Offentlighet og innsyn

Offentlighet.jpg

Denne siden handler om offentlighet i domstolene, altså hvilken rett du har til å for eksempel lese en dom eller følge en rettssak.

Når går rettssaken?

Kan jeg være tilstede i rettssaken?

Kan jeg få tilsendt en dom i en straffesak?

Kan jeg få tilsendt en kjennelse i en straffesak?

Kan jeg få tilsendt avgjørelsen i en sivil sak?

Kan jeg få innsyn i dokumentene i en sivil sak?

Har jeg lov til å filme, fotografere eller ta lydopptak?