Meny

Under finner du oversikt over ofte stilte spørsmål. Hvis fremdeles lurer på noe, kontakt domstolen.

Spørsmål om spesifikke saker må du også henvende deg til rett domstol om. Det samme gjelder om du opplever feil eller mangler på løsningen. 

 

Varsel på egne dokumenter (06.10.17)

Enkelte melder om at de får varsler på innsending av egne dokumenter i Aktørportalen. Dette gjelder for brukerne som har valgt SMS som kanal. Om du ønsker å fjerne varsler på opplasting av egne dokumenter kan du velge e-post som varslingskanal.

Les mer
Hvorfor er noen av dokumentene på dokumentlista grå? (09.09.17)

I Aktørportalen er dokumentene enten markert med fet skrift, normal skrift eller grå skrift. Alle lesbare dokumenter (dokumenter som finnes i PDF) svarte og trykkbare slik at du får mulighet til å lese/laste dem ned. De med fet skrift er dokumenter du ikke har trykket deg inn for å lese ennå, men de med normal skrift er lest. De grå dokumentene er filer som ikke finnes elektronisk, eller dokumenter som er feilført. Om du holder musepekeren over den grå teksten vil du få opp melding om at dokumentet enten ikke finnes i elektronisk versjon, eller at det er feilført av domstolen.

Les mer
Jeg har sendt inn feil dokument, eller et dokument som inneholder en feil, hva gjør jeg? (06.09.17)

Det er ikke mulig å redigere eller slette dokumenter du har lastet opp i Aktørportalen, verken hoveddokument eller bilag. Om du har sendt inn feil dokument eller dokument med feil innhold, bes du ta kontakt med domstolen slik at de kan feilføre dokumentet som er feilsendt eller inneholder feil, og du kan sende inn dokumentene på nytt.

Les mer
Salæroppgave etter medgått tid (21.08.17)

Hvordan får jeg byttet fra stykkpris til medgått tid (salærforskriften) på salæroppgaven min?

Les mer
Jeg er advokatfullmektig, men får ikke tilgang til saken min (17.08.17)

Advokatfullmektige som ikke får tilgang til saken sin i Aktørportalen bes ta kontakt med domstolen for hjelp. Dette skyldes mest sannsynlig at du ikke er ført inn i saken korrekt med prinsipal. Minner også om at du som advokatfullmektig bør informere domstol om hvem som er din prinsipal. 

Les mer
Hvordan sender jeg inn en sak/et dokument som motparten ikke skal se? (Skjermet sak/dokument) (17.08.17)

Jeg ønsker å sende inn en midlertidig forføyning eller arrest, eller et dokument som inneholder konfidensielle opplysninger som motpart ikke skal se. Hvordan løser jeg dette?

Les mer
Jeg har mottatt saksdokument pr post istedenfor i Aktørportalen (17.08.17)

Hvorfor mottar jeg til tider dokumenter pr post istedenfor gjennom Aktørportalen?

Les mer
Det er hull i dokumentlista (17.08.17)

Hvorfor mangler det dokumenter i dokumentlista mi på Aktørportalen?

Les mer
Manglende varsel (17.08.17)

Jeg har ikke mottatt varsel på nye dokumenter, hva har skjedd? 

Les mer
Varsling på gamle dokumenter (17.08.17)

Jeg har mottatt varsling på sms eller e-post på gamle dokumenter. Hvorfor?

Les mer
Innspill til forbedring av løsningen (17.08.17)

Jeg har et innspill til forbedring av løsningen, hvor gjør jeg av det? 

Les mer
Feilmelding når jeg forsøker å åpne et dokument i Aktørportalen (17.08.17)

Om du får feilmeldingen "Det har oppstått en feil, og denne er blitt logget" når du forsøker å åpne et dokument i Aktørportalen ber vi deg forsøke igjen litt senere. Eventuelt kan du forsøke å logge ut og inn eller forsøke i en annen nettleser. 

Les mer
Jeg finner ikke saken min på saksoversikten (17.08.17)

Det kan være flere årsaker til at saken din ikke finnes på saksoversikten. 

Les mer
Hvordan får jeg god nok dokumentkvalitet? (02.08.17)

God dokumentkvalitet er viktig får å kunne behandle saken elektronisk der innholdet kan benyttes videre i saksbehandlingen, samt for rettssikkerheten. Det er derfor ønskelig at alle dokumenter som finnes elektronisk beholdes elektronisk, f.eks. ved at Word-dokumenter lagres som PDF fremfor printes ut for så å skanne inn igjen.

Les mer
Hvordan ser jeg de nye dokumentene mine? (02.08.17)

Under fanen "Dokumenter" i den øverste menylinjen finner du en oversikt over alle dokumentene dine på tvers av alle saker. Disse dokumentene er sortert som e-postinnboksen din, de nyeste dokumentene ligger øverst, og de uleste dokumentene har fet skrift og de leste har normal skrifttype.

Les mer
Slå sammen flere dokumenter til en PDF (02.08.17)

I Aktørportalen er det mulig å slå sammen flere dokumenter til en PDF, f.eks. når du skal lage utdrag, eller når du ønsker å samle alle dokumentene i saken for å lagre de på egen PC.

Les mer
Kan jeg få varsel på både e-post og sms? (02.08.17)

Det er mulig å motta varsel på nye dokumenter på både e-post og sms om man ønsker det. Dette gjøres ved å legge inn både e-post og telefonnummer under kontaktinformasjon under "Min profil" (finnes ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre når du er innlogget).

