Meny
Ankenektelse (23.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Bortføring av barn til Somalia (21.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom

A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse (21.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling ved forsøk på voldtekt til samleie (18.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02543-U, (sak nr. 2015/2122), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Uaktsom forvoldelse av betydelig personskade ved føring av buss (16.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.12.2015, HR-2015-02514-U, (sak nr. 2015/2151), straffesak, anke over dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling (14.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om adgangen til ransaking med grunnlag i siktelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a (10.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2015, HR-2015-02463-U, (sak nr. 2015/2163), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer
Varetekstfengsling (04.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare (02.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.12.2015, HR-2015-02408-U, (sak nr. 2015/2168), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Erik Serkland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig (01.12.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet (27.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (25.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i straffesak hvor det alvorligste forholdet var grovt ran (24.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.11.2015, HR-2015-02359-U, (sak nr. 2015/2032), straffesak, anke over dom

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling etter utlendingsloven (20.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke etter straffeprosessloven § 321 første ledd (20.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02313-U, (sak nr. 2015/2060), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved en fellende straffedom for forsettlig drap, jf. straffeloven 1902 § 233 (16.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.11.2015, HR-2015-02283-U, (sak nr. 2015/1887), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Skatteunndragelse, trygdebedrageri og brudd på bokføringsloven (04.11.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.11.2015, HR-2015-02221-U, (sak nr. 2015/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vold mot politiet, forulemping av tjenestemann, legemsfornærmelse og brukstyveri av motorbåt (28.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2015, HR-2015-02177-U, (sak nr. 2015/1762), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling (23.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Beslag av to mobiltelefoner etter straffeprosessloven § 203 første ledd (13.10.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.10.2015, HR-2015-02058-U, (sak nr. 2015/1817), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke over tingrettens inndragningsavgjørelse (28.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01960-U, (sak nr. 2015/1731), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øivind Sterri) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om opphevelse av tingrettens dom grunnet påstått krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (28.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01962-U, (sak nr. 2015/1707), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ragnhild Torgersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig (15.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke til at anke fremmes etter straffeprosessloven § 321 første ledd (15.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.9.2015, HR-2015-01871-U, (sak nr. 2015/1510), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling i medhold av straffeprosessloven § 172 – rettshåndhevelsesarrest (10.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01834-U, (sak nr. 2015/1619), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om løslatelse av en varetektsfengslet (08.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.9.2015, HR-2015-01832-U, (sak nr. 2015/1613), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer
Varetektsfengsling - spørsmål om betydningen av at forsvarer ikke var til stede i rettsmøtet om fengsling (04.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-08116-U, (sak nr. 2015/1575), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a (04.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-01827-U, (sak nr. 2015/1593), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hallvard Helle), Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Ole Martin Paulsen)

Les mer
Tilbaketreden fra drapsforsøk (01.09.15)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av straffesak fordi tiltale ikke er tatt ut av kompetent påtalemyndighet (28.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.8.2015, HR-2015-01773-U, (sak nr. 2015/1427), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot Marine Harvest Norway AS (advokat Grunde Bruland) 

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 (26.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.8.2015, HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Innbruddstyverier fra hytter (13.08.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse i sak om domfellelse for trusler (31.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 31.08.2015, HR-2015-01601-U, (sak nr. 2015/1153), straffesak, anke over dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Oppheving av lagmannsrettens ankenektelse vedr. straffutmålingen (24.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.07.2015, HR-2015-01558-U (sak nr. 2015/1414), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Eirik Pleym-Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Sak om trusler, legemsfornærmelse og brudd på besøksforbud (24.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01543-U, (sak nr. 2015/1142), straffesak, anke over dom

A (advokat Jan Tore Olsborg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vold og trusler - anke over lagmannsrettens dom (24.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.07.2015, HR-2015-01559-U (sak nr. 2015/1232), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Anders Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (23.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare (22.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2015, HR-2015-01522-U, (sak nr 2015/1380), anke over kjennelse

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over ankenektelse etter strprl. § 321, annet ledd (10.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2015, HR-2015-01460-U, (sak nr. 2015/1094), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd (10.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2015, HR-2015-01480-U, (sak nr. 2015/1170), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål vedr. behandling av ankenektelse når siktede har avgått ved døden (06.07.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.07.2015, HR-2015-01440-U, (sak nr. 2015/1069), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Magnus Haavik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Brudd på forbud mot motorferdsel i nasjonalpark - lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling (29.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.06.2015, HR-2015-01397-U, (sak nr. 2015/1146), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (Advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie (26.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom

