Saksliste 13. februar

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

Dagsorden

 

Saksnr         

Tittel

17/001

Godkjenning av innkalling

17/002

Godkjenning av protokoll

17/003

Direktøren orienterer

17/004

Styreleder orienterer

17/005

Felles ledelse, omgjøring til permanent felles ledelse for tingrettene på Helgeland og i Gudbrandsdal

17/006

Nye mål for saksbehandlingstid

17/007

Saksavvikingsstatistikk for 2016

17/008

Direktørens resultatkrav 2017

17/009

Elektroniske pressesider - klage fra Forbrukerrådet

17/010

Regelutvalget - rapport nr. 12

17/011

Etablering av IKT-drift under ny avtale

17/012

Status nytt meddommerutvalg per 01022017

17/013

Eventuelt

17/014

Regnskap og rapportering 2016

17/015

Anvendelse av mindreforbruk 2016