Meny
Krav om dokumentinnsyn i sak etter barneloven (20.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2016, HR-2016-2578-U, (2016/2269), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Hilde Mo) mot B (advokat Mona Danielsen)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse (15.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2558-U, (2016/2232), sivil sak, anke over kjennelse

Marthe Stornes, Marius Støvneng Hovde (advokat Jo Gjestvang) mot Liv-Helge Martinussen (advokat Jørn Tuveng)

Les mer
Fastsettelse av salær ved forsvarerbytte i lagmannsretten (08.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2500-U, (2016/2041), sivil sak, anke over beslutning

Advokat Elisabeth Myhre

Les mer
Anke over dom i lagmannsretten hvor spørsmålet er om den skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil (05.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs 5. desember 2016, HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom

Jon Eilif Orrem, AIG Europe Limited (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein Horneland)

Les mer
Anke over lagmannsrettens avgjørelse av anke over jordskifteavgjørelse (01.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. desember 2016, HR-2016-2448-U, (sak nr. 2016/1855), sivil sak, anke over dom

Helge Opland (advokat Per Wold) mot Torbjørn Graneggen, John Roger Bjørnstu, Tone Anette Vorseth Graneggen, Laila Kvernland, Unni Dahl (advokat Tallag Andersen) 

Les mer
Ankenektelse og særskilt sakskostnadsanke (30.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og (sak nr. 2016/2098), sivil sak, anke over beslutning og anke kjennelse

Iren Håkansson, Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) mot Norsk Kennel Klub ((advokat Stephan Didrich Eid), Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye), Thorild Thoresen Østby(advokat Arne Sekkelsten)

Les mer
Ankenektelse i sak om overprøving av vedtak om fortsatt tvungent psykisk helsevern (30.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2431-U, (sak nr. 2016/2139), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Moritz Andersen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt (25.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2016, HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse

Edvard Joseph Snowden, Norsk PEN (partshjelper) (advokat Halvard Helle) (advokat Vidar Strømme), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Spørsmål om avvisning av gruppesøksmål (24.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. november 2016, HR-2016-2406-U, (sak nr. 2016/2019), sivil sak, anke over kjennelse

Stiftelsen Flyrettigheter (advokat Joar Heide) mot Star Tour Stjernereiser AS (advokat Jon Fors-Skjæveland), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper), NHO Luftfart (partshjelper)

Les mer
Avgjørelse om heving av saken (22.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2373-U, (sak nr. 2016/2110), sivil sak, anke over kjennelse

I. A mot B (advokat Gerd C. Haagensen)

II. B (advokat Gerd C. Haagensen) mot A

Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens og lagmannsrettens behandling av en sak (22.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2383-U, (sak nr. 2016/1995), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Laila Marie Bendiksen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen 

Les mer
Avslag på søknad fra en rettshjelper om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten (14.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2016, HR-2016-2322-U, (sak nr. 2016/2048), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (Ingrid Kleba-Næss)

Les mer
Ankenektelse i barnevernssak (11.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2016, HR-2016-2314-U, (sak nr. 2016/2088), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Grete Opshaug), B (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot X kommune (advokat Peter Engebjerg) 

Les mer
Ankenektelse i barnevernssak (09.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2016, HR-2016-2278-U, (sak nr. 2016/1980), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Arnhild Skretting) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Cato Helstrøm) 

Les mer
Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved avgjørelse av en begjæring om avgjørelsesoppfriskning (02.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. november 2016, HR-2016-2244-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, begjæring om oppfriskning

A

Les mer
Begjæring om oppfriskning for unnlatt betaling av ankegebyr (02.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. november 2016, HR-2016-2248-U, (sak nr. 2016/1985), sivil sak, anke over kjennelse

A mot X kommune, Nordea Bank Norge ASA (advokat Hilde Sture)

Les mer
Inhabilitet (20.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2189-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, anke over beslutning

Bogo Eiendom AS (advokat André Standberg) 

Les mer
Saken gjelder hvorvidt det kan kreves fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i tilfeller hvor det i samme sak blir krevd erstatning og oppreisning for de påståtte krenkelsene (19.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2016, HR-2016-2178-U, (sak nr. 2016/1889), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tine Kristiansen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Jørgen Vangsnes) 

Les mer
Anke og begjæring om fristoppfriskning i sak om lagmannsrettens avvisning av anke over vedtak truffet av jordskifteretten (18.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. oktoberr 2016, HR-2016-2160-U, (sak nr. 2016/1926), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Kraft) mot B (advokat Steinar Mageli) 

Les mer
Midlertidig forføyning i tvist om tilgang til elektronisk korrespondanse mellom skattyter og advokat, og forholdet til taushetsplikten (14.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. oktober 2016, HR-2016-2149-U, (sak nr. 2016/1907), sivil sak, anke over kjennelse

Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) 

