Innspill

Dette skjemaet skal ikke benyttes ved feil, behov for hjelp eller henvendelser knyttet til saker. Disse henvendelsene skal alltid stilles til domstol der saken føres. Se kontaktinformasjon til domstolene som tilbyr Aktørportalen.

Her kan du komme med ris, ros, innspill eller forslag til endringer og forbedringer på Aktørportalen.

Se oversikt over innspill som er mottatt med status, samt en overordnet oversikt over hva vi jobber med nå.


Navn:
   
Firma
   
Rolle/stilling:
   
E-post:
   
Tilbakemelding/Forslag: