DA, og skal se til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Styret skal behandle saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolene og DA og fordeling av budsjettmidler innenfor rammene Stortinget har fastsatt. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet.

Medlemmer

Styret består av ni medlemmer. To av disse er valgt av Stortinget, og skal representere allmennheten. De øvrige medlemmene er oppnevnt av Kongen i statsråd etter nærmere regler. Medlemmene har personlige varamedlemmer.

Styret for perioden 1. august 2015 - 31. juli 2017

Verv

Tittel

Navn

Arbeidssted

Styreleder

 Høyesterettsdommer

Bård Tønder

Norges Høyesterett, Oslo

Vara

 Tingrettsdommer

Are Trøan Nilsen 

Stavanger tingrett, Stavanger 

Nestleder

 Førstelagmann

Magni Elsheim

Gulating lagmannsrett, Bergen

Vara

 Lagdommer

Anne-Kristine Hagli

Agder lagmannsrett, Skien

Medlem

 Advokat

Kim Dobrowen

Advokatfirma Thommessen AS, Oslo

Vara

 Advokat

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond og Ysen, Oslo

Medlem

 Sorenskriver

Rolf Selfors

Rana tingrett, Mo i Rana 

Vara

 Lagdommer

Bjørnar Stokkan

Hålogaland lagmannsrett, Tromsø

Medlem

 Advokat

Marianne Abeler

Simonsen Vogt Wiik, Tromsø

Vara

 Advokat

Ranveig Sem

Advokatene Skien, Skien

Medlem

 Jordskiftedommer

Kristin Lande

Nord - og Midhordland jordskifterett, Bergen

Vara

 Jordskifterettsleder

Oddmund Roalkvam

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett, Stord

Medlem

Tidligere Stortingets  visepresident

Carl I. Hagen 

Fremskrittspartiet, Oslo

Vara

Tidligere plan- og næringssjef

Ommund Heggheim

Alta kommune

Medlem

Tidligere odelstingspresident

Berit Brørby

Jevnaker

Vara

Tidligere Stortingsrepresentant

Sonja Iren Sjøli

Minnesund

Medlem

 Seksjonssjef

Bente Fanavoll Elverum

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim

Vara

 Rådgiver

Anders Rasmussen

Oslo tingrett 

Siden ble sist oppdatert: 01.09.2016, kl. 15:05