Meny
Spørsmål om en erklæring om avledet anke oppfyller lovens krav (20.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02659-U, (sak nr. 2013/2363), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Lundin) mot Trygg-Hansa Försäkrings AB (advokat Terje Marthinsen)

Les mer
Stansing av ekspropriasjonsskjønn til rettskraftig avgjørelse i separat sak om gyldighet av underliggende ekspropriasjonsvedtak foreligger (19.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02650-U, (sak nr. 2013/2094), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer
Tvist om tilgang til bevis (19.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse

AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot

Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E (advokat Hans R. Borge) og Verdipapirsentralen ASA (advokat Lars-Erik Oppi)

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (18.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad)

Les mer
Saken gjelder oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfrist (17.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02626-U, (sak nr. 2013/2121), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Marie Antoinette Kalager Sølverud) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Helge Røstum)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse - dekn. av godtgj. til fagkyndige meddommere (17.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse

Bjerke Ventilasjon AS (advokat Arne Sørsdahl) mot Hadeland Montasje AS (advokat Morten Mørch jr.)

Les mer
Spørsmål om hva som er rett verneting i internasjonal tvist om stillingsvern (05.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02522-U, (sak nr. 2013/1932), sivil sak, anke over kjennelse

Ryanair Limited (advokat Pål Kvernaas) mot A (advokat Christen Horn Johannessen)

Les mer
Spørsmål om et advokatfirma har rettslig interesse i å få dom for at vedtak om avslag på dekning av sakskostnader er ugyldig (03.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2013, HR-2013-02513-U, (sak nr. 2013/2001), sivil sak, anke over kjennelse

Activ Advokater ANS (advokat Eirik Schütz) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokatfullm. Jenny Sandvig)

Les mer
Videre anke i sak om midlertidig forføyning (30.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte)

Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410 (19.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.)

Les mer
Spørsmål om nytt påstandsgrunnlag for lagmannsretten også er et nytt krav (18.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.11.2013, HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse

A AS, A Holding AS og A Scandinavia AS (advokat Johan Hveding) mot B (advokat Sigurd Holter Torp)

Les mer
Midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak (11.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.11.2013, HR-2013-02379-U, (sak nr. 2013/2107), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Cecilie Wallevik) mot B (advokat Britt Eren Meling)

Les mer
Spørsmål om avskjæring av bevis i tingrettsak - prøving av Utlendingsnemndas vedtak (05.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.11.2013, HR-2013-02313-U, (sak nr. 2013/1746), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer
Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter lov om barneverntjenester (04.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.11.2013, HR-2013-02299-U, (sak nr. 2013/2048), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Astrid Gjøystdal) mot X kommune

Les mer
Spørsmål om lagmannsretten ved behandling av anke om ikke å åpne gjeldsforhandling har forstått vilkårene for gjeldsforhandling riktig (28.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2013, HR-2013-02241-U, (sak nr. 2013/1869), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ro)

Les mer
Spørsmål om sakskostnader for lagmannsretten etter at anke ble trukket og avledet anke falt bort (25.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02257-U, (sak nr. 2013/1890), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tove Nissen-Sollie) mot B (advokat Ole A. Rasmussen)

Les mer
Spørsmål om skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd begrenser debitors rettigheter  (24.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.10.2013, HR-2013-02219-U, (sak nr. 2013/1789), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erling T. Eggen) mot staten v/X kemnerkontor (advokat Marianne Nergaard Magnus)

Les mer
Anke over et pålegg om bevistilgang i ankesak for lagmannsretten (23.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2013, HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibssselskabet Norden A/S (advokat Christian Hauge)

Les mer
Anke over kjennelse om å fremme sak i tvist om omstøtelse av eiendomsoverdragelse i uskiftebo (18.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Vegard Svarva) mot C (advokat Harald Hoel)

Les mer
Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om krav til kontradiksjon er tilfredsstilt (04.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02080-U, (sak nr. 2013/1784), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Andreas Hegg) mot Gjensidige Bank ASA (advokat Oddmund E. Foss)

