Hvem er med?

Illustrasjonsbilde rettsmøte
Aktørportalen tilbys i stadig flere domstoler. Foto: Svein Brimi

Det er nå 20 domstoler i første instans samt alle lagmannsrettene som tilbyr Aktørportalen.

Nedenfor ser du når nye domstoler tilbyr Aktørportalen. 

Domstoler som allerede tilbyr Aktørportalen

 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett
 • Alstahaug tingrett
 • Asker og Bærum tingrett
 • Bergen tingrett
 • Brønnøy tingrett
 • Drammen tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Jæren tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Nedre Romerike tingrett
 • Nedre Telemark tingrett
 • Nord-Gudbrandsdal tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Oslo tingrett
 • Rana tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett
 • Stavanger tingrett
 • Sunnmøre tingrett
 • Sør-Gudbrandsdal tingrett
 • Sør-Trøndelag tingrett

 

Det er ikke fastsatt når øvrige domstoler skal tilby Aktørportalen.