Meny
Foretaksstraff (22.12.15)

Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk)

Les mer
Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer (18.12.15)

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse

Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Les mer
Vilkårene for at informasjon gitt til en advokats medhjelper ikke skal kunne brukes som bevis i en straffesak (18.12.15)

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale)

Les mer
Samtykke til drap (17.12.15)

Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Les mer
Kommunikasjonskontroll – spørsmål om samtaler mellom nærstående måtte slettes (17.12.15)

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02526-A, (sak nr. 2015/1559), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Morten Furuholmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer
Avlytting av samtaler mellom advokat og klient (17.12.15)

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer
Inndragning av utbytte for overtredelse av regnskapslovgivingen (11.12.15)

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02469-A, (sak nr. 2015/1265), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter Andre Johansen) mot A (advokat Tor Kjærvik)

Les mer
Straff for seksuell omgang med samboers særkullsbarn (11.12.15)

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02467-A, (sak nr. 2015/1598), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Anders Brosveet)

Les mer
Aktor ikke inhabil som følge av trusler fremsatt av tiltalte (11.12.15)

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm (20.11.15)

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Les mer
Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger (05.11.15)

Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom

I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell), A (advokat Thomas Braut Svendsen), B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Les mer
Straff for forsikringsbedrageri (22.10.15)

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Les mer
Straff for utilbørlig opptreden fra politimann (22.10.15)

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Straff for narkotikakriminalitet - bruk av glattcelle (21.10.15)

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom

A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa)

Les mer
Straff for å ha motarbeidet etterforskningen av et drap (21.10.15)

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer
Skjerpet straff ved innførsel av narkotika med høy styrkegrad (14.10.15)

Høyesteretts dom 14.10.2015, HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Les mer
Utmåling av straff for mishandling i familieforhold (12.10.15)

Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle)

III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter)

IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Straff for skatteunndragingar – Betydninga av særdeles lang saksbehandlingstid fordi anken første gong blei nekta fremma utan grunngiving (09.10.15)

Høgsteretts dom 9.10.2015, HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Les mer
Ei psykisk utviklingshemma kvinne blei ikkje friteken for straff for seksuelt overgrep på grunn av "jamlikskap i alder og utvikling" (24.09.15)

Høgsteretts dom 24.9.2015, HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Bjørn Haugen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen

II. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen) mot A (advokat Bjørn Haugen)

Les mer
Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner (24.09.15)

Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Les mer
Straff for slag mot hodet som førte til lett hjernerystelse uten tap av bevissthet (18.09.15)

Høyesteretts dom 18.9.2015, HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

II. A (advokat  Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid)

Les mer
Uriktig forklaring til politiet – straffrihetsregelen i straffeloven § 167 (16.09.15)

Høyesteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Straff for grove tyverier begått i prøvetiden etter løslatelse fra soning av en drapsdom (15.09.15)

Høyesteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) mot A (advokat Øivind Østberg)

II. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer
Straff for masturbasjon av sovande kvinne (01.09.15)

Høgsteretts dom 1.9.2015, HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland), bistandsadvokat for den fornærma (advokat Odd Rune Torstrup)

Les mer
Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør (01.07.15)

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01405-A, (sak nr. 2015/78), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør (01.07.15)

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer
Straff for grov narkotikaforbrytelse og hensynet til barnets beste (26.06.15)

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Les mer
Straff for å ha utnyttet en kvinnes psykisk sykdom til seksuell omgang og til prostitusjon (26.06.15)

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer
Straff for familievald (26.06.15)

Høgsteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom

I. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Frode Sulland

II. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer
Straff for besittelse og spredning av barnepornografi (26.06.15)

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01361-A, (sak nr. 2015/556), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Straff for nedlasting av barnepornografi (26.06.15)

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Straff for trusler og frihetsberøvelse på NAV-kontor (25.06.15)

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Synnøve Ugelvik)

Les mer
Straffansvar etter ein ekspedisjon til Antarktis (11.06.15)

Høgsteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01233-A, (sak nr. 2015/51), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Straff for utelivsvald (10.06.15)

Høgsteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01223-A, (sak nr. 2015/333), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim)

Les mer
Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud (08.06.15)

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Straff for aktlaust brot på forbod mot å reise inn i landet etter tidsavgrensa utvisingsvedtak (08.06.15)

Høgsteretts dom, 8.6.2015, HR-2015-01205-A (sak nr. 2015/508), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for å ha hjulpet til med å skjule en ulovlig felt ulv, jf. straffeloven § 132 første ledd (27.05.15)

Høyesteretts dom, 27.5.2015, HR-2015-01134-A, (sak nr. 2015/269), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer
Anke over en kjennelse som avviser en begjæring om innsyn i en siktelse som den som krever innsyn, antar er utferdiget mot ham (08.05.15)

Høyesteretts dom, 8.5.2015, HR-2015-01010-A, (sak nr. 2015/92), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Tilbakekall av retten til å føre motorvogn etter vegtrafikklova § 34 femte ledd (06.05.15)

Høgsterettsdom, 6.5.2015, HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer
Inndraging etter domfelling for heleri (22.04.15)

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00856-A, (sak nr. 2015/17), straffesak, anke over dom,

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Les mer
Straffutmåling for fleire tilfelle av seksuell omgang med eit barn under 10 år (22.04.15)

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00855-A, (sak nr. 2015/3), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Birgitte Istad)

Les mer
Straffutmåling for to valdtekter (15.04.15)

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00792-A, (sak nr. 2014/2114), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer
Brot på forureiningslova (15.04.15)

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Spørsmål om omsyn til rehabilitering tilseier bruk av samfunnsstraff (07.04.15)

Høgsteretts dom, 7.4.2015, HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer
Avvisning av mangelfull anke (25.03.15)

Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Les mer
Straffutmåling ved hvitvask og selvvask, straffeloven § 317 første og andre ledd (05.03.15)

Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)
II. B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)

Les mer
Inndragning av utbytte etter salg av alkoholholdige drikkevarer uten nødvendig skjenkebevilling (12.02.15)

Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom

X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Les mer
Begjæring om utlevering til Rwanda (06.02.15)

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer
Spørsmål om den sikta og forsvararen hans har rett til å bli kalla inn til / varsla om rettsmøte som direkte berre gjeld ein medsikta i saka, og til å bli underretta om avgjerdene (05.02.15)

Høgsteretts orskurd, 5.2.2015, HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over orskurd

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer
Lagmannsrettens avslag på siktedes begjæring om at samtaler som er tatt opp under kommunikasjonskontroll, skulle oversendes tingretten før de ble stilt til disposisjon for politiet (27.01.15)

Høyesteretts kjennelse, 27.1.2015, HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer
Spørsmålet om dommane i tingretten og lagmannsretten måtte opphevast som følgje av at ein dommarfullmektig var leiar av retten ved behandlinga i tingretten (20.01.15)

Høgsterettsdom 20.1.2015, HR-2015-00128-A, (sak nr. 2014/1870), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid)

Les mer
Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus (19.01.15)

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen)
II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård)

Les mer
Straffutmåling for gjentatt innreise i landet etter utvisning (19.01.15)

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00104-A, (sak nr. 2014/1702), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for gjentatte brudd på besøksforbud (14.01.15)

Høyesteretts dom, 14.01.2015, HR-2014-00074-A, (sak nr. 2014/1958), straffesak, anke over dom 

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A(advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer