Tidligere versjoner

Nedenfor følger en oversikt over endringer gjort i Aktørportalen den siste tiden.

30. april mellom kl. 21:00 og 22:00 vil ny versjon av Aktørportalen lanseres. Denne versjonen inneholder følgende:

Ikke mulig for delegat som ikke er advokat/advokatfullmektig å signere og sende inn stevning og tilsvar

For å følge lovgivningen er knappen for "Signer og send inn" nå fjernet for delegater som ikke er advokater/advokatfullmektiger under "Opprett ny sak".

Delegater må ikke lenger registrere kontonummer og organisasjonsnummer for å kunne opprette salæroppgave for advokat

Tidligere var det ikke mulig for delegat å fylle ut salærskjema om delegaten manglet informasjon om kontonummer og organisasjonsnummer under "Min profil". Dette er nå mulig. Det er alltid prosessfullmektig sin informasjon som benyttes til salær.

Tidligere prosessfullmektig har ikke lenger mulighet til å sende inn dokumenter i saken

Prosessfullmektig som er ført ut av saken får ikke lenger mulighet til å sende inn nye dokumenter i saken, med unntak av salæroppgave . Tidligere har dette ført til at innsendingen har feilet fordi domstolenes saksbehandlingssystem ikke har godtatt disse innsendingene selv om det har vært mulig fra Aktørportalen.

Endring på størrelsesbegrensning

Det er nå mulig å sende inn bilag opp til 100 MB, det er også mulig å laste opp 200 bilag,  totalt er grensen 600 MB. Det jobbes med å kunne øke totalgrensen ytterligere.

 

I tillegg jobbes det med språkvalg i Aktørportalen, samt ny delegattjeneste som skal lanseres etter sommerferien. 

Tidligere versjoner

6. april vil det lanseres ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 21:00 og 22:00. Aktørportalen kan derfor være noe ustabil i dette tidsrommet, og brukere kan oppleve "heng".

Den ny versjonen vil inneholde følgende endringer:

Endringer på global kvitteringsoversikt

(Felles kvitteringsside med samling av alle kvitteringer på tvers av saker, denne finnes ved å trykke på navnet sitt øverst til høyre og velge "Mine kvitteringer").

 • Det er nå kommet på navn på part/motpart samt navn på domstol på kvitteringsoversikten.
 • Det er laget lenke for å trykke seg tilbake til kvitteringsoversikten, samt til saken.
 • Det er nå mulig å søke i kvitteringsoversikten.

"Viktig melding" som pop-up melding i Aktørportalen

Det er nå mulig å legge ut "pop-up melding" til brukerne i Aktørportalen for å varsle ved viktige hendelser. Vi ser at meldingene vi har lagt ut tidligere ofte ikke blir lest, denne  funksjonaliteten vil gjøre meldingene mer synlig for brukerne, og det blir lettere for brukerne å holde seg oppdatert.

Dette fungerer ved at bruker får en pop-up melding i Aktørportalen når vi legger ut en beskjed, brukeren kan da velge å trykke videre på "Les mer" eller krysse ut meldingen. Krysses meldingen bort, blir varslet liggende i toppen av Aktørportalen som tidligere.

Bilag på dokumentlisten blir nå markert som ulest/lest på lik linje med hoveddokumentene

Tidligere ble kun hoveddokumentene markert som ulest frem til de var lest, nå er løsningen lik for bilagene også.

Sterkere kontrast på de uleste dokumentene

Kontrasten på skriftfargen er justert slik at det blir tydeligere skille mellom leste og uleste dokumenter.

Validering av felter i salærskjema når bruker trykker på knappen "Send til godkjenning"

Når bruker fyller ut et salærskjema ble det tidligere ikke gitt noen tilbakemelding til bruker når det er tatt en kontroll på at alle obligatoriske felt i salærskjemaet er fylt ut. Når bruker nå forsøker å trykke på "Send til godkjenning" (delegater) vil delegat få tilbakemelding om at obligatoriske felter i salærskjemaet mangler utfylling, om det er tilfelle.

Bedre markering av dokumenter som er sendt til godkjenning, samt logikk rundt kladder til delegat

En delegat kan velge mellom "Lagre som kladd og lukk" og "Send til godkjenning".

"Lagre som kladd og lukk" benyttes når dokumentet/innsendingen er under arbeid, disse dokumentene er det kun delegaten selv som har tilgang til da det fortsatt er under arbeid.

