Hvem er med?

Illustrasjonsbilde rettsmøte
Aktørportalen tilbys i stadig flere domstoler. Foto: Svein Brimi

De største domstoler i første instans samt alle lagmannsrettene tilbyr nå Aktørportalen. Utover høsten 2018 vil Aktørportalen også tilbys i alle tingrettene og Høyesterett.

Aktørportalen er obligatorisk å bruke fra den datoen domstolen tar det i bruk.

Når kommer kommer Aktørportalen til mitt lagdømme?

Domstoler som tilbyr Aktørportalen per 15. september:

 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett
 • Alstahaug tingrett
 • Asker og Bærum tingrett
 • Bergen tingrett
 • Brønnøy tingrett
 • Drammen tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Jæren tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Nedre Romerike tingrett
 • Nedre Telemark tingrett
 • Nord-Gudbrandsdal tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Oslo tingrett
 • Rana tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett
 • Stavanger tingrett
 • Sunnmøre tingrett
 • Sør-Gudbrandsdal tingrett
 • Sør-Trøndelag tingrett

 

Pulje 1: Eidsivating lagdømme - 01.10.2018

 • Nord-Østerdal tingrett, Tynset
 • Valdres tingrett, Fagernes
 • Sør-Østerdal tingrett, Elverum
 • Hedmarken tingrett, Hamar
 • Gjøvik tingrett, Gjøvik
 • Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll
 • Glåmdal tingrett, Kongsvinger 

Pulje 2: Gulating lagdømme - 24.10.2018

 • Hardanger tingrett, Lofthus
 • Sunnhordland tingrett, Stord
 • Haugaland tingrett, Haugesund
 • Dalane tingrett, Egersund 

Pulje 2: Agder lagdømme - 24.10.2018

 • Lister tingrett, Farsund
 • Vest-Telemark tingrett, Kviteseid
 • Aust-Telemark tingrett, Notodden
 • Aust-Agder tingrett, Arendal
 • Larvik tingrett, Larvik
 • Nordre Vestfold tingrett, Horten
 • Tønsberg tingrett, Tønsberg
 • Sandefjord tingrett, Sandefjord 

Pulje 3: Hålogaland lagdømme - 06.11.2018

 • Øst-Finnmark tingrett, Vadsø
 • Sis-Finnmarkkudiggegoddi/Indre Finnmark tingrett, Tana
 • Hammerfest tingrett, Hammerfest
 • Alta tingrett, Alta
 • Senja tingrett, Finnsnes
 • Trondenes tingrett, Harstad
 • Vesterålen tingrett, Sortland
 • Lofoten tingrett, Svolvær
 • Ofoten tingrett, Narvik
 • Salten tingrett, Bodø 

Pulje 4: Frostating lagdømme - 22.11.2018

 • Namdal tingrett, Namsos
 • Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
 • Fosen tingrett, Brekstad
 • Nordmøre tingrett, Kristiansund
 • Romsdal tingrett, Molde
 • Søre Sunnmøre tingrett, Volda 

Pulje 4: Borgarting lagdømme - 22.11.2018

 • Hallingdal tingrett, Nesbyen
 • Kongsberg og Eiker tingrett, Hokksund og Kongsberg
 • Ringerike tingrett, Hønefoss
 • Follo tingrett, Ski
 • Heggen og Frøland tingrett, Mysen
 • Moss tingrett, Moss
 • Sarpsborg tingrett, Sarpsborg
 • Halden tingrett, Halden  

Pulje 5: Høyesterett - 11.12.2018

Aktørportalen vil rulles ut til jordskifterettene i 2019.