Meny
Krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft (20.12.13)

Høyesteretts dom, 20.12.2013, HR-2013-02663-A, (sak nr. 2013/717), sivil sak, anke over dom

Statoil ASA (advokat Lars Holo) mot A (advokat Edvard Bakke)

Les mer
Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven (19.12.13)

Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom

Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard)

Les mer
Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven (19.12.13)

Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom

Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard)

Les mer
Krav om erstatning for psykisk skade fra en mor som fødte et barn med Downs syndrom (19.12.13)

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02640-A, (sak nr. 2013/1187), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A (advokat Ann-Iren Vestli)

Les mer
Foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte (17.12.13)

Høyesteretts dom, 17.12.2013, HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Gyldigheten av Trygderettens kjennelse i sak om godkjenning som yrkesskade (12.12.13)

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby)

Les mer
Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte (12.12.13)

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen)

II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen)

Les mer
Spørsmål om en ektefelle hadde "særlige grunner" til å få overta partenes tidligere felles bolig på skifte (12.12.13)

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02581-A, (sak nr. 2013/422), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot B (advokat Håvard Wiig Andersen)

Les mer
Rekkevidde av garantierklæring og hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon av parallellimporterte TV-apparater (11.12.13)

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02576-A, (sak nr. 2013/514), sivil sak, anke over dom

Samsung Electronics Nordic AB (advokat Hans R. Borge) mot Addex Distribution AS (advokat Arnt Olaf Stillerud)

Les mer
Spørsmål om pantsettelse var ugyldig etter aksjeloven § 8-10, jf. § 8-11 (05.12.13)

Høyesteretts dom, 05.12.2013, HR-2013-02531-A, (sak nr. 2013/544), sivil sak, anke over dom

Handelsbanken (advokat Dag Steinfeld) mot Kjelstraumen Brygge Gjestehuset AS, dets konkursbo (advokat Henrik Garmann)

Les mer
Stadfestelse av tvungen gjeldsordning (04.12.13)

Høyesteretts kjennelse,  04.12.2013, HR-2013-02519-A, (sak nr. 2013/479), sivil sak, anke over kjennelse

Lindorff Capital AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung)

Les mer
Spørsmål om ein lagdommar som er leiar av Klagenemnda for petroleumsskatt, er inhabil (04.12.13)

Høgsteretts dom, 04.12.2013, HR-2013-02518-A, (sak nr. 2013/412), sivil sak, anke over dom

Kistefos Venture Capital AS (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Foreldelse av vederlagskrav etter at de kårberettigede medvirket til bygging av ny kårbolig (03.12.13)

Høyesteretts dom, 03.12.2013, HR-2013-02503-A, (sak nr. 2013/707), sivil sak, anke over dom

Lars Rise (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Aud Helene Hoel (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer
Midlertidig forføyning med krav om overlevering og overskjøting av fast eiendom (21.11.13)

Høyesteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse

Jan Egil Brattgjerd og Ngoc Nguyen Pham (advokat Pål Grønnæss) mot Kairon Wongraven (advokat Ole E. Tokvam)

Les mer
Fordeling av utgifter til drift og vedlikehald av heisane i eit bustadsameige (14.11.13)

Høgsteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02409-A, (sak nr. 2013/596), sivil sak, anke over dom

Johan H. Martens mfl. (advokat Fred Arne Gade) mot Sameiet Gregers Grams vei (advokat Jan-Erik Nielsen)

Les mer
Gyldigheten av Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om pålegg om å betale avgift på utslipp av NOx fra flyttbare rigger (13.11.13)

Høyesteretts dom, 13.11.2013, HR-2013-02397-A, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom

Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA og Statoil Petroleum AS (advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Overtakelse av odelseiendom på skifte på grunnlag av åsetesrett (12.11.13)

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02391-A, (sak nr. 2013/226), sivil sak, anke over dom

A (advokat Hilde Sannes Holløkken) mot B (advokat Ole Søby)

Les mer
Tvist i entrepriseforhold (12.11.13)

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02382-A, (sak nr. 2013/376), sivil sak, anke over dom

I. Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) mot Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann)

II. Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) mot Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar)

