Meny
Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan (18.12.15)

Høgsteretts dom 18. desember 2015, HR-2015-02524-P, (sak nr. 2015/203), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted), Rettslig medhjelper: (advokat Marius Emberland), (advokat Marius Stub) mot A, B, C, D (advokat Christian Hauge), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner), Redd Barna (parthjelper) (advokat Mads Andenæs)

Les mer
Ligning av utenlandsk selskap (14.12.15)

Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom

Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Oppsigelse ved nedlegging av avdeling (08.12.15)

Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom

A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt)

Les mer
Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) i straffesak (02.12.15)

Høyesteretts dom 2. desember 2015, HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom

A v/verge B (advokat Øystein Hus) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Les mer
Erstatning etter utvikling av MS-sykdom i forbindelse med MMR-vaksine (12.11.15)

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02265-A, (sak nr. 2015/596), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Helge Husebye Haug)

Les mer
Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest" (12.11.15)

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom

A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Beskatning av pendlere for verdien av fri kost (11.11.15)

Høyesteretts dom 11. november 2015, HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom

Ventor Sp. Zoo, PUH BRV Multi, A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste, B og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. liste (advokat Stein Nygaard) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson)

Les mer
Avslag på enkepensjon (10.11.15)

Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom

A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer
Beregning av innløsningssum ved frembortfeste (27.10.15)

Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom

Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland)

Les mer
Bortfall av sameierett i hytte på grunn av passivitet (22.10.15)

Høyesteretts dom 22. oktober 2015, HR-2015-02111-A, (sak nr. 2015/723), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Hallgrim Fagervold) mot I (advokat Erik Wold)

Les mer
Ein lærling som på grunn av sjukdom fekk avbrote læretida si i bedrift, hadde ikkje krav på å få forlengd læretida i den same bedrifta (19.10.15)

Høgsteretts dom 19. oktober 2015, HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom

A (advokat Merete Bårdsen) mot X (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Fråtaking av foreldreansvar og adopsjon (12.10.15)

Høgsteretts dom 12. oktober 2015, HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Spørsmål om aksjeselskap har rett til frådrag for tilskot til offentleg skole (24.09.15)

Høgsteretts dom 24. september 2015, HR-2015-01947-A, (sak nr. 2015/310), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Kverva A/S (advokat Sverre E. Koch)

Les mer
Spørsmål om norske domstoler har domsmyndighet i tvist om midlertidig forføyning som ikke har verneting i Norge (24.09.15)

Høyesteretts kjennelse 24.9.2015, HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (advokat Amund Bjøranger Tørum) mot CKT Marine Services B.V. (advokat Christian Hauge), Nationale Borg-Maatschappij N.V. (advokat Asle Bjelland)

Les mer
Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg (24.09.15)

Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom

SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund)

Les mer
Tilleggsskatt for aksjeselskap (23.09.15)

Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre)

Les mer
Bilforsikring – krav om erstatning etter skade (16.09.15)

Høgsteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom

Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer
Gyldigheita av eit vedtak om å annullere eksamen på grunn av grovt aktlaust fusk (15.09.15)

Høgsteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01878-A, (sak nr. 2015/358), sivil sak, anke over dom

Staten v/Universitetet i Bergen (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) mot A (advokat Halfdan Mellbye)

Les mer
Erstatningsoppgjør etter ran (14.09.15)

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom

A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff)

Les mer
Dobbeltbeskatning (14.09.15)

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom

A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen)

Les mer
Deling av ei sivil sak (10.09.15)

Høgsteretts dom 10.9.2015, HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom

Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) mot Oceanteam Shipping ASA (advokat Martin Berggreen Rove)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra åpent til lukket fengsel (26.08.15)

Høyesteretts dom 26.8.2015, HR-2015-01757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer
Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser (25.08.15)

Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom

A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Utmåling av menerstatning (26.06.15)

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom

Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen)

Les mer
Krav om vederlag ved havneanløp (26.06.15)

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom

Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther)

Les mer
Ærekrenking i trykt skrift (25.06.15)

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom

Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Les mer
Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven (17.06.15)

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom

I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv)

II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget)

Les mer
Krav om skjevdeling etter ekteskapets opphør, ble ikke tatt til følge (11.06.15)

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom

A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende)

Les mer
Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring (11.06.15)