A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for ran og forsøk på ran av kiosk (23.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01330-U, (sak nr. 2015/1018), straffesak, anke over dom

A (advokat Marion Haaland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagdommeres habilitet (23.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vold og trusler mot offentlig tjenestemann (23.06.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom

A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Trusler, jf. straffeloven § 227 første straffalternativ (22.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 22.05.2015, HR-2015-01123-U, (sak nr. 2015/586), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Harald Jahren)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (22.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01166-U, (sak nr. 2015/752), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad), B (advokat Helge Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd (22.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01117-U, (sak nr. 2015/869), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over fengslingskjennelse på grunn av brudd på kontradiksjon (20.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2015, HR-2015-01090-U, (sak nr. 2015/937), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmålingen ved domfellelse for fire tilfeller av skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a (13.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2015, HR-2015-00862-U, (sak nr.
2015/862), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling i en sak om blant annet betydelig skade på legeme under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232 (06.05.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 6.5.2015, HR-2015-00986-U, (sak nr. 2015/709), straffesak, anke over dom

A (advokat Karl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (29.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.04.2015, HR-2015-00946-U, (sak nr. 2015/643), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å fremme påtalemyndighetens anke til ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 325, jf. § 321 annet ledd (28.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.4.2015, HR-2015-00925-U, (sak nr. 2015/436, straffesak, anke over beslutning

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Foreleggelse av habilitetsspørsmål (27.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00899-U, (sak nr. 2015/728), straffesak

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat (27.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00910-U, (sak nr. 2015/588), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (27.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00900-U, (sak nr. 2015/540), straffesak, anke over beslutning

A, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 (16.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00809-U, (sak nr. 2015/690), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Bevisavskjæring (16.04.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask (26.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (25.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2015, HR-2015-00459-U, (sak nr. 2015/459), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff (13.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.03.2015, HR-2015-00583-U, (sak nr. 2015/283), straffesak, anke over dom

A (advokat Vigdis Brandstorp) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over fengslingskjennelse på grunn av inhabilitet (12.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2015, HR-2015-00569-U, (sak nr. 2015/489), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over straffedom om grov korrupsjon (05.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom

A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overdragelse og oppbevaring av narkotika (04.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Habilitet (02.03.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (25.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00441-U, (sak nr. 2015/230), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Thommassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domstolshabilitet (25.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forsøk på grov narkotikaforbrytelse (20.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (12.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2015, HR-2015-00343-U, (sak nr. 2015/274), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Falsk forklaring mv. - straffutmåling (10.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankar over saksbehandling, lovbruk og straffutmåling hos lagmannsretten i sak om grovt narkotikabrotsverk (05.02.15)

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 05.02.2015, HR-2015-00280-U, (sak nr. 2014/1983), straffesak, anke over dom

A (advokat Morten Furuholmen), B (advokat Ole Petter Drevland), C (advokat Stein Viken), D (advokat Marius O. Dietrichson) E, (advokat Tor Magnus Fagermo), F (advokat Petter Bonde) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (05.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2163), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ole Andreas Utberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse i voldssak - spørsmål om lagmannsretten har lagt til grunn uriktig faktum (04.02.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2275), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erik Johan Mjelde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Valdtekt til samleie med barn under 14 år  (29.01.15)

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 29.01.2015, HR-2015-00203-U, (sak nr. 2015/25), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling Hagerup) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på straffeloven § 239 (27.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 27.01.2015, HR-2015-00183-U, (sak nr. 2015/70), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Avvisning som følge av tiltaltes uteblivelse, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum (20.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.01.2015, HR-2015-00118-U, (sak nr. 2014/2205), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 (15.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00080-U, (sak nr. 2015/76), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Øiseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Klage over parkeringsgebyr (15.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling ved uaktsom kjøring og brudd på hjelpeplikten etter å ha vært innblandet i trafikkuhell, samt tap av føreretten (13.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.01.2015, HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om sperrefrist for førerkort (13.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.01.2015, HR-2015-00062-U, (sak nr. 2015/22), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (08.01.15)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.01.2015, HR-2015-00031-U, (sak nr. 2014/2184), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer