Saksliste 29. juni

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

Dagsorden

 

Saksnr         

Tittel

17/046

Godkjenning av innkalling

17/047

Godkjenning av protokoll

17/048

Direktøren orienterer

17/049

Styreleder orienterer

17/050

Felles ledelse for Lofoten tingrett og Salten tingrett

17/051

Klage over avslag på innsynsbegjæring (U.off § 14, 1. ledd)

17/052

Eventuelt

17/053

Vitnemål ved søknad om dommerfullmektigstilling (U.off § 13 1. ledd, jf. fvl.§ 13. 1. ledd nr. 2)