Meny

Manglende varsel på nye dokumenter i Aktørportalen

Det er oppdaget en feil ved varslinger av nye dokumenter som brukerne får i Aktørportalen. Det jobbes med en feilretting.

Feilmelding "Filnavnet er for langt" selv om det ikke overstiger 100 tegn

Enkelte opplever å få feilmeldingen "Filnavnet er for langt" selv om filnavnet/navnet på dokumentet kun har ca 30 tegn. Begrensningen på antall tegn i dokumentnavnet er på 100 tegn, det arbeides derfor for å finne ut hva som er feil.

Innsending av salærskjema feiler

Enkelte opplever at innsending av salærskjema feiler, dette skjer ofte grunnet at tekstfeltet i salæroppgaven inneholder for mye tekst i forhold til begrensningen i feltet. Dette blir feilrettet ved neste versjon av Aktørportalen. Begrensningen er 2000 tegn, inntil dette er feilrettet forsøk å kort ned teksten i fritekstfeltet, eller legg ved teksten i et vedlegg og last opp.

Det er ikke mulig å sende inn tilsvar i "FØR"-saker

Ved bruk av "Opprett ny sak" - "Tilsvar" og innlegging av saksnummer tilknyttet en FØR-sak (førsteinstans sak for lagmannsretten) vil bruker få feil. Dette blir rettet i neste versjon av Aktørportalen. Inntil videre kan du kontakte domstolen slik at de fører deg inn i saken, da får du saken opp i saksoversikten din og kan sende inn tilsvar ved å opprette nytt dokument i saken.

Det er ikke mulig å avregistrere seg som bruker i Aktørportalen

Det er ikke mulig å avregistrere seg som bruker i Aktørportalen pr nå.

Bruker er pålagt å legge inn tid for pauser i stykkpris-saker, selv om det ikke har vært pause

Frem til dette er feilrettet kan man legge inn 1 minutt i pause, f.eks. 12:00-12:01, for å gjennomføre innsendingen. Dette er ikke av betydning for salærutregningen, men det blir feil at det er oppført pause når det ikke har vært gjennomført pause. Kommenter det gjerne i tekstfeltet i salærskjemaet. 

Feil ved innsending

Feil ved innsending kan skyldes flere faktorer. Sjekk gjerne følgende punkter for å se om det hjelper:

  • Aktør kan være feilført inn på saken, i enklete tilfeller får bruker opp saken, men innsending feiler. Det jobbes i høst med en bedre tilgangskontroll slik at man får tilgang til å sende inn dokumenter i alle saker man har tilgang til.
  • Er det noen obligatoriske felter i innsendingsskjemaet som ikke er fylt ut, eller fylt ut feil? Obligatoriske felt er markert med en stjerne. Skjemaet blir validert ved forsøk på innsending, og bruker skal få en tilbakemelding om det mangler nødvendig informasjon.

  • Forsøk å logg ut og inn igjen. 

  • Har bruker forsøkt en annen nettleser, evt å oppdatere nettleseren sin og slette informasjonskapsler og nettstedsdata (cookies)? Det anbefales å slette informasjonskapsler og nettstedsdata med jevne mellomrom for å fjerne lagret informasjon som kan hindre bruker i å utføre ønskede oppgaver. I tillegg anbefales det å oppdatere nettleseren når det kommer oppdateringer, da utdaterte nettlesere ikke nødvendigvis støtter løsningen, samt at de utgjør en sikkerhetsrisiko for bruker.

  • Er det en advokat/advokatfullmektig eller assistent/sekretær som forsøker å sende inn?
    Husk at assistenter og sekretærer ikke har mulighet til å sende inn stevning og tilsvar i Aktørportalen. Dette skal sende inn av den prosessfullmektige i saken.

Flere advokatfullmektiger får ikke til å sende inn salærkrav

Dette skyldes manglende informasjon fra domstolenes saksbehandlingssystem. Dette er en feil som skal rettes i en versjon som leveres høsten 2017.

Advokatfullmektiger får opp feil navn under klient

For advokatfullmektiger vil det i sivile saker alltid være saksøkers navn under klient, og ikke navnet på den faktiske klienten. Dette ligger til feilretting. 

Det feiler å åpne et dokument

Det er for tiden flere som har problemer med å åpne dokumenter i Aktørportalen. Det arbeides med feilretting. Frem til feilretting er utført vil det ofte hjelpe å logge ut og inn igjen eventuelt forsøke på nytt i en annen nettleser. Husk at dokumenter som er markert i grått ikke er tilgjengelige i PDF. 

Siden ble sist oppdatert: 20.09.2017, kl. 13.58