Dette arbeider vi med

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle Aktørportalen. Her finner du en oversikt over det vi jobber med nå og fremover.

  • Feilhåndtering og feilretting (kontinuerlig)
  • Språkvalg i Aktørportalen (november 2017)
  • "Varslingssenter" i Aktørportalen som gir oversikt over hendelser og "oppgaver"
  • Forbedret innhold i varslingsmelding som sendes på sms og e-post til aktørportalbruker (høst 2017/vinter 2018)
  • Elektronisk forkynning (usikkert)
  • Flere sakstyper og aktører (2017-2023)
  • Mer funksjonalitet også i straffesaker (usikkert)
  • Navn på dommer i saken under saksinfo
  • Kontaktinfo saksbehandler under saksinfo

Har du andre innspill som kan forbedre Aktørportalen? Benytt skjemaet under "Innspill"