Meny
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse om ansvaret for å betale lovbestemte utgifter ved overskjønn (18.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2015, HR-2015-02539-U, (sak nr. 2015/2251), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (advokat Steinar Mageli) mot A (advokat Dyre Østby), Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen)

Les mer
Anker over overskjønn (18.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)
II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Midlertidig forføyning (15.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.12.2015, HR-2015-02493-U, (sak nr. 2015/2200), sivil sak, anke over kjennelse

Polygon European Equity Opportunity, Master Fund v/Polygon Global Partners LLP, Aksjonærforeningen (partshjelper) (advokat Christian F. Galtung) mot Oslo Børs ASA (advokat Frode Elgesem), Evry ASA (partshjelper) (advokat M. Ristvedt)

Les mer
Spørsmål om habilitet for lagmannsrettens dommere (08.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.12.2015, HR-2015-02446-U, (sak nr. 2015/2103), sivil sak, habilitet

A, Bs bo v/C, D, E, F, G, H, I, Js bo v/K, L, M, N (advokat Håvard Hestenes Lothe) mot o, P, Qs dødsbo, R, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Øs dødsbo, Å, AA, BB (advokat Olav Felland)

Les mer
Særskilt anke over sakskostnader (01.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen)

Les mer
Spørsmål om anke skal avvises som for sent fremsatt, eventuelt om det skal gis oppfriskning (01.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02152-U, (sak nr. 2015/2152), sivil sak, anke over kjennelse

Mo Industripark AS (advokat Rasmus Asbjørensen, advokat Aksel Tannum) mot Staten v/Enova SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene (01.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland)

Les mer
Fordeling av kjøpesummen ved tvangssalg av borettsandel til dekning av borettslags felleskostnader (26.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2015, HR-2015-02000-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget X  (advokat Christian Grahl-Madsen) mot A, Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A. E. Selvik), Codan Forsikring (NUF) (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer
Utlodning i dødsbo etter offentlig skifte (23.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2015, HR-2015-02327-U, (sak nr. 2015/2002), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kenneth Jøranli) mot B, C, D, E

Les mer
Avvisning av anke som følge av mangler ved ankeerklæringen (09.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 9.11.2015, HR-2015-02249-U, (sak nr. 2015/1960), sivil sak, anke over dom

A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Stig Nordby)

Les mer
Habiliteten til lagdommerne (03.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning

A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn)

Les mer
Spørsmålet om en anke skal avvises som mangelfull fordi den ikke er skrevet på norsk eller ledsaget av en norsk oversettelse (02.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1832), sivil sak, anke over beslutning

A mot Kjerag Lysebotn Camping Resort AS (advokat Hans Marius D. Thorsnæs)

Les mer
Spørsmål om inhabilitet for forberedende dommer som følge av uttalelser under saksforberedelsen (27.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.10.2015, HR-2015-02164-U, (sak nr. 2015/1796), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (kommuneadvokaten i X v/advokat Karl Fartein Løseth) mot A mfl. (advokat Trond Hatland)

Les mer
Ankenektelse i barnevernsak (23.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer
Tvangsoppløsning av sameie (16.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik)

Les mer
Kravet til kontradiksjon hvor lagmannsretten nekter en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd med en annen begrunnelse enn tingrettens avgjørelse bygger på (15.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.10.2015, HR-2015-02080-U, (sak nr. 2015/1631), sivil sak, anke over beslutning

RV Holding AS (advokat Steinar Mageli) mot Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning og delvis opphevelse av tingrettens dom i en tvist om eiendomsrett til to eiendommer (07.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02012-U, (sak nr. 2015/1696), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kai-Ingve Gavle) mot One Investment AS, B (advokat Steinar B. Yndestad)

Les mer
Avslag på begjæring om oppnevnelse av medisinsk sakkyndige i sak om erstatningsansvar etter trafikkulykke (07.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02016-U, (sak nr. 2015/1722), sivil sak, anke over kjennelse

If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm)

Les mer
Begjæring om tvangssalg av borettslagsandel, og reiser spørsmål om det kan tas utlegg i en andel som debitor er registrert, men ikke reell, eier av (10.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01844-U, (sak nr. 2015/1560), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Robert Helberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Eline Hvidtsen)

Les mer
Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak (10.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte) 

Les mer
Spørmål om en klage over utlegg er framsatt for sent (20.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1361), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/NAV Innkreving mot Gate Security AS (advokat Lars R. Berg)

Les mer
Spørsmålet om lagmannsretten skulle ha grunngitt eit vedtak om ikkje å gi ankeløyve (07.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1329), sivil sak, anke over beslutning

Santander Consumer AS (advokat Lotte Lundby Kristiansen) mot A (advokat Hanne-Eva Müller)