Les mer
Erstatningsoppgjer ved delt byggherrestyrt entreprise (07.11.13)

Høgsteretts dom, 07.11.2013, HR-2013-02344-A, (sak nr. 2013/535), sivil sak, anke over dom

Raad AS (advokat Nora Lund Lefdal) mot Sykehuset Innlandet HF (advokat Peter Simonsen)

Les mer
Ligning av utenlandsk eier av skip (06.11.13)

Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl)

Les mer
Spørsmål om ei stadfesting av finansiering ein bank hadde gitt, inneheldt garanti for oppgjer av kjøpesummen (31.10.13)

Høgsteretts dom, 31.10.2013, HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom

Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen) mot Grünerløkka Eiendomsmegling AS og Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Les mer
Spørsmål om en lege i spesialisering, ansatt i midlertidig stilling, hadde krav på fast ansettelse (29.10.13)

Høyesteretts dom, 29.10.2013, HR-2013-02247-A, (sak nr. 2013/311), sivil sak, anke over dom

A (advokat Tron Dalheim) og Den norske legeforening (partshjelper) (advokat Frode Solberg) mot Oslo universitetssykehus HF (advokat Tarjei Thorkildsen)

Les mer
Spørsmål om tidsubegrensete strukturkvoter er i strid med tilbakevirkn.forbud i Grunnloven § 97  (23.10.13)

Høyesteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02200-P, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Les mer
Spørsmål om far skal ha rett til samvær med ei fem år gamal dotter (23.10.13)

Høgsteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02214-A, (sak nr. 2013/835), sivil sak, anke over dom

A (advokat Arild Humlen) mot B (advokat Gro Hamre)

Les mer
Gyldigheita av ein avtale mellom ein kommune og eit burettslag om maksimalpris ved sal av andelar i burettslaget (22.10.13)

Høgsteretts dom 22.10.2013, HR-2013-02197-A, (sak nr. 2013/615), sivil sak, anke over dom

Ungbo I Borettslag (advokat Olav Martin Jentoft jr.) mot Bodø kommune (kommuneadvokaten Mona Negård)

Les mer
Tolking av overgangsføresegna i yrkesskadeforsikringslova § 21 (21.10.13)

Høgsteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom

Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen)

Les mer
Tolkning av overgangsbestemmelsen i yrkesskadeforsikringsloven § 21 (21.10.13)

Høyesteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02187-A, (sak nr. 2013/171), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sigrun Sagedahl) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Jørgen Brendryen)

Les mer
Forståelsen og anvendelsen av reklamasjonsregelen i forsikringsavtaleloven § 4-14 første ledd (08.10.13)

Høyesteretts dom, 08.10.2013, HR-2013-02105-A, (sak nr. 2013/189), sivil sak, anke over dom

If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Per Krokan)

Les mer
Spørsmål om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikring (07.10.13)

Høyesteretts dom, 07.10.2013, HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom

KLP Skadeforsikring AS og Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Grithjof Herlofsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Les mer
Gyldigheten av vedtak i klagesak som opprettholdt avslag på søknad om tillatelse til å drive havbruk (18.09.13)

Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01976-A, (sak nr. 2013/35), sivil sak, anke over dom

Norsk Havbrukssenter AS (advokat Morten Kokkim) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Marius Emberland)

Les mer
Spørsmål om ein attlevande ektefelle har sete i uskifte (17.09.13)

Høgsteretts dom 17.09.2013, HR-2013-01969-A, (sak nr. 2013/402), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot B mfl. (advokat Marcus Amdahl)

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om beite-, jakt- og fiskerettigheter i fjelleiendommer i Rendalen (12.09.13)

Høyesteretts dom, 12.09.2013, HR-2013-01938-A, (sak nr. 2013/48), sivil sak, anke over dom, skriftlig sak

I. Per Jørgen Røgeberg mfl. (advokat Tor N. Rekve) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken)

II. Anne Marie L. Haarseth mfl. (advokat Steinar Mageli) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken) 

Les mer
Prinsippa for fastsetjing av innløysingssum ved innløysing av frambortfesta bustadtomter (09.09.13)

Høgsteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom

Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Laila Firing Andersen med flere (advokat Torstein Burkeland)

