Meny

Pressesidene inneholder uanonymiserte rettsavgjørelser og tiltaler i svært mange saker. På denne siden finner du informasjon om kriteriene vi stiller for å gi tilgang.

Godkjenningskriterier for pressesidene

1. Du må ha journalistyrket som hovedgeskjeft. Denne tjenesten er altså ikke for de som gjør nyhetsjournalistikk på fritiden eller som en del av et annet arbeid. Frilansjournalister må oppgi kontaktinformasjon til redaksjonssjef eller tilsvarende som kan bekrefte behovet å bruke pressetjenestene.

2. Mediet må være omfattet av lov om redaksjonell fridom i media, se lovens § 2 (lovdata.no). Det betyr blant annet at mediet må bedrive egenprodusert nyhetsformidling av et visst omfang og må ha gjort det en tid.

Medier som har som formål å drive med reklame eller markedsføring eller som i hovedsak er rettet mot medlemmer eller tilsatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap får normalt ikke adgang.

3. Mediet må være forpliktet til pressens etiske regler. Dette skal framgå klart og tydelig i mediet.

Ordningen med elektroniske pressesider er en fortolking av regelverket om offentlighet i rettspleien (lovdata.no), der en løsning med pressemappe i domstolen beskrives. I forskriftens merknader beskrives kort begrepet presse. 

Hvis du ikke oppfyller kriteriene, kan du selvsagt uansett kontakte en domstol for eksempelvis å be om å få se enkelte rettsavgjørelser. Du kan også bruke domstolenes berammingslister for publikum, med oversikt over pågående og kommende rettssaker.

Siden ble sist oppdatert: 14.12.2017, kl. 13.09