Meny

Dagsorden

 

Saksnr          

Tittel

16/027

Godkjenning av innkalling

16/028

Godkjenning av protokoll

16/029

Direktøren orienterer

16/030

Styreleder orienterer

16/031

Utvikling i erstatningssaker 2013-2015

16/032

Redegjørelse for internasjonalt domstolarbeid 2015

16/033

Eventuelt

16/034

Tekstforslag til statsbudsjettet 2017 - Prop. 1 S (2016-2017)

16/035

Oppsummering av årsrapporter 2015

16/036

KVU Bergen og Stavanger tingrett - endelige rapporter

16/037

Orientering, eventuell felles ledelse i Brønnøy tingrett

Siden ble sist oppdatert: 02.06.2016, kl. 09.21