Saksliste 7. november

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

Dagsorden

 

Saksnr         

Tittel

16/072

Godkjenning av innkalling

16/073

Godkjenning av protokoll

16/074

Direktøren orienterer

16/075

Styreleder orienterer

16/076

Rekrutteringsundersøkelse - dommerstillingers attraktivitet blant jurister

16/077

Økonomiplan for domstolene 2018-2021l

16/078

Statsbudsjettet 2018 - Satsningsforslag og budsjettiltak 

16/079

Ny domstollov

16/080

Høring - forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven

16/081

Budsjettforslag 2017

16/082

Gebyrinnkreving i domstolene

16/083

Eventuelt