Les mer
Omsorgsovertakelse - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til anke over tingrettens dom  (27.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.09.2013, HR-2013-02040-U, (sak nr. 2013/1745), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Trude Marie Wold) mot X barnevern (advokat Monicha Marthinussen Harjang)

Les mer
Spørsmål om føring av advokatkorrespondanse som bevis i skattesak (23.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2013, HR-2013-02010-U, (sak nr. 2013/1608), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland) mot Seadrill Norge AS (advokat Bettina Banoun)

Les mer
Spørsmål om ankefrist til lagmannsrett er overholdt og om foreldelse av sjøpanterett (13.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 13.09.2013, HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E og F (advokat Sigmund Z. Berg) mot G AS (advokat Elling Skaar)

Les mer
Anke over kjennelse om utsatt iverksettelse etter tvml. § 36-10 andre ledd (13.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2013, HR-2013-01960-U, (sak nr. 2013/1714), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Odd Kristian Johansen) mot X kommune (advokat Espen Hansen)

Les mer
Spørsmål om innsigelse skal avvises under henvisn. til at Pasientskadenemndas ansvarsvedtak må anses som et "endelig vedtak" (12.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.09.2013, HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Les mer
Omstøtelse etter dekningsloven § 5-7 første ledd bokstav a (05.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2013, HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse

TH52 Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot Modron AS, dets konkursbo (advokat anja K. Ankerud)

Les mer
Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3 (30.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse

Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn)

Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts dom 16.11.2011 (30.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01856-U, (sak nr. 2013/1248), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A og B (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Utmåling av sakskostnader når fri sakførsel er innvilget (29.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.08.2013, HR-2013-01828-U, (sak nr. 2013/1283), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Johansen) mot Alpha Insurance NUF (advokat Petter Woxen)

Les mer
Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013 (28.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass)

Les mer
Rettskraftsvirkningen av namsmannens verdifastsettelse i sak om tilbakelevering (28.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.08.2013, HR-2013-01811-U, (sak nr. 2013/1295), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kent Fredriksen) mot BMW Financial Services Norge NUF (advokat Hanne Riksheim)

Les mer
Erklæring om partshjelp (27.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom

Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om pengekrav mellom næringsdrivende (26.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse

TOT Drilling Ltd (advokat Trond Hatland) mot Norsk Tillitsmann ASA, Petromena Limited og Petromena ASA, dets konkursbo (advokat Karstein J. Espelid)

Les mer
Anke over beslutninger om ikke å omberamme rettsmøte til behandling av en gjenåpningsbegjæring mm. (22.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2013, HR-2013-01749-U, (sak nr. 2013/1588), sivil sak, anke over beslutning

A AS (advokat Sigurd Holter Torp) mot B (advokat Felix Reimers)

Les mer
Begj. om gjenåpning av dom om gyldigheten av vedtak fattet av skatteklagenemnda mfl. (20.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01736-U, (sak nr. 2013/1301), sivil sak, anke over kjennelse

A AS og B (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Morten Ustgård)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving pga bortfall av søksmålsinteresse (20.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01739-U, (sak nr. 2013/1380), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Arild Humlen) mog staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Spørsmål om partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a (16.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01708-U, (sak nr. 2013/1420), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Morten Pind) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ole Andre Oftebro)

Les mer
Anke over dom i sivil sak - spørsmål om lagmannsretten har gått utenfor påstandsgrunnlaget (09.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom

Skien Papirindustri AS (advokat Joar Heide) mto Asle Eidsvold AS (advokat Ole Revhaug)

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om midlertidig forføyning (12.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2013, HR-2013-01505-U, (sak nr. 2013/909), sivil sak, anke over kjennelse

Lønne Elektromotor og Generatorservice AS (advokat Espen Skjerven) mot Karsten Moholt AS (advokat Anne Marie Due)

Les mer
Vidare anke over orskurd som avviser eit søksmål under tilvising til at saka høyrer under domsmyndet til Arbeidsretten (12.07.13)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.07.2013, HR-2013-01503-U, (sak nr. 2013/936), sivil sak, anke over orskurd

