Saksliste 6. november

På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll.

17/069

Godkjenning av innkalling

17/070

Godkjenning av protokoll

17/071

Direktøren orienterer

17/072

Styreleder orienterer

17/073

Foreløpig budsjett 2018 (u. off § 23. 1. ledd)

17/074

Forslag til høringsuttalelse - NOU 2017:8-Særdomstoler på nye områder

17/075

Tvangs- og gjeldssaker i førsteinstans

17/076

Erstatningssaker-oversikt over saker fra 2016 og 2017

17/077

Eventuelt

17/078

Forslag til økonomiplan 2019-2022

17/079

Statsbudsjettet 2019-Satsningsforslag for domstolene