Les mer
Spørsmål om arbeid er utført som ledd i ein entreprise, eller om det er tale om innleige av arbeidskraft (28.06.13)

Høgsteretts dom 28.06.2013, HR-2013-01391-A, (sak nr. 2013/4), sivil sak, anke over dom

A (advokat Eyvind Mossige) mot Statoil ASA (advokat Kurt Weltzien)

Les mer
Spørsmål om utvisningsvedtak (26.06.13)

Høgsteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01358-A, (sak nr. 2013/145), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot A (advokat Jan M. Birkeland)

Les mer
Gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om å nekte innsyn i dokument under saksforberedelse (21.06.13)

Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01318-A, (sak nr. 2012/1740), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skattedirektoratet (advokat Nils Sture Nilsson) mot Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Les mer
Gyldigheita av eit likningsvedtak (19.06.13)

Høgsteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom

A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Goller)

Les mer
Spørsmål om det etter reklamasjon på mislykket utbedring av rustskade på bil løper ny absolutt reklamasjonsfrist mm. (13.06.13)

Høyesteretts dom, 13.06.2013, HR-2013-01261-A, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom

Star Autoco Lørenskog AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Bror Terje Steiner (advokat Jens Christian Riege)

Les mer
Kravet til søksmålskompetanse i sak om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift (12.06.13)

Høyesteretts kjennelse, 12.06.2013, HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt øst (advokat Karl Otto Thorheim) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Les mer
Spørsmålet om typehuset Ambassadør er et åndsverk (04.06.13)

Høyesteretts dom 04.06.2013, HR-2013-01187-A, (sak nr. 2013/138), sivil sak, anke over dom

Norske Hus Boligsystem AS (advokat Thomas Rieber-Mohn) mot Hovin Bygg AS (advokat Bjørn Hovstad)

Les mer
Spørsmål om stebarn av ein drepen person (31.05.13)

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom

A (advokat Randulf Schumann Hansen)  mot B (advokat Arve Opdahl)

Les mer
Grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum (31.05.13)

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom

Anke I: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Edvin Eriksen mfl (advokat John Egil Bergem), Odd Erik Myren mfl. (advokat John Egil Bergem), Trygve Herrem, Alf Erik Lånke, Per Gunnar Myrslo

Anke II: Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Anke III: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem)

 

Les mer
Spørsmål om tidligere erstatningsoppgjør stenger for krav om erstatning for lidt og fremtidig inntektstap (28.05.13)

Høyesteretts dom, 28.05.2013, HR-2013-01120-A, (sak nr. 2012/1803), sivil sak, anke over dom

A (advokat Einar I. Lohne) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler)

Les mer
Regulering av festeavgift (22.05.13)

Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom

Anita Jansen mfl. (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot Henning Frisch mfl. (advokat Tallag Andersen)

Les mer
Spørsmål om dødsfall etter cellegiftkur var utslag av ein risiko pasienten måtte akseptere (08.05.13)

Høgsteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00986-A, (sak nr. 2012/2142), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A, B, C og D (advokat Christian Thrane Asserson)

Les mer
Krav fra ambulansesjåfør mot arbeidsgivers forsikringsselskap om fastsettelsesdom for ansvar for yrkesskade (08.05.13)

Høyesteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00985-A, (sak nr. 2012/1840), sivil sak, anke over dom

Gjensidige ForsikringQASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Øyvind Vidhammer)

Les mer
Prinsippene for fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter (03.05.13)

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00943-A, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over overskjønn

Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Les mer
Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse (25.04.13)

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-00881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden)

Les mer
Innhenting av DNA-bevis fra en avdød person til bruk i farskapssak når biologisk meteriale er lagret i biobank (24.04.13)

Høyesteretts kjennelse 24.04.2013, HR-2013-00868-A, (sak nr. 2012/1511), sivil sak, anke over kjennelse

As uskiftebo v/B (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot C og D (advokat Ole Martin Paulsen)

Les mer
Saken gjaldt om gyldig etablert utleggspant kunne omstøtes etter dekningsloven med grunnlag i utenlandsk insolvensbehandling (22.04.13)

Høyesteretts kjennelse 22.04.2013, HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse

