Meny

Nedenfor følger en oversikt over hva som er nytt i siste versjon.

Torsdag 29. juni lanseres ny versjon av Aktørportalen, denne versjon inneholder hovedsaklig feilrettinger:

"Velg alle dokumenter" for å slå sammen til en PDF tar nå også med bilag.
Tidligere ble kun hoveddokumentene valgt, og bruker måtte selv plukke bilagene som skulle være med. Det er også gjort en feilretting som førte til at sammenslåingen kunne feile om man hadde et feilført/slettet dokument på dokumentlista.

Delegat blir ikke lenger tvunget til å velge prosessfullmektig ved innsending av ny sak.
Prosessfullmektig blir automatisk satt til den man jobber på vegne av

Validering og feilmelding til bruker om det skrives inn feil saksnummer ved "Inngi tilsvar"
Det er også mulig å skrive inn tvi, skj og kortnavn på domstol med små-bokstaver, tidligere krevde feltet blokkbokstaver.

Dokumentlista i den enkelte sak er nå automatisk sortert etter dokumentnummer.
Tidligere var dokumentlista sortert slik at det nyeste dokumentet ligger øverst som standard. Husk at du selv kan sortere lista slik du selv vil ha den ved å trykke på de ulike overskriftene i dokumentlista. Hvis du ønsker å ha de nyeste dokumentene øverst trykker du på overskriften "Sendt".

Feilretting:

  • Advokat får nå se dokument(er) lastet opp av delegat i etterkant av at dokumentet var sendt til godkjenning.
  • Det er nå mulig å åpne dokumenter som innehar spesialtegn i filnavnet
  • Dokumentnavn blir nå validert og bruker får feilmelding om det blir gjort forsøk på å skrive inn dokumentnavn med mer enn 100 tegn. Tidligere ble feilet disse innsendingene.
  • Det er nå mulig å godta en delegatinvitasjon om noen andre har forsøkt å åpne den før deg.

I tillegg jobbes det med språkvalg i Aktørportalen, samt ny delegattjeneste som skal lanseres etter sommerferien.

Les mer om tidligere versjoner

Ny versjon vil i all hovedsak lanseres med ca 2-3 ukers mellomrom. Fremover vil dette være fravikende grunnet ferieavvikling og overgang til ny driftsleverandør. Når oversikt over endringene som vil være med i neste versjon er klare vil de bli beskrevet her.

 

Siden ble sist oppdatert: 29.06.2017, kl. 21.57