Mottatte innspill til løsningen

Under finner du innspill til endringer og forbedringer i Aktørportalen som vi har mottatt fra brukere.

Har du andre innspill til løsningen kan du sende de inn ved å benytte skjemaet under "Innspill".

Merking av leste og uleste dokumenter og frister

"Det er litt tungvint å finne uleste meldinger, kunne kanskje disse vært merket med åpen og lukket konvolutt? Slik at man lettere kunne se hvilke meldinger som er lest og ulest? Og at det også merkes når man har sendt inn dokumenter i forhold til en frist?"

-Ligger i kø for utvikling

Få med navn på dokument i varsel

"I stedet for bare saksnummer hadde det vært greit å få med dokumentnavnet i meldingen som kommer. Det vil gjøre det lettere å finne igjen dokumentet i portalen."

-Forbedring av informasjonen på varslene ligger i utviklingskøen til fagsystemet og vil være på plass sommeren 2017

Partsinformasjon i varsel

"Det hadde vært å foretrekke hvis det hadde vært partsinformasjon i varslingene som sendes. Det er mye lettere å kjenne igjen saken på dette i stedet for saksnummer."

-Forbedring av informasjonen på varslene ligger i utviklingskøen til domstolenes fagsystem. Dessverre vil ikke varslene inneholde partsnavn mhp personvern.

Format på varslinger om nytt dokument

"Det hadde også vært fint om det i epostene vi mottar om ny melding at det følger med en direkte link til aktørportalens påloggingsside."

-Forbedring av informasjonen på varslene ligger i utviklingskøen til domstolenes fagsystem

Ønsker alle frister samlet på et sted

"Det er fint at alt som har med kommende og ikke møtte frister å gjøre, ligger på et sted."

-Vi jobber med forbedring av brukervennligheten på Aktørportalen. Dette betyr at informasjonen vil bli omstrukturert og presenteres på en bedre måte enn i dag.

Sammenstilling av alle dokumenter

"I dokumentlisten under sak kunne jeg tenkt meg en knapp for å bygge sammen alle dokumenter i saken til et dokument, eller for å laste ned alle dokumenter i saken. Det hadde vært veldig greit når en sak er ferdig å kunne få lastet ned alt for arkivering."

-Dette kom på plass oktober 2015.

Utskrift av kvitteringer og partsinformasjon

"Først og fremst betre kvitteringar for innsendte dokument og muligheit til å skrive dei ut. Kvitteringane bør også inneholde namn på partar slik at det er lettare for oss å kjenne igjen sakane."

-Det er nå mulig å skrive ut kvitteringene. De inneholder også mer informasjon.

Utskrift av dokumentliste

"Synes det hadde vært greit med en kanpp eller liknende for å enkelt kunne skrive ut dokumentlisten i en sak."

-Denne funksjonaliteten kom på plass mai 2015

Mulighet for å logge inn med Bank ID på mobil

"Det er ønskelig å benytte BankID på mobil fremfor kodebrikke for å logge inn i Aktørportalen."

-Innlogging via BankID på mobil ble mulig fra november 2015.