Les mer
Spørsmål om avvisning av anke for lagmannsretten i jordskiftesak (07.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01653-U, (sak nr. 2015/1155), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B mfl. (advokat John J. Stamnæs)

Les mer
Sakskostnadsavgjerd i sak om tvangssal og tvangsfråviking (07.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1360), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Elisabeth Svendsen Schøning) mot B (advokat Joar Heide)

Les mer
Spørsmålet om det er lagmannsretten eller jordskifteoverretten som er rett ankeinstans (09.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.07.2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1159), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D (advokat Edmund A. Bolstad) mot Betesda AS (Arild Nundal) og E

Les mer
Anonym vitneførsel i sak om samvær (07.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom

A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund)

Les mer
Begjæring om gjenåpning (29.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen)

Les mer
Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak (22.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs)

Les mer
Fastsettelse av salær (19.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning

Advokatfirmaet X mot A 

Les mer
Ankenektelse - krav om heving av kjøp av hest (17.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.06.2015, HR-2015-01284-U, (sak nr. 2015/991), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Gudbrand Østbye) mot B (advokat Heidi Nergård)

Les mer
Utlegg i pengekrav – spørsmål om avvisning på grunn av for sent innbetalt gebyr (16.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2015, HR-2015-01264-U, (sak nr. 2015/886), sivil sak, anke over kjennelse

Charge Ltd. mot A (advokat Magnus Stray Vyrje)

Les mer
Videre anke over kjennelse om midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig (09.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2015, HR-2015-01220-U, (sak nr. 2014/948), sivil sak, anke over dom

A (advokat Morten Aalberg) mot X (advokat Karl Bjørnar Olsen)

Les mer
Samtykke til fremleggelse av nye bevis (26.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom

Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Les mer
Anke over avvisning av søksmål (21.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse

Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid)

Les mer
Ankenektelse i sak om utmåling av erstatning etter pasientskade (21.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01111-U, (sak nr. 2015/701), sivil sak, anke over beslutning

A mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt)

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (20.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse

Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Les mer
Anke over kjennelse av lagmannsretten i sak om utlegg (20.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01100-U, (sak nr. 2015/768), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Haugan) mot B

Les mer
Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven (20.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom

I.
Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

II.
Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Les mer
Rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelser (19.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.5.2015, HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse

A, Turbomerkator UG (advokat Mathias Wilding) mot Turbo Artist AS, B, C, D, E, F (advokat Svein Steinfeld Jervell)

Les mer
Avvisning av klage over utleggsforretning (13.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar)

Les mer
Særskilt sakskostnadsanke over lagmannsrettens kjennelse i sak om spørsmål oppnevnelse av fagkyndige meddommere (13.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01046-U, (sak nr. 2015/722), sivil sak, anke over kjennelse

Mongstad Refining DA, Mongstad Terminal DA (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Eirik Jensen)

Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse for mulig sakskostnadsansvar for utenlandsk saksøker (12.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.5.2015, HR-2015-01039-U, (sak nr. 2015/703), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Danielsen) mot B, C AS (advokat Cato Schiøtz)

Les mer
Spørsmål om saksøktes konkursbo kan trekkes inn i et erstatningssøksmål som er anlagt mot konkursdebitor før konkursåpningen (07.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7.5.2015, HR-2015-01006-U, (sak nr. 2015/749), sivil sak, anke over kjennelse

Prima Invest AS, dets konkursbo (advokat Robert Jensen) mot Haberg Norge AS (advokat Øyvind Kilstad)

Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd i sak om gyldigheten av vedtak av Utlendingsnemnda (06.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.5.2015, HR-2015-00987-U, (sak nr. 2015/779), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Olga Halvorsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jarl R. Henstein)

Les mer
Saken gjelder Statens kartverks vedtak om overføring av grunnbokhjemmel etter tinglysingsloven § 38 a (28.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00931-U, (sak nr. 2015/775), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Veronica Lorentzen Drivstuen) mot D (advokat Erlend L. Solberg)

Les mer
Spørsmål om avvisning på grunn av manglende rettslig interesse, jf. tvl. § 1-3 (28.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00912-U, (sak nr. 2015/716), sivil sak, anke over kjennelse

Norsk Industri (advokat Terjei Thorkildsen) mot A (advokat Erik Råd Herlofsen)

Les mer
Spørsmål om det foreligger tilstrekkelig reelt behov for å fremme sak med krav om erstatning, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd (27.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.4.2015, HR-2015-00909-U, (sak nr. 2015/557), sivil sak, anke over kjennelse

