Kontakt

For veiledning eller spørsmål om Aktørportalen kontakt domstolen:

Agder lagmannsrett
Telefon: 35 69 21 00, e-post: agder.lagmannsrett@domstol.no 

Borgarting lagmannsrett
Telefon: 21 55 80 00, e-post: borgadm@domstol.no

Frostating lagmannsrett
Telefon: 73 54 24 00, e-post: frostating.lagmannsrett@domstol.no

Eidsivating lagmannsrett
Telefon: 62 55 06 00, e-post: eidsivating.lagmannsrett@domstol.no

Gulating lagmannsrett
Telefon: 55 69 39 00, e-post: gulating@domstol.no

Hålogaland lagmannsrett
Telefon:  77 66 00 35, e-post: halogaland.lagmannsrett@domstol.no

Oslo tingrett
Telefon: 22 03 52 00, e-post: Elsam.Oslo.Tingrett@domstol.no

Asker og Bærum tingrett
Telefon: 67 57 65 00, e-post: abtingrett@domstol.no

Bergen tingrett
Telefon: 55 69 97 00, e-post: bergen.tingrett@domstol.no

Drammen tingrett
Telefon: 32 21 16 00, e-post: drammen.tingrett@domstol.no

Jæren tingrett
Telefon: 52 00 46 00, e-post: jaren.tingrett@domstol.no

Kristiansand tingrett
Telefon: 38 17 63 00, e-post: kristiansand.tingrett@domstol.no

Oslo byfogdembete
Telefon: 22 99 92 00, e-post: oslo.byfogd@domstol.no

Nedre Romerike tingrett
Telefon: 61 99 22 00, e-post: nedre.romerike.tingrett@domstol.no

Nedre Telemark tingrett
Telefon: 35 69 20 00, e-post: nedre.telemark.tingrett@domstol.no 

Nord-Troms tingrett
Telefon: 77 66 00 00, e-post: nord-troms.tingrett@domstol.no

Stavanger tingrett
Telefon: 51 29 91 00, e-post: stavanger.tingrett@domstol.no

Sør-Trøndelag tingrett
Telefon: 73 54 24 00, e-post: sor-trondelag.tingrett@domstol.no

Fredrikstad tingrett
Telefon: 69 79 77 00, e-post: fredrikstad.tingrett@domstol.no

Sunnmøre tingrett
Telefon: 70 11 77 50, e-post: sunnmore.tingrett@domstol.no

Sogn og Fjordane tingrett
Telefon: 55 69 43 00, e-post: softpost@domstol.no

 

 

Brukerstøtte for innlogging ID-porten (DIFI)
Telefon: 800 30 300 (grønt nummer)
E-post: brukerstotte@difi.no