Meny
Ankenektelse i barnevernssak (30.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter)

Les mer
Gyldigheten av Miljødepartementets vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for Sørdalen naturreservat for bygging av kraftledning (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02516-U, (sak nr. 2014/2039), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,  mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Statnett SF (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak, jf. straffeprosessloven § 435 (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23.12.2014, HR-2014-02514-U, (sak nr. 2014/2101), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Amir Hossein Mirmotahari)

Les mer
Avslag på saksøkers begjæring om å oppnevne psykiatrisk sakkyndig i en erstatningssak mot B (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02519-U, (sak nr. 2014/2259), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Faruk Resulovic) mot B (advokat Kjersti Sandvig)

Les mer
Midlertidig forføyning (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot BMO Entreprenør AS (advokat Siri Falch-Olsen)

Les mer
Anke over sakskostnader og solidaransvar for tredjeparter (22.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.12.2014, HR-2014-02493-U, (sak nr. 2014/2088), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Christian Engen) mot B, C, D (advokat Paal Olav Berg)

Les mer
Åpning av konkurs (17.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak (16.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal)

Les mer
Bevisavskjæring (12.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli)

Les mer
Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning (01.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.12.2014, HR-2014-02342-U, (sak nr. 2014/1255), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Mølle AS (advokat Thomas E. Alnæs) mot Staten v/Skatt sør (advokat Knut-Arne Ekern)

Les mer
Midlertidig avgjørelse av fast bopel og samvær etter barneloven (26.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.11.2014, HR-2014-02308-U, (sak nr. 2014/2074), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ola Viken) mot B (advokat Sven Olle Nohlin)

Les mer
Fremleggelse av nye dokumentbevis (21.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Les mer
Særkullsbarns begjæring om offentlig skifte av uskiftet bo med særeiemidler (21.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.11.2014, HR-2014-02278-U, (sak nr. 2014/2021), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat John Heitmann) mot B, C, D (advokat Erik Årstad)

Les mer
Nytt faktisk grunnlag (20.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Les mer
Søksmål om rett til medlemskap i en elghundklubb (19.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02253-U, (sak nr. 2014/1809), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat E. Sundsli) mot X Elghundklubb (advokat Kurt-Egil Henriksen)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en tvist om oppsigelse av et konsulent-/arbeidsforhold (19.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02247-U, (sak nr. 2014/1858), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Danielsen) mot B AS (advokat Merete Furesund)

Les mer
Krav om erstatning i kontraktsforhold (18.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom

Stokke Stål AS (advokat Jørgen Aardalsbakke) mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik)

Les mer
Begjæring om midlertidig forføyning (18.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Les mer
Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp (18.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse

Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning som følge av bortfalt partsevne (06.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.11.2014, HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse

Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling ANS (advokat Per Danielsen) mot A (advokat Jørgen Klaveness v/advokatfullmektig Ole Andreas Thrana)

Les mer
Spørsmål om partsevne i en videre anke over oppfriskning (05.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.11.2014, HR-2014-02155-U, (sak nr. 2014/1778), sivil sak, anke over kjennelse

Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot Lyng Offshore Limited NUF (advokat Dag Martinsen)

Les mer
Anke over kjennelse om ikke å ta en konkursbegjæring til følge (04.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.11.2014, HR-2014-02139-U, (sak nr. 2014/1742), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Audun Kleppestø) mot B, B dets konkursbo (advokat Siv Sandvik)

Les mer
Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c  (03.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02138-U, (sak nr. 2014/1896), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (kommuneadvokaten i Y-regionen v/advokat Johannes Meyer-Myklestad) mot A (advokat André Berven), B (advokat Torbjørn Schade)

Les mer
Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c (03.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02129-U, (sak nr. 2014/1881), sivil sak, anke over beslutning

X (kommuneadvokaten i X v/advokat Johan Breien) mot A (advokat Rolf. J. Cappelen), B (advokat Ragnhild Kverneland)

Les mer
Spørsmål om juridisk utdrag skal tas ut av saken, eller om deler av utdraget skal nektes fremalgt, fordi det inneholder bevis (31.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2014, HR-2014-02114-U, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom

A (advokat Carl Bore) mot B AS (advokat Halvor Manshaus)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader  (22.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen)

