Meny

Har du som journalist behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til en rettssak eller en dom? Har du generelle spørsmål som berører domstolene? Da kan du prøve å ta kontakt med den domstol eller den dommer som har hatt saken du er interessert i. Det er også mulig å ta kontakt med Domstoladministrasjonen. En annen mulighet er å kontakte noen av medlemmene i dommernes mediegruppe.

Dommernes mediegruppe består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene hos allmennheten.
Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger.

Bilder av medlemmene lastes ned gjennom å klikke på de små portrettbildene her under. Mer info om bakgrunn etc. får du hvis du klikker på navnet til dommeren.

Medlemmene i dommernes mediegruppe er:

Geir Engebretsen, sorenskriver i Oslo tingrett, geir.engebretsen@domstol.no 22035210,41667233

 

Kjetil Gjøen, tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett, kjetil.gjoen@domstol.no,
70117764, 90860068

 


Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder lagmannsrett
rune.bard.hansen@domstol.no
35692100,41318532

 


Anne Grete Larsen Hestnes,
tingrettsdommer i Bergen tingrett
Anne.Grete.Larsen.Hestnes@domstol.no

55699827, 5699700

 

 

Jon Kapelrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett, jon.kapelrud@domstol.no 73542489, 90168571

 Knut Kolloen, tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett
knut.kolloen@domstol.no
35692000, 97726411

 

 

Ingvild Mestad, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
ingvild.mestad@domstol.no
21558208

 

 

Frank Schmidt, tingrettsdommer i Sunnhordland tingrett Frank.Schmidt@domstol.no 53456075, 41274145,

 

 

Vidar Stensland, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, vidar.stensland@domstol.no 77660049, 93404446

 

Ina Strømstad, tingrettsdommer Oslo tingrett. ina.stromstad@domstol.no 22035377, 90043747.

 

 

Siri Vigmostad, sorenskriver i Larvik tingrett, s.vigmostad@domstol.no 33205160, 40873234

 

   

 

 

Det er også mulig å ta kontakt med Domstoladministrasjonens enhet for informasjon og samfunnskontakt ved:
Erling Moe, avdelingsdirektør,
erling.moe@domstoladministrasjonen.no, 73567040, 91544404

Iwar Arnstad, seniorrådgiver,
iwar.arnstad@domstoladministrasjonen.no, 73567041, 90032760

Andre kontakter:
Irene Ramm, informasjonssjef Oslo tinghus,
irene.ramm@domstol.no, 22035239, 95005987

Svein Tore Andersen, informasjonsrådgiver, Norges Høyesterett,
svein.tore.andersen@hoyesterett.no, 22035900, 93007743

Siden ble sist oppdatert: 14.09.2016, kl. 08:34