Saksliste 24. april

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

Dagsorden

 

Saksnr         

Tittel

17/016

Godkjenning av innkalling

17/017

Godkjenning av protokoll

17/018

Direktøren orienterer

17/019

Styreleder orienterer

17/020

Tekstforslag for statsbudsjettet 2018_ Prop. 1 S (2017-2018)l

17/021

Ny budsjettmodell for domstolene

17/022

Innføring av WebSak i pilotdomstoler - felles arkivtjeneste for administrative saker

17/023

Oppsummering av årsrapporter 2016

17/024

Dato og plassering av styremøter 2018

17/025

Lagsogn, domssogn og faste rettssteder - regelverk

17/026

Status for Lovisa i jordskifterettene per mars 2017

17/027

Eventuelt