Les mer
Spørsmål om saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull kontradiksjon (17.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.10.2014, HR-2014-02022-U, (sak nr. 2014/1674), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Torkjell Solbø) mot B (advokat Joar Heide)

Les mer
Tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven kapittel III (16.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.2014, HR-2014-02017-U, (sak nr. 2014/1736), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Halvor Hjelm-Hansen)

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (03.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm)

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens avgjørelse om ankenektelse må oppheves som følge av at krav til kontradiksjon er tilsidesatt (03.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01950-U, (sak nr. 2014/1727), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Engesbak) mot B (advokat Lene Høivang)

Les mer
Klage over utleggsforretning med "intet til utlegg" (01.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2014, HR-2014-01932-U, (sak nr. 2014/1623), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot B AS

Les mer
Erstatning for sakskostnader ved skjønn etter tomtefesteloven § 40 (26.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01913-U, (sak nr. 2014/1658), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Runar Wiik) mot B (advokat Erik Wold)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å nekte et bevis ført - sak om utbetaling av uføreforsikring (26.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01917-U, (sak nr. 2014/1603), sivil sak, anke over kjennelse

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen)

Les mer
Konstituert sorenskrivers habilitet (26.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård)

Les mer
Krav om tilbakelevering av dødsbo fra offentlig skiftebehandling til privar skifte (19.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2014, HR-2014-01864-U, (sak nr. 2014/1504), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kåre Idar Moljord) mot B og C (advokat Kristian Dahle Trygstad)

Les mer
Krav om erstatning for sakskostnader fra det offentlige (18.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2014, HR-2014-01861-U, (sak nr. 2014/1256), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Thorstensen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Spørsmål om avvising av kravsmål om skjønn som følgje av manglande rettsleg interesse (16.09.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 16.09.2014, HR-2014-01835-U, (sak nr. 2014/1519), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arnt Olav Stillerud) ot B (advokat Torstein Burkeland)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (15.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.09.2014, HR-2014-01832-U, (sak nr 2014/1543), sivil sak, anke over kjennelse

Advokat Erling Moss

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjerd om sakskostnader (12.09.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.09.2014, HR-2014-01812-U, (sak nr. 2014/1566), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Steinar Sørlie) mot B og C (advokat Hans Kristian Skarpholt)

Les mer
Krav om gjenåpning av beslutning avsagt av Høyesteretts ankeutvalg (05.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2014, HR-2014-01783-U, (sak nr. 2014/1136), sivil sak, begjæring om gjenåpning

EuroPark AS mfl. (advokat Peter Simonsen) mot A (advokat Sigurd Holter Torp)

Les mer
Spørsmål om tingretten kan avvise en klage over utleggsforretning pga. manglende prosessdyktighet (03.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.09.2014, HR-2014-01747-U, (sak nr. 2014/1145), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B AS (advokat Egil Horstad)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avskjæring av bevis (25.08.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.08.2014, HR-2014-01699-U, (sak nr. 2014/1503), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om krav om utbetaling av andel av forsikringsoppgjør etter brann (31.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 31.07.2014, HR-2014-01596-U, (sak nr. 2014/1351), sivil sak, anke over dom

Storsteinnes Kulturhus SA (advokat Marianne Abeler) mot Balsfjord kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatning for utbetalte forvaltningshonorarer (22.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.07.2014, HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Christian Lund) mot C AS, D AS (advokat Thor Christian Moen)

Les mer
Lagmannsrettens beregning av rettsgebyr (17.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2014, HR-2014-01513-U, (sak nr. 2014/1238), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Johan Riisøen)

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av ankesak etter frafall av anke (10.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01463-U, (sak nr. 2014/1212), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Terje Kvarsnes) mot B og C (advokat Øyvind J. Eidnes)

Les mer
Spørsmål om retting av grunnboken for fast eiendom (10.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01465-U, (sak nr. 2014/1222), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B og C

Les mer
Avvisning av konkursbegjæring under henvisning til at den ikke hører under norske domstoler (08.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2014, HR-2014-01446-U, (sak nr. 2014/1092), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt øst (advokat Lars Marius Heggberget) mot Spiro System SP Z.O.O. (advokat Sebastian Garstecki)

Les mer
Anke over erstatningskrav (03.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes)

