Meny

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00695-U, (sak nr. 2012/124), sivil sak, anke over dom

I.

A, B og C (advokat Harald Stabell) mot D (advokat Stine Laier Nybø) og E (advokat John Christian Elden)

II.

E (advokat John Chrisitan Elden) mot A, B og C (advokat Harald Stabell)

 

Dommere: Stabel, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Siden ble sist oppdatert: 03.12.2012, kl. 15.50