Når delegaten har ferdigstilt dokumentet/innsendingen velges "Send til godkjenning", dette blir da tilgjengelig for prosessfullmektig under "Ikke innsendte dokumenter" (enten i den enkelte sak, eller på den globale fanen for "Dokumenter"). Dette er da markert med en rød prikk på lista over "Ikke innsendte dokumenter", ved å holde musepeker over denne røde prikken vil prosessfullmektig få opp melding om at dokumentet ligger til godkjenning.

I tillegg ser prosessfullmektig i kolonnen "Sist endret av" navnet på delegaten.

Om prosessfullmektig har gjort endringer på dokumentet som er sendt til godkjenning fra delegaten, og velger "Lagre som kladd og lukk", vil den røde prikken forsvinne. Dette fordi det da er prosessfullmektig selv som har foretatt de siste endringene på dokumentet/innsendingen og vi anser dokumentet som en kladd for advokaten, og ikke en innsending som er til godkjenning.

Delegat kan se alle kladdene til advokat, slik at delegat alltid kan hjelpe advokat med å ferdigstille det advokaten har lagret som kladd. Mens advokat vil se sine egne kladder, samt kladdene delegaten har sendt til godkjenning.

 

Det er også gjort noen tekniske utbedringer som skal rette feil for enkelte  brukere som har opplevd at salærfanen ikke vises i enkelte saker.

 

Ny versjon 16. mars, denne versjonen vil inneholde følgende endringer:

 • Filtrering på fanen "Dokumenter" slik at det som standard kun hentes inn dokumenter for den siste måneden fremfor alle dokumentene en advokat har tilgang på. Bruker kan selv velge å hente dokumenter fra tidligere. Dette vil sørge for at dokumentene hentes raskere for de som har mange dokumenter.
 • Mer informasjon under frister. Det skilles nå på egne og motparts frister, bruker får opp hvilken fristtype det er.
 • Det vil bli en global kvitteringsside, der alle kvitteringer for innsendte dokumenter/salæroppgaver havner på tvers av alle saker. For å finne denne siden må du trykke på navnet ditt øverst til høyre og velge "Mine kvitteringer".
 • Dette vil også gi oversikt over kvitteringer på stevninger, som det tidligere ikke var mulig å finne igjen da saken ikke finnes i Aktørportalen før domstolen har registrert saken i domstolenes saksbehandlingssystem.
 • Kvitteringsfanen under straffesaker vil også bli tilgjengelig.
 • Delegater opplevde at i feltet for klient blir det stående med "Ukjent part" istedenfor navnet på parten. Dette førte til at det blir vanskelig for advokaten å finne frem til riktig dokument fra fanen "Dokumenter". Dette er nå rettet.
 • Feil som førte til at navn på klient og motpart ble forvekslet for advokatfullmektiger er nå rettet.
 • Det er nå igjen mulig å søke på firmanavn under "Søk etter brukere". 
 • Egenandel vil bli beregnet riktig i salæroppgaver i saker med fri sakførsel i fht endringer i forskriften fra 01.01.2017.
 • Nedtrekksliste for å velge domstol ved opprettelse av ny sak inneholder nå et felt ("Velg domstol") som tvinger bruker til å velge domstol, tidligere fikk Asker og Bærum tingrett feilsendt flere saker fordi det ikke var valgt domstol fra nedtrekkslista.
 • Tidligere var også journalposter som finnes på dokumentlista trykkbare, og bruker fikk feilmelding ved forsøk på å åpne dokumentet. Bruker fikk da feilmelding fordi det ikke finnes et dokument. Disse oppføringene er nå ikke lenger mulig å åpne, og ved å holde musa over oppføringen vil bruker få tilbakemelding om hvorfor oppføringen ikke lar seg åpne.
 • Rettet feil som gjorde at bruker ikke hadde anledning til å slette opplastede dokumenter under "Opprett nytt dokument" i verserende sak og under salæroppgave.
 • Det var mulig å laste opp to hoveddokument under "Inngi tilsvar" og "Ny sak" når innsendingen først var lagret som kladd. Det er ikke lenger mulig å laste opp to hoveddokument.

 

2. mars lanseres neste versjon av Aktørportalen.