Les mer
Spørsmål om gebyrplikt ved krav om oppløsning av et aksjeselskap (03.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.07.2014, HR-2014-01415-U, (sak nr. 2014/1141), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer
Begjæring om omgjøring av kjennelse avsagt av Høyesteretts ankeutvalg (02.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01391-U, (sak nr. 2014/1223), sivil sak, begjæring om omgjøring

A (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Ankenektelse - sak om partsstatus ved krav om samvær etter barnevernloven § 4-19 (02.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01392-U, (sak nr. 2014/1185), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Håkon Malm) mot X kommune (advokat Nina Sandell)

Les mer
Frist for å krevje verdsetjing ved takstnemnd ved utøving av kjøperett etter eigarseksjonslova §§ 14-17 (23.06.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.06.2014, HR-2014-01307-U, (sak nr. 2014/1011), sivil sak, anke over orskurd

A, B (advokat Arne Gjesdal) mot C (advokat Joanne Vaardal-Lunde)

Les mer
Tvangssalg av boligeierseksjon på grunn av manglende betaling av fellesutgifter (19.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2014, HR-2014-01289-U, (sak nr. 22014/1026), sivil sak, anke over kjennelse

Sameiet A (advokat Henning Lauridsen) mot B

Les mer
Spørsmål om tvangssalg av skyldners bolig besluttet forut for gjeldsforhandlingsperiode, kan settes i gang igjen etter at det er besluttet gjeldsordning (12.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01246-U, (sak nr. 2014/974), sivil sak, anke over kjennelse

DNB Boligkreditt AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A

Les mer
Ankenektelse - sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning (12.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01240-U, (sak nr. 2014/850), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Kjetil Krokeide) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer
Spørsmål om pasientskadeloven § 18 begrenser adgangen til ved søksmål å trekke inn tapsposter som ikke har vært behandlet i Pasientskadenemnda (11.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.06.2014, HR-2014-01208-U, (sak nr. 2014/820), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Lene Frykman)

Les mer
Krav på erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling  (05.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01163-U, (sak nr. 2014/656), sivil sak, anke over kjennelse

Skien Papirindustri As (advokat Joar Heide) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves (03.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2014, HR-2014-01145-U, (sak nr. 2014/884), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Sigurd Vestrheim) mot B borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad)

Les mer
Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.06.2013 (22.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2014, HR-2014-010141-U, (sak nr. 2013/1977), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A  mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble gitt oppfriskning mot oversittelse av klagefrist (21.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2014, HR-2014-01038-U, (sak nr. 2014/791), sivil sak, anke over kjennelse

Tele 6 Europe Ltd mfl. (advokat Erik Råd Herlofsen) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer
Saken gjelder hvorvidt et krav om erstatning for uberettiget midlertidig sikring er rettskraftig avgjort (20.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01019-U, (sak nr. 2014/481), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Søyland) mot B (advokat Jan Erik Kullerud)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse - krav om gjenåpning av skjønn (20.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01014-U, (sak nr. 2014/782), sivil sak, anke over kjennelse

Trondheim kommune (advokat John Olav Engelsen) mot Trøndereiendom AS mfl. (advokat Jan E. Strand)

Les mer
Valg av prosessfullmektig for barn i barnevernsak der barnet er gitt egne partsrettigheter (20.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01022-U, (sak nr. 2014/759), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Videre anke over tingrettens avslag på å få bruke en bestemt person som prosessfullmektig (19.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2014, HR-2014-00995-U, (sak nr. 2014/697), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Olav Torvund)

Les mer
Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak (14.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse

Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp))

Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene (14.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse

Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer
Spørsmål om en uriktig partsangivelse kan rettes i medhold av tvisteloven § 16-5 (07.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00898-U, (sak nr. 2014/643), sivil sak, anke over kjennelse

Grov Forskaling AS (advokat Kjell Petter Neset) mot Vestliveien 2 og 4 (advokat Kari Nessa Nordtun)

Les mer
Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (05.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00863-U, (sak nr. 2014/694), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Kristin Kruse) mot Y kommune (advokat Bård Nordby)

Les mer
Anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak (05.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00871-U, (sak nr. 2014/584), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim)

Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd (30.04.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.04.2014, HR-2014-00850-U, (sak nr. 2014/707), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mto B (advokat Magne Jetne)

