Saksliste 7. mars

Dagsorden

 

Saksnr

Tittel

16/013

Godkjenning av innkalling

16/014

Godkjenning av protokoll

16/015

Direktøren orienterer

16/016

Styreleder orienterer

16/017

Regnskap og rapportering 2015

16/018

Anvendelse av mindreforbruk 2015

16/019

Endring av styreinstruks for DA

16/020

Undersøkelse - Avslag på innsyn i dokumenter i personalsak (U.off. § 14, 1 ledd)

16/021

Støttefunksjoner og kompetanse

16/022

Saksavviklingsstatistikk for 2015

16/023

Aktørportalen - Planer for 2016

16/024

Sannhetens øyeblikk - Handlingsplan for serviceutvikling i domstolene og DA

16/025

Utvikling i erstatningssaker 2013-2015

16/026

Eventuelt