Saksliste 26.januar

Dagsorden

Saksnr

Tittel

 

16/001

Godkjenning av innkalling

16/002

Godkjenning av protokoll

16/003

Direktøren orienterer

16/004

Styreleder orienterer

16/005

Revidert budsjett

16/006

Tildelingsbrev 2016 - Domstoladministrasjonen og domstolene

16/007

Sammenslåing av Bergen og Nordhordaland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

16/008

Revidert stillingsinstruks for direktøren (U.off § 14, 1. ledd)

16/009

Direktørens rapportering på resultatkrav for 2015 og forslag til resultatkrav for 2016 (U.off. § 14, 1. ledd)

16/010

Eventuelt 

16/011

Undersøkelse - Avslag på innsyn i dokumenter i personalsak (U.off. § 14, 1 ledd)

16/012

Statsbudsjettet 2016 - Innspill til RNB (revidert budsjett)