Factorias Vulcano S.A. (advokat Bjarte Grønlien) mot Arrow Seismic Invest II Limited (advokat Sig Gunleiksrud)

Les mer
Spørsmål om bortfeste av tomt til bustadblokk med utleigeleilegheiter er omfatta av "tomt til bustadhus" (17.04.13)

Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00809-A, (sak nr. 2012/1596), sivil sak, anke over dom

Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten) mot AS Bærums-Hus (advokat Tallag Andersen)

Les mer
Gyldigheten av vedtak i Utlendingsnemnda om utvisning og avslag på søknad om oppholdstillatelse (03.04.13)

Høyesteretts dom, 03.04.2013, HR-2013-00704-A, (sak nr. 2012/886), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D og E (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ida Thue)

Les mer
Saken gjaldt den ligningsmessige behandling av inntekter og utgifter i et selskap i perioden 2002-2005 (26.03.13)

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom

Tronviken ANS (advokat Christian Wahl) mot staten v/Skatt øst (advokat Einar Gitlestad)

Les mer
Gyldigheten av avtaler om kjøp av såkalte strukturerte spareprodukter (22.03.13)

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA (advokat Anders Ryssdal)

Les mer
Spørsmål om habilitet for tingrettsdommar i sak om endring av samværsomfang etter offentleg omsorgsovertaking for eit tvillingpar (22.03.13)

Høgsteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00649-A, (sak nr. 2012/1989), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Øyvind Renslo) mot A, B (advokat John Christian Elden)

Les mer
Spørsmål om en privat avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skal anses som oppdragstaker eller som arbeidstaker (20.03.13)

Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00628-A, (sak nr. 2012/1492), sivil sak, anke over dom

A (advokat Gjermund Pekeberg) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer
Spørsmål om en avlaster i en familie med særlig tyngende omsorgsarbeid var å anse som arbeidstaker i kommunen (20.03.13)

Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00630-A, (sak nr. 2013/144), sivil sak, anke over dom

X kommune (kommuneadvokat Hanne Harlem) mot A (advokat Jan Fougner)

Les mer
Spørsmål om styret i Stangeskovene AS hadde saklig grunn til å nekte aksjeerverv (05.03.13)

Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00508-A, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom

Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Les mer
Gyldigheita av føresegner i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (05.03.13)

Høgsteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00496-A, (sak nr. 2012/1447), sivil sak, anke over dom

STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Tariffnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Krav om kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12.12.2003 nr. 108 (05.02.13)

Høyesteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00280-A, (sak nr. 2012/1239), sivil sak, anke over dom

Torneby Sameie v/sameierne (advokat Torbjørn Saggau Holm) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad)

Les mer
Arbeidstakers krav mot arbeidsgiver om oppreisningserstatning etter personopplysningsloven § 49 (31.01.13)

Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom

A (advokat Børge Benum) mot Avfallsservice AS (advokat Anne Marie Due)

Les mer
Spørsmål om staten kan kreve erstattet kostnader til arkeologisk utgraving av en automatisk fredet fangstgrop (31.01.13)

Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00233-A, (sak nr. 2012/1562), sivil sak, anke over dom

Staten v/Universitetet i Oslo (advokat Adele Matheson Mestad) mot Jan Petter Torgersrud (advokat Odd Walther Moi)

Les mer
Utvida ("kopla") tilbakehaldsrett for speditør etter Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser 2000 (NSAB) § 14 (29.01.13)

Høgsteretts dom 29.01.2013, HR-2013-00213-A, (sak nr. 2012/785), sivil sak, anke over dom

Tyrholm & Farstad AS (advokat Odd Magne Gjerde) mot Normar Fish AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt)

Les mer
Krav om sletting av festekontrakt - spørsmål om kontrakt om leie av grunn til fritidsbolig er omfattet av tomtefesteloven (23.01.13)

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00144-A, (sak nr. 2012/942), sivil sak, anke over dom

Øyvind Sandvold (advokat Harald O. Sletner) mot Vinstra Elektro AS (advokat Eivind Bjøralt)

Les mer
Tomtefeste - spørsmål om festers utbyggingsrett på festetomt som er bebygd med boligblokker (18.01.13)

Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00103-A, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom

Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer