Kjente feil

Problemer med kladd/send til godkjenning

Det er for tiden en feil med lagring av kladd og send til godkjenning av ny sak og tilsvar i ny sak som gjør at det dokumentet forsvinner etter lagring som kladd eller sendt til godkjenning. Feilen er under retting og vi håper å få ut denne rettingen raskt.

Feil ved sammenslåing av dokumenter

Ved sammenslåing av dokumenter i Aktørportalen forsvinner alt av bokmerker. Feilen er identifisert og ferdig rettet, og feilretting vil bli lansert innen mai 2018.

Feil ved åpning av bilag

Enkelte bilag som ikke finnes elektronsik er det ikke mulig å åpne, disse får man dessverre ikke noen feilmelding på. Om du oppdager bilag du ikke får til å åpne, ta kontrakt med domstolen.

Oppdatering av navn fra folkeregisteret

Det feiler å oppdatere navn fra folkeregisteret på Min Profil. 
Om du har feil navn i Aktørportalen vil dette være synlig kun for deg, domstolen vil ha korrekt navn på deg.  

Feil ved innsending

Feil ved innsending kan skyldes flere faktorer. Sjekk gjerne følgende punkter for å se om det hjelper:

  • Aktør kan være feilført inn på saken, i enklete tilfeller får bruker opp saken, men innsending feiler. Det jobbes i høst med en bedre tilgangskontroll slik at man får tilgang til å sende inn dokumenter i alle saker man har tilgang til.
  • Er det noen obligatoriske felter i innsendingsskjemaet som ikke er fylt ut, eller fylt ut feil? Obligatoriske felt er markert med en stjerne. Skjemaet blir validert ved forsøk på innsending, og bruker skal få en tilbakemelding om det mangler nødvendig informasjon.

  • Forsøk å logg ut og inn igjen. 

  • Har bruker forsøkt en annen nettleser, evt å oppdatere nettleseren sin og slette informasjonskapsler og nettstedsdata (cookies)? Det anbefales å slette informasjonskapsler og nettstedsdata med jevne mellomrom for å fjerne lagret informasjon som kan hindre bruker i å utføre ønskede oppgaver. I tillegg anbefales det å oppdatere nettleseren når det kommer oppdateringer, da utdaterte nettlesere ikke nødvendigvis støtter løsningen, samt at de utgjør en sikkerhetsrisiko for bruker.

  • Er det en advokat/advokatfullmektig eller assistent/sekretær som forsøker å sende inn?
    Husk at assistenter og sekretærer ikke har mulighet til å sende inn stevning og tilsvar i Aktørportalen. Dette skal sende inn av den prosessfullmektige i saken.