 • Manglende felt for saksnummer under "Inngi tilsvar" er nå lagt til
 • Rettet feil som gjorde at prosessfullmektig ikke fikk sendt inn dokumenter som var sendt til godkjenning fra delegat
 • Ikke mulig å se "Ikke innsendte dokumenter" når man jobbet som delegat, dette er nå rettet
 • Når det brukes "Send til godkjenning" feiler innsendingen for advokat/advokatfullmektig.
 • Det er nå mulig å sortere dokumenter under "Ikke innsendte dokumenter"
 • Delegater får nå anledning til å gjøre innsendinger
 • Dokumentopplasting er mulig under "Inngi tilsvar"
 • Salær: halv sats på reisefravær på saker som er påbegynt i 2016, får nå full sats på salærkrav i saker der arbeidet er påbegynt i 2016
 • Salær: det er nå mulig å sende inn salær når dato for arbeid påbegynt og arbeid avsluttet er samme dato (f.eks i fengslinssaker)
 • Rettet feil for brukere som blir stående å hente saker uten at de kommer videre, disse får nå en feilmelding
 • Aktørportalbrukere skal ikke lenger få opp dokumenter fra domstoler som ennå ikke tilbyr Aktørportalen

Følgende mangler er rettet:

 • Fanen for "Frister" manglet informasjon om klient og motpart, slik at det var vanskelig å se hvilken sak fristen gjaldt, dette er nå rettet
 • Felt for "Sist endret av" under "Ikke innsendte dokumenter". I tillegg er det laget en indikator på at dokumentet er sendt til prosessfullmektig for godkjenning for delegaten, og prosessfullmektig vil se at det er et dokument som er sendt til godkjenning
 • Forbedret håndtering av sesjoner i nettleseren.
 • Forbedret søk etter registrert brukere.

Det er også fjernet kravet om at delegatinvitasjonene må inneholde stor forbokstav og resten av bokstavene i smått. Minner på at navnet fortsatt må være korrekt i forhold til skrivemåte i folkeregisteret. 

 

18. februar lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Den nye versjonen inneholder store endringer på Aktørportalen, det lanseres et nytt brukergrensesnitt og design. I tillegg er det gjort justeringer og feilrettinger på løsningen og salærskjemaet.

Vær obs på:

 • Kladder/ikke innsendte dokumenter vil bli slettet ved neste versjon.
 • Delegeringer må settes på nytt for alle. Eksisterende delegeringer blir slettet. Dette gjøres for å rydde opp i foretatte delegeringer og gjøre klar for ny delegatløsning.
 • Aktørportalen vil ikke fungere i IE10 eller andre eldre nettlesere etter 18. februar, det er derfor viktig å oppgradere nettleseren om man har en eldre versjon. 
 • Det er også laget nye brukervilkår som blir lansert, og som alle eksisterende brukere må godta. 

Ny filtjeneste mellom Aktørportalen og bakenforliggende fagsystem Det er implementert en ny filtjeneste for dokumentbehandling mellom Aktørportalen og domstolenes fagsystem. Dette er gjort for å forbedre ytelsen på dokumentoversending.

Retting av feil ved sletting av "Ikke innsendte dokumenter" Fikser feil som gjorde at det ikke var mulig å slette ikke innsendte dokumenter hvis saken ikke lengre var tilgjengelig i Aktørportalen. Det er også mulig å slette salæroppgaver som enkelte hadde problemer med tidligere.

Fjernet folkeregistret adresse i "Min profil" Slutter å lagre/vise dette da denne informasjon ikke lengre benyttes.

Rettet feil på rolle på bruker under "Opprett ny sak" Det stod "Rolle: Selvprosederende" på alle brukere når de opprettet ny sak, også på prosessfullmektige. Rollen som ble vist for advokat ble ikke med videre. Dette er nå fjernet.

Rettet problem med knapper som ikke fungerer ved opprettelse av ny sak, eller innsending av tilsvar Gjorde at knapper for å laste opp filer forsvant, dette skal kun være oppdaget ved et tilfelle.

Rettet feil på avlyste møter Feil som gjorde at avlyste møter fortsatt ble liggende som aktive i Aktørportalen er nå rettet opp. Det er også laget en filtrering slik at kun møter med status berammet, avsluttet og avlyst vises.

 

Salær

Følgende endringer og feilrettinger er gjort på salærskjemaet:

Halv sats på reisetid og pauser Salærforskriften er endret fra nyttår slik at advokatene kun skal ha halv salærsats for reisetiden og i pauser. Dette er nå implementert i Aktørportalen.

Mulighet for å bytte tilbake til stykkprisforskrift I stykkprissaker hvor det har skjedd forsvarerbytte er det nå mulig å bytte tilbake til stykkpris fra medgått tid. Dette er gjort for å gi mulighet til å sende inn salærkrav salærkrav ved feilaktig forsvarerbytte.

Lagt på validering av perioder i fengslingsaker Det er nå ikke mulig å legge til fengselsbesøk uten at periode er angitt.

