Meny

Nedenfor følger en oversikt over hva som er nytt i siste versjon. Ny versjon vil i all hovedsak lanseres med ca 2-3 ukers mellomrom. Når oversikt over endringene som vil være med i neste versjon er klare vil de bli beskrevet her.

30. april mellom kl. 21:00 og 22:00 vil ny versjon av Aktørportalen lanseres.

Aktørportalen vil være tilgjengelig under lanseringen av ny versjon, men det kan oppleves et lite heng for brukerne som er innlogget. Ny versjon inneholder følgende:

Ikke mulig for delegat som ikke er advokat/advokatfullmektig å signere og sende inn stevning og tilsvar For å følge lovgivningen er knappen for "Signer og send inn" nå fjernet for delegater som ikke er advokater/advokatfullmektiger under "Opprett ny sak".

Delegater må ikke lenger registrere kontonummer og organisasjonsnummer for å kunne opprette salæroppgave for advokat Tidligere var det ikke mulig for delegat å fylle ut salærskjema om delegaten manglet informasjon om kontonummer og organisasjonsnummer under "Min profil". Dette er nå mulig. Det er alltid prosessfullmektig sin informasjon som benyttes til salær.

Tidligere prosessfullmektig har ikke lenger mulighet til å sende inn dokumenter i saken Prosessfullmektig som er ført ut av saken får ikke lenger mulighet til å sende inn nye dokumenter i saken, med unntak av salæroppgave . Tidligere har dette ført til at innsendingen har feilet fordi domstolenes saksbehandlingssystem ikke har godtatt disse innsendingene selv om det har vært mulig fra Aktørportalen. 

Endring på størrelsesbegrensning Det er nå mulig å sende inn bilag opp til 100 MB, det er også mulig å laste opp 200 bilag,  totalt er grensen 600 MB. Det jobbes med å kunne øke totalgrensen ytterligere. 

I tillegg jobbes det med språkvalg i Aktørportalen, samt ny delegattjeneste som skal lanseres etter sommerferien.

Les mer om tidligere versjoner

 

Siden ble sist oppdatert: 03.05.2017, kl. 14:22