Saksliste 11. desember

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

17/080

Godkjenning av innkalling

17/081

Godkjenning av protokoll

17/082

Direktøren orienterer

17/083

Styreleder orienterer

17/084

Høringsuttalelse - NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder

 

Forslag høringsuttalelse til styret

17/085

Forslag økonomiplan 2019-2022

17/086

Fremtidig organisering av regnskap- og lønn i domstolene

17/087 

Samarbeid om IKT - sikkerhet (U.off § 24.3.ledd 1. pkt)

17/088

Domstolene 2025 status strategisk plan

17/089

Tvangs- og gjeldssaker i førsteinstans

17/090

Erstatningssaker-oversikt over saker fra 2016 og 2017

17/091

Status vitnestøtte

17/092

Eventuelt

17/093

Forslag til budsjett for domstolene og DA 2018

17/094

Borgarting lagmannsrett