Norwegian Pilotunion (advokat Christen Horn Johannessen) mot Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Nina Melsom)

Les mer
Begjæring fra aksjonær om at tingretten skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i et selskap (08.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2013, HR-2013-01454-U, (sak nr. 2013/1007), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Bjørn-Olav Johansen) mot C AS (advokat Johan Henrik Frøstrup)

Les mer
Domstolenes prøvingskompetanse ved oversittelse av søksmålsfrist (28.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2013, HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse

A, B og C (advokat Bjørn Jakobsen) mot X kommune (advokat Brita Stellander)

Les mer
Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag (27.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Les mer
Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål (26.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse

Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen)

Les mer
Spørsmål om ankegjenstandens verdi (20.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal)

Les mer
Jordskiftesak - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling (19.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2013, HR-2013-01304-U, (sak nr. 2013/822), sivil sak, anke over beslutning

Vigar Martin Aas mfl. (advokat Ola Petter Tandstad) mot Ola Nore (advokat Elisabeth Bjøre)

Les mer
Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp (19.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom

A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem)

Les mer
Fremme av skjønn for fastsettelse av innløsningssum ved utøvelse av forkjøpsrett til aksjer (03.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2013, HR-2013-01164-U, (sak nr. 2013/732), sivil sak, anke over kjennelse

Connector Holding AS (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Bjarte Bogstad)

Les mer
Videre anke over kjennelse om arrest (30.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse

I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

Les mer
Anke over lagmannsrettens avvisning og heving av ankesak fordi vilkåret om rettslig interesse ikke lenger er oppfylt (29.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01128-U, (sak nr. 2013/919), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (29.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01130-U, (sak nr. 2013/980), sivil sak, anke over beslutning

A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak som ble hevet fordi den hadde vært stanset i mer enn to år (24.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01103-U, (sak nr. 2013/767), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot B AS og C AS (advokat Kjell Fredvik)

Les mer
Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse - spørsmål om bortfall av rettslig interesse (22.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2013, HR-2013-01070-U, (sak nr. 2013/607), sivil sak, anke over kjennelse

Midtbergveien Borettslag (advokat Kåre Tengs-Pedersen) mot Midtbergveien 1 AS (advokat Johan Helgø)

Les mer
Avvisning av søksmål fordi søksmålsfristen er oversittet (21.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01052-U, (sak nr. 2013/752), sivil sak, anke over kjennelse

Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar AS (advokat Are Stenvik)

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn (15.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2013, HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse

Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Alcoa Norway ANS (advokat Øyvind Kraft)

Les mer
Videre anke over midlertidig avgjørelse om foreldreansvar og samvær etter barneloven § 60 (06.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.05.2013, HR-2013-00951-U, (sak nr. 2013/838), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Mjell) mot B (advokat Johannes Hauge)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00845-U, (sak nr. 2013/542), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Einar Heiberg) mot B (advokat William G. Bugge)

Les mer
Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00848-U, (sak nr. 2013/685), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Audun Lillestølen) mot B (advokat Mette Yvonne Larsen)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00844-U, (sak nr. 2013/489), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Leif Inge Håland) mot B (advokat Ola J. Strømsmoen)

Les mer
Spørsmål om avvisning av erstatningssøksmål mot en privat klinikk (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse

A og B AS (advokat Ole Andre Oftebro) mot C AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy)

Les mer
Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse (05.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo (05.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av anke over dom (03.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00713-U, (sak nr. 2013/336), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Bjarte Aambø) mot B (advokat Endre Rutledal)

Les mer
Begjæring om oppfriskning for oversittelse av frist for å anke dom i barnefordelingssak (26.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.03.2013, HR-2013-00677-U, (sak nr. 2013/457), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Odd Holck-Steen)

Les mer
Erklæring om partshjelp (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom

Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Les mer
Klage over utleggsforretning (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Jon Norvald Evensen)

