Aktørportalen

I Aktørportalen kan domstoler og advokater i sivile skjønns- og tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også. Løsningen er utviklet i samarbeid med Advokatforeningen.

Registrer deg som bruker

Velg "Logg inn" for å registrere deg som bruker.

Under vår hjelp-side finnes blant annet:

Hvilke domstoler er med?

Se hvilke domstoler som tilbyr Aktørportalen under "Hvem er med?".  

Hvordan kan Aktørportalen bli bedre?

Benytt  skjemaet under "Innspill"
Se også oversikt over planlagte forbedringer.

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har i dag besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Vi utarbeider nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.   

Les mer

Ny versjon 18. juni 2018

I dag lanseres ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye, oppdaterte dokumentlister, både på sak og global dokumentliste (på tvers av alle saker). Det er gjort endringer som gir bedre filtreringsmuligheter, fjerning av likelydende dokumenter til andre mottakere, bedre skille på hoveddokument og bilag, samt leste/uleste dokumenter, navigasjon inn til sak fra global dokumentliste.

Les mer

Oppdaterte retningslinjer for bruk

Punkt 3, 4, 6, 7 og 12 i felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen er nå oppdatert.

Les mer

Ny versjon 20.april

På morgenen 20. april kom ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har hovedsakelig inneholdt feilrettinger.

Les mer

Ny versjon 28. februar

Ny versjon av Aktørportalen lanseres kveldstid 28. februar. Denne versjonen inneholder blant annet mulighet for å kunne skjule salæroppgaver.

Les mer

Ny versjon 14. februar 2018

Ny versjon av Aktørportalen lanseres 14. februar 2018 på kveldstid.

Les mer

Ny versjon 31. januar

På kvelden 31. januar kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen fører ikke til nedetid, og inneholder små endringer for brukeren.

Les mer

Mer informasjon i varsler

Fra 8. november vil varslene som sendes advokat i forbindelse med nye dokumenter inneholde mer informasjon.

Les mer

Ny versjon 22. november

Kvelden 22. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne inneholder blant annet støtte for valg av språk i portalen, samt en del feilrettinger. Se under for å lese om de endringene som er gjort i denne versjonen.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen 8. november

Onsdag 8. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen mellom klokken 20:00 og 22:00. Versjonen inneholder noe ny funksjonalitet og en del feilrettinger.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

Fredag 20.oktober kommer ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 21:00 og 22:00. Denne versjonen inneholder en rekke endringer, blant annet ny delegatløsning. Vær spesielt oppmerksom på at alle delegater nå har rettigheten "foreta prosesshandling og kvitter for". Om du ønsker å endre dette kan du enkelt gjøre det ved å trykke deg inn på "Delegater" og endre rettighetene til delegatene dine.

Les mer

Varsling på egne dokumenter

Enkelte melder om at de får varsler på innsending av egne dokumenter i Aktørportalen. Dette gjelder for brukerne som har valgt SMS som kanal. Om du ønsker å fjerne varsler på opplasting av egne dokumenter kan du velge e-post som varslingskanal.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

I kveld får vi ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder ingen store endringer for brukeren, men enkelte feilrettinger og små endringer. For full oversikt over hva som er nytt se " Kommende versjoner ".

Les mer

Aktørportalen for tvistesaker

I Aktørportalen kan domstoler og aktører i sivile tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. I tillegg inngår salærbehandling for både tviste- og straffesaker i løsningen.

Les mer