Rettet opp i svakhet som gjorde det mulig å sende inn salærkrav etter medgått tid i stykkpris, selv om krav til medgått tid ikke var oppfylt Det var mulighet for advokaten å manipulere salærskjemaet til å sende inn salærkrav etter medgått tid selv om krav for å få etter medgått tid ikke var oppfylt. Det var mulig å legge til arbeid utenfor rettsmøte for å aktivere medgått tid. Etter medgått tid var mulig å slette arbeid utenfor rettsmøte, men det påvirket ikke utregning. Nå settes det automatisk tilbake til stykkpris. 

Rettet feil summering på totalantall timer på salær Utregningen var korrekt, men det totale timeantallet ble feil i summeringen. 

Bedre håndtering av klokkeslett "fra" som kommer etter "til" Validering av felter slik at slutt-tidspunkt ikke kan være før oppstartstidspunkt.

Rettet avrundingsfeil på arbeid utenfor rettsmøte Feltet for arbeid utenfor rettsmøte skal rundes av til nærmeste halvtime, tidligere var det mulig å sette 25,25 timer dette avrundes nå til 25,5 timer.

Rettet feil som gjorde det mulig å sende inn salærkrav selv om det ikke fantes noen honorarlinjer Salærkravet ble godtatt i portalen, men feilet ved oversending til domstolenes fagsystem.

Generering av PDF av salæroppgave Det er mottatt ønske om å få tilgang til salæroppgaven før den blir journalført og havner på dokumentlisten. Det er nå mulig å velge "Vis som PDF" før innsending. Dette valget finner man under knappen "Signer og send inn". 

 

Nytt brukergrensesnitt og design 

Aktørportalen er ryddet og omstrukturert for å bidra til en lettere hverdag i Aktørportalen. I tillegg har hele løsningen fått et nytt design.

Forsiden/saksoversikten

Øverst på siden vises en ny overordnet global meny som er tilgjengelig uansett hvilken side brukeren står på. Denne menyen inneholder "Saker" (forsiden/saksoversikten), "Dokumenter" (oversikt over alle saker på tvers av alle sakene), "Frister" (oversikt over alle frister på tvers av alle saker), "Delegater" (mulighet for tildeling av delegattilgang og rettigheter - denne siden vises kun for advokater og advokatfullmektige).

I tillegg finnes "Min profil", denne finner man ved å trykke på navnet sitt øverst til høyre. Under dette valget har man også mulighet til å velge hvem man jobber på vegne av, om man har fått tildelt delegattilgang av en annen advokat. Det er også her man nå går inn for å søke etter andre registrerte brukere. 

Under menyen får man opp en oversikt over alle saker man har i alle domstolene som tilbyr Aktørportalen. Her har advokat mulighet til å velge mellom "Aktive", "Avsluttede" og "Alle" saker. Dette skal gi en bedre oversikt for brukerne som har mange saker i Aktørportalen. Det er også her brukeren initierer en ny sak, dette gjøres ved å velge "Opprett ny sak +". Det er nå også mulighet til å søke i lista for å enkelt finne saker man har i Aktørportalen. Det er mulig å søke på klient, motpart, saksnummer, og sakstema for å lettere finne frem om man har mange saker. 

Under dette kommer man til selve saksoversikten. Saksoversikten er nå sortert etter "Klient" som standardinnstilling, bruker har også mulighet til å sortere på "Motpart", "Saksnummer" og  "Sakstema".

For å arbeide med en sak går brukeren inn på saken det er ønskelig å arbeide med fra denne saksoversikten.

 

Saker

Etter å ha valgt en sak fra saksoversikten benyttes fortsatt klientnavnet som identifikator for brukeren, slik at man hele tiden ser klintnavnet øverst på siden. På hver enkelt sak får man opp en ny menylinje som er knyttet til den spesifikke saken.

Menylinja inneholder disse menypunktene, som er spesifikke for saken brukeren er inne på:

 • "Dokumenter" 
 • "Frister"
 • "Saksinfo"
 • "Salær"
 • "Gebyr"
 • "Kvitteringer"

 

I straffesaker er kun menypunktene for "Dokumenter", "Saksinfo" og "Salær"  tilgjengelig.

Dokumenter:

Denne dokumentlista speiler domstolens dokumentliste. Øverst kan brukerne velge mellom "Journalførte" (dokumentlista) og "Ikke innsendte" (kladder og dokumenter sendt til godkjenning fra delegat). Tallet bak viser hvor mange dokumenter (bilag regnes ikke med) som ligger under hver oversikt.

