Pressetjenester

illustrasjonsbilde pressetjenester

Journalister kan logge seg på pressetjenesten for å se berammingslister, dommer og tiltaler fra domstolene. Søknad om tilgang skjer via samme side. Begge deler krever elektronisk identifikasjon.


Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar.

Kriterier for godkjenning av pressebrukere finnes her.

Hva inneholder pressesidene?

  • Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De blir slettet to uker etter oppstart.
  • Rettsavgjørelser og tiltaler fra de domstolene som har elektroniske pressemapper. Disse dokumentene slettes etter tre måneder.

NB:  Vi gjør oppmerksom på at ikke alle domstoler deltar i ordningen. I tillegg publiserer noen domstoler bare rettsavgjørelsene, ikke tiltalene.

Ofte stilte spørsmål finner du svar på her.