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom

A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Les mer
Foreldelse av tilbakebetalingskrav fra NAV overfor psykologspesialist (10.06.15)

Høyesteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01222-A, (sak nr. 2014/2103), sivil sak, anke over dom

Staten v/Helsedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot A (advokat Alex Borch)

Les mer
Fradragsrett for inngående merverdiavgift (08.06.15)

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom

Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Les mer
Prøving av bidragsfuten si fastsetjing av barnebidrag (01.06.15)

Høgsteretts orskurd 1.6.2015, HR-2015-01153-A, (sak nr. 2014/2300), sivil sak, anke over orskurd

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot A (advokat Erik Wold)

Les mer
Gyldigheten av et vedtak fra skatteklagenemnda, hvor fradrag etter skatteloven § 6-2 andre ledd om tap i virksomhet ikke ble godtatt (27.05.15)

Høyesteretts dom 27.5.2015, HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat Ola Haugen)

Les mer
Nedsettelse av erstatningsansvar grunnet medvirkning fra en skadelidt som var psykotisk på skadetidspunktet (21.05.15)

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01110-A, (sak nr. 2014/1802), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sven Knagenhjelm) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Les mer
Gyldigheten av en avtale mellom to eierseksjonssameier om rett til parkering på det andre eierseksjonssameiets grunn (21.05.15)

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom

Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland) mot Sameiet Inkognitogata 4 (advokat Stig Berge)

Les mer
Krav fra rederi om erstatning fra skipsmegler for villedende informasjon om meklerkommisjon (20.05.15)

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01077-A, (sak nr. 2014/1899), sivil sak, anke over dom

A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibsselskapet NORDEN A/S (advokat Christian Hauge)

Les mer
Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer (20.05.15)

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom

I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)
mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt)

II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)

Les mer
Pasientskadeerstatning - brist i akillessenen ved volleyball spill (20.05.15)

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Johansen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bent Åshild Tautra)

Les mer
Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning (20.05.15)

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Les mer
Gyldigheten av skatteklagenemnda for storbedrifters vedtak (08.05.15)

Høyesteretts dom 8.5.2015, HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom

GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer
Krav om erstatning for ulovlig hogst foretatt av flere i fellesskap (06.05.15)

Høyesteretts dom, 6.5.2015, HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Karoline Henriksen) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes)

II. E (advokat Knut Njøs) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes)

Les mer
Advokatfirmas ansvar for partners handlinger (05.05.15)

Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom

A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme)

Les mer
Spørsmål om ei mormor som etter omsorgsovertaking har fremma krav om fastsetjing av samvær med barnebarn, har krav på partsstatus (04.05.15)

Høgsteretts dom 4.5.2015, HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell) mot A (advokat Håkon Malm)

Les mer
Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2 (22.04.15)

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom

A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten)
Møter i saken etter tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud og omregulering og krav om erstatning (21.04.15)

Høyesteretts dom, 21.4.15, HR-2015-00844-A, (sak nr. 2014/1266), sivil sak, anke over dom

Brattskott AS (advokat Jarle Wallevik Holstrøm) mot Staten v/Kommunal- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer
Krav om erstatning utover sakskostnader som følge av et ugrunnet søksmål (14.04.15)

Høyesteretts dom, 14.4.15, HR-2015-00787-A, (sak nr. 2014/1719), sivil sak, anke over dom

Roxar AS og Roxar Flow Measurement AS (advokat Sven Eriksrud) (rettslig medhjelper: advokat Ola Ø. Nisja) mot Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani)

Les mer
Om skatt på kostnader til forsking i daglegvaremarknaden (07.04.15)

Høgsteretts dom 7.4.15, HR-2015-00734-A, (sak nr 2014/1814), sivil sak, anke over dom

I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar)

II. Orkla Foods Norge AS (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar)

Les mer
Innsyn i taushetsbelagte opplysninger fremlagt av tredjepart i forbindelse med ligningsvedtak (27.03.15)

Høyesteretts dom, 27.3.15, HR-2015-00699-A, (sak nr. 2014/498), sivil sak, anke over dom

Total E&P Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer
Krav om heving av bilkjøp og kva som kan reknast som "ny bil" etter kjøpekontrakten (16.03.15)