Slå sammen dokumenter

Som tidligere er det mulig å markere dokumenter man ønsker å lå sammen, da haker man av i boksen for de dokumentene man ønsker å ha med, ellers er det mulig å "Velg alle" slik at alle dokumentene i lista blir valgt. Pr nå velges da hoveddokumentene, og ikke vedleggene  - disse må man inntil videre velge manuelt. Husk at rekkefølgen man markerer dokumentene i, vil bli rekkefølgen på PDF'en som genereres når man velger å slå sammen.

Favorittmarkering

Det er også mulig å favorittmarkere dokumenter ved å trykke på stjernen, oversikt over de favortittmarkerte dokumentene finner man igjen ved å velge stjernen "Favoritter".

Opprett nytt dokument

Ved innsendelse av nytt dokument i saken velges knappen "Opprett nytt dokument +", da kommer bruker inn på skjema for innsending av nytt dokument.

Søk

Det er også mulig å søke på dokumentlisten, det er da mulig å søke på dokumentnavn, mottaker, avsender. Det er ikke mulig å søke på innhold i dokumentene fra dette søket.

Frister

Fristbildet knyttet til den spesifikke saken viser oversikt over fristene alle partene har, samt alle møtene i saken. Disse er det mulig å eksportere til egen kalender, slik som tidligere. En frist som nærmer seg utløp vil få en rød bjelle som indikasjon på at det er på tide å foreta seg noe.

Saksinfo

Oversikt over saksinformasjon i den spesifikke saken. Her finnes navn på parter, prosessfullmektige, domstol, saksbehandler i domstol, sakstema og status.

Salær

I sakene med fri saksførsel vil man få tilgang til salærskjemaet med mulighet for å sende det inn slik som tidligere. Dette er likt som før, og har kun nytt design.

Gebyr

Om det finnes gebyr i saken vil dette vises under denne fanen.

Kvitteringer

Hver gang en bruker foretar en innsending i Aktørportalen får brukeren en kvittering for innsendingen som inneholder tidsstempel. Forskjellen fra tidligere er at nå er kvitteringene samlet pr sak, fremfor i en felles liste som fort kunne bli oversiktlig med mange saker og mange innsendinger.

 

Dokumenter

Under fanen "Dokumenter" i den globale menyen finnes det en samling av samtlige dokumenter man har i sine pågående saker, og ikke kun de siste syv dagene slik det var tidligere.  Her finnes også oversikt over "Journalførte" og "Ikke innsendte" dokumenter på tvers av alle saker i alle domstoler.

Lista viser dokumentnavn og -nummer, mottaker, avsender, klient og tidspunkt. Standardinnstilling er at sist innkommet dokument ligger øverst, slik som i en e-post innboks, men det er mulig å sortere på det man selv ønsker.

Det er også her mulighet for å markere dokumenter for å slå de sammen, favorittmarkere, samt søke etter dokumenter - slik som under "Dokumenter" i en spesifikk sak. 

Frister

Fanen for frister i den globale menyen viser en oversikt over alle frister man har. Fra denne siden er det også mulig å eksportere fristene, slik det er i den enkelte sake. Her vil det også komme en oversikt over alle møter som er berammet på tvers av alle saker. Dette er ikke klart ennå, men vil komme i nærmeste fremtid.

Delegater

Om en advokat ønsker at en annen advokat, advokatfullmektig, advokatsekretær el. skal jobbe på vegne av seg må advokaten invitere delegat og tildele rettigheter.

Invitere delegat

For å invitere delegat brukes knappen "Inviter delegat" og etternavn og e-postadresse fylles inn. Her er det fortsatt viktig at etternavnet er med stor forbokstav, og riktig i henhold til folkeregisteret.  Delegaten vil da motta en invitasjon via e-post som må bekreftes. Delegaten må bli autentisert via ID-porten, og registrere sin kontaktinformasjon. Deretter kan advokat tildele rettigheter til advokaten.

Alternative rettigheter for delegatene er:

 • Tilgang til ikke innsendte dokumenter
 • Foreta prosesshandling og kvittere

I løpet av høsten 2017 vil det også bli mulig å kombinere generelle rettigheter, rettigheter i den enkelte sak og rettigheter med unntak av enkelt saker.

Min profil

Min profil finnes ved å trykke på navnet øverst til høyre. Her har man mulighet til å legge til kontakt- og fakturainformasjon, ønsket varslingskanal, og mulighet for å avregistrere seg som bruker.