Meny
Illustrasjonsbilde rettsmøte
Aktørportalen tilbys i stadig flere domstoler. Foto: Svein Brimi

Innen mai 2017 vil 16 domstoler i første instans samt alle lagmannsrettene tilby Aktørportalen.

Nedenfor ser du når nye domstoler tilbyr Aktørportalen.

På kick-off kan advokater bli kjent med Aktørportalen. Ta kontakt med domstolen for mer informasjon.

Domstol

Aktørportalen åpner 

Kick-off arrangement

2017

   

Sør-Gudbrandsdal tingrett

november

november

Nord-Gudbrandsdal tingrett

november

november

Alstadhaug tingrett

november

november

Brønnøy tingrett

november

november

Rana tingrett

november

november

Det er ikke fastsatt når øvrige domstoler skal tilby Aktørportalen, men det vil trolig ikke bli flere domstoler i 2017.

 

Domstoler som allerede tilbyr Aktørportalen

 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett
 • Asker og Bærum tingrett
 • Bergen tingrett
 • Drammen tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Jæren tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Nedre Romerike tingrett
 • Nedre Telemark tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Oslo tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett
 • Stavanger tingrett
 • Sunnmøre tingrett
 • Sør-Trøndelag tingrett

 

Siden ble sist oppdatert: 17.08.2017, kl. 11.37