Høgsteretts dom, 16.3.15, HR-2015-00601-A, (sak nr. 2014/1516), sivil sak, anke over dom

I. Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga) mot A (advokat Knut Hvidsten)
II. A (advokat Knut Hvidsten) mot Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga)

Les mer
Ansvarsspørsmål i samband med krav om erstatning etter ombygging av eit eldre trehus (05.03.15)

Høgsteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00537-A, (sak nr. 2014/1493), sivil sak, anke over dom

Bori BBL (advokat Inger-Johanne Lund) mot Lørenfallet Borettslag (advokat Egil Jarslett)

Les mer
Krav om sakskostnader etter ligningsloven § 9-11 når kostnadene ikke er betalt av parten selv, og om det gjelder et krav om at kostnadene kan anses å være partens egne (05.03.15)

Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00538-A, (sak nr. 2014/730), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Les mer
Erstatningsansvar for kommune basert på uaktsomhet ved utarbeidelse av reguleringsplan/byggesaksbehandling (02.03.15)

Høyesteretts dom, 2.3.2015, HR-2015-00484-A, (sak nr. 2014/1641), sivil sak, anke over dom

A, X AS (advokat Christian Wefling) mot Lom kommune, KLP Skadeforsikring AS (advokat Tormod A. Sletten)

Les mer
Habilitetsavgjørelse i storkammersak som gjelder adgang til regulering av festeavgift (26.02.15)

Høyesteretts kjennelse, 27.2.2015, HR-2015-00478-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom

A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten)
Møter i saken etter tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer
Frådragsrett for bidrag til infrastruktur (26.02.15)

Høgsteretts dom, 26.2.2015, HR-2015-00461-A, (sak nr. 2014/579), sivil sak, anke over dom

Bjørvika Kontorbygg I AS (advokat Cecilie Amdahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer
Krav om erstatning for ulovleg felling av tre på naboeigedom i eit hytteområde (13.02.15)

Høgsteretts dom, 13.2.2015, HR-2015-00361-A, (sak nr. 2014/1326), sivil sak, anke over dom

A (advokat Erik Ottemo) mot Fiskaa Funksjonær Hytteforening (advokat Robin Aker Jakobsen)

Les mer
Spørsmål om fradrag for tap knyttet til ettergivelse av fordringer mot deleid datterselskap (12.02.15)

Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00352-A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom

Scancem International DA (advokat Bård Christian Braathen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Trine Riiber)

Les mer
Forskjellsbehandling ved tildeling av offentleg støtte til privatskolar (12.02.15)

Høgsteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1188), sivil sak, anke over dom

Stiftelsen Oslo By Steinerskole (advokat Bjørn Brodwall) mot Staten v/Kunnskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Les mer
Spørsmål om det foreligger fradragsberettiget tap (09.02.15)

Høyesteretts dom, 9.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1237), sivil sak, anke over dom

Lønningshaugen 15 AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten ved Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Krav om erstatning for tap av forsørgjar etter trafikkulykke (05.02.15)

Høgsteretts dom 5.2.2015, HR-2015-00277-A, (sak nr. 2014/1825), sivil sak, anke over dom

A, B, C (advokat Espen Simonsen) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Terje Marthinsen)  

Les mer
Retten til å gi frå seg vegrett basert på hevd (02.02.15)

Høgsteretts dom 2.2.2015, HR-2015-00218-A, (sak nr. 2014/1400), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Yngve Andersen) mot B, C (advokat Ove Chr. Lyngholt)          

Les mer
Spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20 (30.01.15)

Høyesteretts dom, 30.1.15, HR-2015-00209-A, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Les mer
Utvisning av en kvinne som er alene om omsorgen av et mindre barn, og som er norsk statsborger (29.01.15)

Høyesteretts dom og kjennelse, 29.1.15, HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom

A, B, SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer
Tvist om eigedomsrett til sjøgrunn (19.01.15)

Høgsteretts dom, 19.1.15, HR-2015-00105-A, (sak nr. 2014/1332), sivil sak, anke over dom

Meland kommune (advokat Pål H. Heldal) mot A (advokat Endre Grande)

Les mer
Rett til forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret (14.01.15)

Høyesteretts dom, 14.1.15, HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skattedirektoratet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet Vindpark AS (advokat Erlend Øen)

Les mer