Overkommandoen AS (advokat Morten Steenstrup) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjerningsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Les mer
Avgjørelse av sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsretten opphevde tingrettens kjennelse om konkursåpning (24.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.4.2015, HR-2015-00890-U, (sak nr. 2015/566), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Flemming Marius Karlsen) mot A, hans konkursbo (avokat Magnus Jonsbråten), Europe Bygg AS, dets konkursbo (advokat Hogne Skjerpe)

Les mer
Anke over en avgjørelse hvor det ikke ble gitt oppfriskning for oversittelse av ankefrist (23.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.4.2015, HR-2015-00891-U, (sak nr. 2015/598), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Hallstein Aadland) mot Sparebanken Vest (avokat Hilde Sture)

Les mer
Avslag på søknad om fri sakførsel (22.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Helge Skaaraas)

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å fremme anken da ankegjenstandens verdi er funnet å overstige 125 000 kroner, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd (16.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.4.2015, HR-2015-00813-U, (sak nr. 2015/511), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Arne Gjeraker) mot B (advokat Endre Grande)

Les mer
Særskilt sakskostnadsanke etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd i sak om opphevelse av tvungen gjeldsordning (09.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9.4.2015, HR-2015-00747-U, (sak nr. 2015/479), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jørgen Klaveness) mot Santander Consumer Bank AS, Statens Lånekasse for Utdanning, Eika Kredittbank AS, Time Finans AB, Entercard AS, Nordax Nordic 2 AB, Bank Norwegian AS (advokat André Abelson)

Les mer
Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i straffesak (26.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 26.3.2015, HR-2015-00697-U, (sak nr. 2015/493), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aina Helene Tvengsberg) mot B (advokat Sol Elden)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om gyldigheten av permittering og avskjed av daglig leder (19.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.3.2015, HR-2015-00627-U, (sak nr. 2015/317), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ingeborg Moen Borgerud) mot Evolution Software AS (advokat Nicolay Skarning)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd (13.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.3.2015, HR-2015-00595-U, (sak nr. 2015/132), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Edvard T. Eide) mot Årvak Eiendom AS (advokat Ivar Winjum)

Les mer
Spørsmål om subjektiv kumulasjon for ankeinstansen (05.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00555-U, (sak nr. 2015/193), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C (advokat Eirik Ramsland)

Les mer
Ankenektelse i barnevernssak  (05.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen)

Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig (04.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt)

Les mer
Avvisning/oppfriskning ved oversittelse av ankefrist (18.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.2.2015, HR-2015-00290-U, (sak nr. 2015/290), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Brynjar N. Meling) mot B (advokat Morten Rynning)

Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av medisinsk sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade (17.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.2.2015, HR-2015-00394-U, (sak nr. 2015/282), sivil sak, anke over kjennelse

Tryg Forsikring (advokat Svein Åge Bergset) mot A (advokat Per Olsen)

Les mer
Krav om tilbakelevering av barn (16.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås)

Les mer
Foreleggelse av habilitetsspørsmål (12.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.2.2015, HR-2015-00346-U, (sak nr. 2015/240), sivil sak, habilitet

A, Talos Sikkerhet AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Securitas AS(advokat Ole André Oftebro)

Les mer
Verneting ved søksmål om erstatning utanfor kontraktsforhold, jf. Luganokonvensjonen artiklane 5 nr. 3 og 6 nr. 1 (03.02.15)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3.2.2015, HR-2015-00251-U, (sak nr. 2014/2118), sivil sak, anke over orskurd

Arrow Seismic Invest II Ltd. (advokat Stig Gunleiksrud) mot Banco Popular Español S.A (advokat Trond Hatland), Armada Seismic Invest II AS (advokat Cato Schiøtz)

Les mer
Spørsmål om avvising på grunn av litispendens (27.01.15)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 27.1.2015, HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd

Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Marie-Louise Holmstedt)

Les mer
Salærfastsettelse ved utsatt hovedforhandling (23.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.1.2015, HR-2015-00155-U, (sak nr. 2014/2290), sivil sak, anke over kjennelse

A

Les mer
Spørsmål om dommerhabilitiet (22.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse

X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen)

Les mer
Saksbehandlingen ved lagmannsrettens overprøving av kjennelse om konkursåpning (20.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2015, HR-2015-00127-U, (sak nr. 2014/2158), sivil sak, anke over kjennelse

Deep Development AS (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Deep Development AS, dets konkursbo og Staten v/Oslo kemnerkontor (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en sak som har vært stanset i henhold til Luganokonvensjonen artikkel 27 (12.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.01.2015, HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Aftenposten AS (advokat Josefine Natalie Engström)

Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade (09.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.01.2015, HR-2015-00040-U, (sak nr. 2014/2150), sivil sak, anke over kjennelse

If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot B (advokat Anders Foss)

Les mer
Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak (07.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom

Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe)

Les mer