Dagens saker og saksliste

Saksliste

Dom i plenumssaken

Høyesterett har avsagt dom i sak om innholdet i etablerte kollektive bruksrettigheter for lokalbefolkningen på Finnmarkseiendommens grunn i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Finnmarkseiendommens anke fører fram

Finnmarkseiendommen - domsavsigelse i plenum 93.2018

Fra domsavsigelsen 9. mars Foto:Sturlason

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.
Høyesteretts årsmelding for 2017

Engelske oversettelser av avgjørelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk.
På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no
Avgjørelser oversatt til engelsk

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.