Domstoler med elektronisk pressemappe

Her ser du hvilke domstoler som publiserer rettsavgjørelser og / eller tiltaler på lukkede pressetjenester (forkortelsen bak navnet er den som brukes i saksnummer, berammingslister, avgjørelser og tiltaler for den aktuelle domstolen).
Gå til Domstoloversikt for lenke til den aktuelle domstolen.

Lagmannsretter:
Agder (ALAG)
Borgarting (BORG)
Eidsivating (ELAG)
Frostating (FROS)
Gulating (GULA)
Hålogaland (HALO)

Tingretter: 
Alta (ALTA)
Asker og Bærum (AHER)
Aust-Agder (AUAG)
Aust-Telemark (AUTE)
Bergen (BBYR)
Drammen (DRAM)
Follo (FOLL)
Fosen (FOSN)
Fredrikstad (FRED)
Gjøvik (GJOV)
Glåmdal (GLOM)
Halden (HALD)
Hammerfest tingrett (HAFE)
Hardanger (HARD)
Haugaland tingrett (HAUG)
Hedmarken (HEDM)
Inntrøndelag (VERD)
Jæren (JARE)
Kristiansand (KISA)
Larvik (LARV)
Lister tingrett (LIST)
Lofoten (LFOT)
Moss (MOSS)
Nedre Romerike (NERO)
Nedre Telemark (NETE)
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nord-Østerdal tingrett (NOST)
Nordmøre tingrett (NOMO)
Nord-Troms (NEHR)
Nordre Vestfold (NOVE)
Oslo (OTIR/OBYR)
Oslo (OBYF)
Rana (RANA)
Romsdal (ROMS)
Sandefjord (SAFO)
Sarpsborg (SARP)
Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett (INFI)
Sogn og Fjordane tingrett
Stavanger (STAV)
Sør-Gudbrandsdal (SGUD)
Sør-Trøndelag (STRO)
Sunnhordland (SUHO)
Sunnmøre (SUMO)
Søre Sunnmøre (SOSU)
Sør-Østerdal (SOST)
Tønsberg (TONS)
Trondenes (TRES)
Valdres (VALD)
Øst-Finnmark (OSFI)
Øvre Romerike (OVRO)