Les mer
Er det behov for signatur på dokumenter som sendes inn i Aktørportalen? (02.08.17)

Det er ikke behov for signatur på dokumenter som sendes inn via Aktørportalen da du er autentisert på nivå 4 ved innlogging. Denne autentiseringen bekrefter at innsendingen er gjort av deg. Det betyr at stevning, tilsvar og prosesskriv kan skrives i Word (evt andre skriveprogrammer) og dokumentet lagres direkte som PDF fremfor print, signatur og skann. Dette fører også til bedre dokumentkvalitet.

Les mer
Hvilke domstoler tilbyr Aktørportalen? (02.08.17)

Pr i dag tilbyr alle lagmannsrettene, samt de tolv største domtolene Aktørportalen, ved siden av et par andre domstoler. For full, oppdatert oversikt, se menypunktet "Hvem er med?".

Les mer
Hvordan finner jeg ut om motpartens prosessfullmektig er registrert bruker? (02.08.17)

Som prosessfullmektig er man pliktig å sende motpartens prosessfullmektig saksdokumenter direkte, jf. tvisteloven § 12-3 (2). Om motpartens prosessfullmektig er aktørportalbruker slipper man dette, da motpart mottar dokumentene som lastes opp i Aktørportalen. Om motparten ikke er aktørportalbruker må dette sendes på papir, som tidligere. For å finne ut hvem som er registrert bruker trykker du på navnet ditt øverst til høyre når du er innlogget i Aktørportalen. Deretter velger du "Søk etter brukere".

Les mer
Hvem kan bruke Aktørportalen? (02.08.17)

Aktørportalen kan benyttes av advokater og advokatfullmektige som skal ha en sak for domstolene. I tillegg kan andre ansatte ved advokatkontor (sekretærer og assistenter) bistå advokatene og advokatfullmektigene i bruken av Aktørportalen.

Les mer
Hva gjør jeg når jeg skal sende inn salærskjema med både stykkpris og medgått tid? (30.06.17)

I tilfeller der man skal sende inn salærskjema i en sak med både medgått tid og stykkpris må det dessverre sendes inn to seprate salærskjemaer i Aktørportalen.

Les mer
Hvilke sakstyper kan jeg benytte Aktørportalen til? (29.06.17)

Enn så lenge er det mulig å benytte Aktørportalen til tviste- og skjønnssaker i tingretten, som for salær og dokumentinnsyn i straffesaker.  I lagmannsretten er det mulig å benytte Aktørportalen til sakstypene ASD, SKJ, ASK, FØR samt straffesakstypene AST og SAK.

Les mer
Hvor lenge blir en sak liggende i Aktørportalen? (08.03.17)

Aktørportalen er ikke et arkiv for advokatene. En sak blir liggende i tre måneder etter at den er avsluttet slik at det er mulig å sende inn salærkrav. 

Les mer
Straffesaker i Aktørportalen (08.03.17)

I Aktørportalen er straffesaker tilgjengelig for å kunne sende inn salærkrav. Enn så lenge er det begrensede muligheter i straffesaker. 

Les mer
Utlogget for fort (08.03.17)

Enkelte mener at de blir logget ut for raskt i Aktørportalen og ønsker å forlenge denne tiden. Innloggingen er kort pga sikkerheten i løsningen. Dette er dessverre ikke noe vi kan styre, da innloggingstiden er krav fra DIFI for ID-porten. 

Les mer
Jeg får opp saken i Aktørportalen, men mangler dokumenter og saksinfo (02.03.17)

Om du har saker i Aktørportalen der innholdet i dokumentlista er tom og feltet for klient inneholder teksten "Ukjent part" kan det være at du er ført ut av saken av domstolen. Du skal allikevel ha tilgang til saken i tre måneder for å kunne sende inn salærkrav. Om dette er feil kan du ta kontakt med domstolen. 

"Ukjent part" vil også bli stående på klientnavn i straffesaker i Aktørportalen.

Les mer
Innsending med parter utenfor Norge (09.10.14)

For stevning og tilsvar er det obligatorisk i aktørportalen å fylle ut postnummer og poststed. Dette kan være vanskelig i saker der en eller flere av parten ikke har norsk bostedsadresse, da kun firesifret postnummer er mulig å fylle ut. Det lar seg derimot løse da det ikke trenger å være et reelt postnummer.

Les mer
Feil ved innsending, men alle felter valideres ok (16.07.13)

Det kan være er en feil i validring feltet for personnummer på saksøkt og saksøker som er årsaken. Det menes her fødselsnummer og ikke personnummer eller fødselsdato. Altså må feltet være tomt eller ha 11 siffer.

Les mer
Kvitering av fokynnede dokumenter (27.05.13)

Hvordan skal jeg forholde meg til forkynnede dokumenter og innsending av kvittering? For å sende inn kvittering...

Les mer
Jeg får beskjed om begrenset tjenestetilbud (10.04.13)

Dette betyr at fagsystemet til domstolen er nede, men det er fortsatt mulig å jobbe i portalen..

Les mer
Jeg prøver å sende inn et dokument, men siden lastes bare på nytt? (08.03.13)

Sjekk at alle nødvendige felter er fylt ut...

Les mer
Hva trenger jeg for å logge på Aktørportalen? (06.03.13)

For å  logge inn i Aktørportalen trenger du en pc med nyere nettleser og elektronisk ID på nivå 4.

Les mer