Les mer
Oppfriskning av for sent fremsatt begjæring om gjenåpning (01.04.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.04.2014, HR-2014-00674-U, (sak nr. 2014/466), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian S. Gjerstrøm) mot Danske Bank (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer
Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk (28.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland)

Les mer
Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom (28.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen)

Les mer
Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse (25.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.03.2014, HR-2014-00601-U, (sak nr. 2013/2254), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Bjørn Jakobsen) mot C

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling (25.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2014, HR-2014-00616-U, (sak nr. 2014/409), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Katrine Malmer-Høvik) mot Onecollection AS (advokat Bente Holmvang)

Les mer
Krav om tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven av 8. juli 1988 nr. 72 (24.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gro Hamre) mot B (advokat Svein Aage Larsen)

Les mer
Tvist om gyldigheten av to fullmakter (20.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen)

Les mer
Krav om fremleggelse av bevis i en underliggende tvist om et pengekrav (20.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00562-U, (sak nr. 2014/458), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Svein Tømmerdal)

Les mer
Særskilt anke over erstatningskrav (17.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse mot staten v/Utlendingsnemnda (13.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.03.2014, HR-2014-00510-U, (sak nr. 2014/350), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Les mer
Tvist om fremme av tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om tolkningen av reglene om lovbestemt pant for boomkostninger (12.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2014, HR-2014-00498-U, (sak nr. 2014/140), sivil sak, anke over kjennelse

Prime Energy Fuel Brokers AS, dets tvangsoppløsningsbo (advokat Kim Friis-Møller) mot Westban International Ltd (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift (05.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2014, HR-2014-00456-U, (sak nr. 2014/103), sivil sak, anke over dom

Skandinavisk Helseservice AS (grupperepresentant) (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot staten v/Skatt øst (advokat Henriette Busch)

Les mer
Overprøving av vedtak i Pasientskadenemnda om at ankende parts krav etter pasientskadeloven er foreldet (05.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00449-U, (sak nr. 2014/270), sivil sak, anke over dom

A mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves (05.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00455-U, (sak nr. 2014/291), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Thomas Thorstensen) mot B

Les mer
Spørsmål om tvistemålsloven eller tvisteloven kommer til anvendelse ved anke over kjennelse om slutning og utlodning i felleseiebo (04.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00442-U, (sak nr. 2014/43), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jan H. Rasmussen) mot B (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer
Konkursåpning - spørsmål om lagmannsrettens kjennelse lider av saksbehandlingsfeil (04.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00447-U, (sak nr. 2014/84), sivil sak, anke over kjennelse

Rolvsvåg Industrihavn AS (advokat Gunnar A. Haahjem) mot staten v/Skatt Vest (advokat Ida Skirstad Pollen)

Les mer
Spørsmål om tingrettsdommers habilitet ved behandling av sak om omsorgsovertakelse (27.02.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2014, HR-2014-00399-U, (sak nr. 2014/300), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Allan Rognan) mot X kommune (advokat Gislaug Øygarden)

Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse for mulig kostnadsansvar i en sak som står for lagmannsretten (25.02.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2014, HR-2014-00377-U, (sak nr. 2014/276), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet D AS )advokat Vidar Strømme)

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse etter tvl. § 29-13 første ledd lider av saksbehandlingsfeil (31.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00229-U, (sak nr. 2014/18), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Jarle Ringheim) mot C (advokat Marit H. Håkonsen)

Les mer
Spørsmål om stansing og bevisavskjæring i sivil sak som behandles i tingretten (31.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer
Forståelsen av kravet i sjøloven § 311 om at avtaler om voldgift skal gjøres skriftlig (29.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.01.2014, HR-2014-00204-U, (sak nr. 2013/2304), sivil sak, anke over kjennelse

Schenker AS (advokat Runar Hansen) mot Aseco Container Services AS (advokat Morten Garman)

Les mer
Spørsmål om fri sakførsel der den underliggende sak gjelder oppgjør etter ugift samliv (23.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2014, HR-2014-00139-U, (sak nr. 2013/2299), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rønnaug Lilletveit)

Les mer
Begjæring om partshjelp (10.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth)

Les mer
Krav om omstøyting i konkurs (08.01.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid)

Les mer