Les mer
Videre anke over tingrettens kjennelse om avvisning av søksmål pga litispendens (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00659-U, (sak nr. 2013/301), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Dyre Østby) mot C AS (advokat Eivind Bjøralt)

Les mer
Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse

Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg)

Les mer
Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom (20.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 20.03.2013, HR-2013-00623-U, (sak nr. 2012/1906), sivil sak, anke over kjennelse

Nordre Land kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Les mer
Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.03.2013, HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse

A og B AS (advokat Erik Mauritzen) mot C AS og D (advokat Henning M. Stephansen)

Les mer
Erklæring om partshjelp etter at anke er tillatt fremmet (07.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00554-U, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom

A AS (advokat Stephan L. Jervell) mot B (advokat Jens Christian Riege)

Les mer
Begjæring om tvangssalg av et russisk skip (07.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse

Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak (05.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00523-U, (sak nr. 2013/362), sivil sak, anke over beslutning

I. A (advokat Thor Gardarsson) mot X kommune (advokat Atle Torvund)

II. B (advokat Grethe Larsen) mot X kommune (advokat Atle Torvund)

Les mer
Spørsmål om søksmål må avvises som følge av at søksmålsfristen i foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd andre punktum er oversittet (05.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00505-U, (sak nr. 2013/298), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad) mot Pangea Property Partners AS (advokat Gunnar Sørlie)

Les mer
Begjæring om utsatt iverksettelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse mm. (05.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00510-U, (sak nr. 2013/401), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Steinar Moritz Andersen) mot X kommune (advokat Otto Roll)

Les mer
Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene i en sak om pasientskadeerstatning (01.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2013, HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Janne Larsen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Kari Løchen)

Les mer
Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til anke over dom (27.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2013, HR-2013-00460-U, (sak nr. 2013/377), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Erik Bryn Tvedt) mot X kommune (advokat Berit Aartun)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom - sivilt krav - voldtekt (25.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.02.2013, HR-2013-00428-U, (sak nr. 2013/253), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jonny Sveen) mot B v/verger (advokat Arnt Olav Stillerud)

Les mer
Krav om bevistilgang etter tvisteloven § 26-7 i en underliggende tvist om gyldigheten av ligning (22.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.02.2013, HR-2013-00437-U, (sak nr. 2013/51), sivil sak, anke over kjennelse

Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen) mot staten v/Skatt vest (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Krav mot staten om erstatning for sakskostnader (14.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse

Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse og spørsmål om den rettslige interese i å få prøvd om det foreligger en endringsoppsigelse mm. (13.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.02.2013, HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B AS (advokat Anders Stenbrenden)

 

Les mer
Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse (08.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.02.2013, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Videre anke over stadfestelse av tvungen gjeldsordning (01.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00258-U, (sak nr. 2012/2077), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ingolf Holmen) mot B

Les mer
Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport (25.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom

Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Les mer
Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom (23.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom

I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby)

II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen)

Les mer
Videre anke i sak om fravikelse av fast eiendom (22.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00137-U, (sak nr. 2012/2035), sivil sak, anke over kjennelse

A og B mot C og D (advokat Nils E. Tangedal)

Les mer
Spørsmål om tingretten i ei sak om omsorgsovertaking for eitt barn kan ta stilling til omsorgsovertaking og samvær i høve til to andre barn (18.01.13)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 18.01.2013, HR-2013-00107-U, (sak nr. 2013/49), sivil sak, anke over orskurd

X kommune (advokat May Britt Mannes) mot A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Trond Hjelde) og C (advokat Ellen Sandvold Strømme)

 

Les mer
Særskilt anke over erstatningskrav, pådømt sammen med frifinnelse for straffekrav i straffesak om seksuallovbrudd (16.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.01.2013, HR-2013-00083-U, (sak nr. 2012/1956), sivil sak, anke over dom

A (advokat Fredrik Verling) mot B (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål pga manglende rettslig interesse (08.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00045-U, (sak nr. 2012/2065), sivil sak, anke over kjennelse

Hå-To Invest AS (advokat Bjørn Holma) mot staten v/Skatt nord (advokat John Steen Holm)

Les mer