Les mer
Spørsmål om rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom i arbeidsrettssak (03.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. oktober 2016, HR-2016-2053-U, (sak nr. 2016/1793), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) 

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å gi oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 i en sak hvor en anke – i samme avgjørelse – ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3 (28.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2020-U, (sak nr. 2016/1680), sivil sak, anke over kjennelse

Hamed Mayani Productions AS (advokat Robert Kjøsnes) mot Cargo Linea AS (advokat Jens-Christian Hørløck) 

Les mer
Spørsmål om et realsameie har partsevne i en sak om å få utvist støl på sameiets grunn (28.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2025-U, (sak nr. 2016/1646), sivil sak, anke over kjennelse

X sameie (advokat Torger Juel Fosse) mot A, B (advokat Bjørn Bergesen) 

Les mer
Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak (19.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2016, HR-2016-1975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Cecilia Dinardi) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud) 

Les mer
Lagdommers habilitet ved behandlingen av spørsmålet om samtykke til fremme av anke i barnevernsak (14.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1706-U, (sak nr. 2016/1706), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i Y v/advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Cecilia Dinardi), B (advokat Mette Ekroll Nyland) 

Les mer
Tvist om bevistilgang i en sivil sak som behandles i tingretten (01.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2016, HR-2016-1850-U, (sak nr. 2016/1545), sivil sak, anke over kjennelse

Troms Taxi AS (advokat Ole-Martin Jensen) mot Universitetssykehuset Nord-Norge HIF (advokat Thomas Albertsen) 

Les mer
Krav om oppfriskning for fristoversittelse for begjæring om oppfriskning (30.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1845-U, (sak nr. 2016/1330), sivil sak, anke over kjennelse

Evgenios Tigkas, Centauri Shipping Limited mot Western Bulk Management AS, Western Bulk Carriers KS (advokat Trond Eilertsen) 

Les mer
Saken gjelder hvordan en fraværsdom skal angripes, og særlig om det er tingretten eller lagmannsretten som skal behandle krav om avgjørelses- og fristoppfriskning (30.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1838-U, (sak nr. 2016/1509), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kjetil Krokeide) mot B (advokat Andreas Larsen) 

Les mer
Tvangsfullføring av skjønn i ekspropriasjonssak (29.08.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1816-U, (2016/1508), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Alberto Holand) mot X kommune (advokat Dan Erik Kjellnø)

Les mer
Krav om stansing etter tvisteloven § 16-17, subsidiært stansing etter tvisteloven § 16-18 (11.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1742-U, (sak nr. 2016/1405), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin), B (advokat Bent Endresen) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer
Tvangsfullbyrdelse av arbeid som en part forpliktet seg til å utføre etter inngått rettsforlik (08.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2016, HR-2016-1709-U, (sak nr. 2016/1511), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Line A. Parelius) mot El-tjenesten (advokat Lars R. Berg)

Les mer
Anke over kjennelse som gir arbeidstakere rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom (29.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juli 2016, HR-2016-1665-U, (sak nr. 2016/1469), sivil sak, anke over kjennelse

CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) mot A, B (advokat Bent Endresen)

Les mer
Spørsmål om et sakkyndig vitne var inhabil til å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig (28.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1652-U, (sak nr. 2016/1462), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Helge Strand) mot A (advokat Finn Ove Smith), B (advokat Kjell-Asbjørn Helland) 

Les mer
Spørsmål om to påstander skal avvises fra domstolene fordi de ikke oppfyller vilkårene i tvisteloven § 1-3 (28.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1650-U, (sak nr. 2016/1291), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo City Apartements AS (advokat Mats Mæland) mot Staten v/Kommunal- og moderningseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer
Avvising av anke over vedtak truffet av jordskifteretten (14.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2016, HR-2016-1599-U, (sak nr. 2016/1212), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Mageli) mot Forsvarbygg Utvikling m.fl. (advokat Steinar Mageli, advokat Ola Brekken)

Les mer
Heving av straffekrav vedr. sivile krav (13.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juli 2016, HR-2016-1589-U, (sak nr. 2016/1361), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bengt Erik Waldow) mot B (Advokat Sigurd J. Klomsæt)

Les mer
Reinbeitedistrikts vedtak om reduksjon av reintall (12.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2016, HR-2016-1587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse

I Reinbeitedistrikt 14 A (advokat John Jonassen) mot A (advokat Per  Arve Amundsen)

II A (advokat Per Arve Amundsen) mot B m.fl (advokat John Jonassen)

Les mer
Tvangsfravikelse (08.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8. juli 2016, HR-2016-1547-U, sak nr. 2016/1153, sivil sak, anke over kjennelse

X borettslag (advokat Henning Grønneren) mot B (advokat Petter Såmund Nørgård)

Les mer
Avslag på begjæring om bevisopptak (07.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juli 2016, HR-2016-1534-U, (sak nr. 2016/1274), sivil sak, anke over beslutning

Bokn kommune (advokat Kamilla Silseth) mot A, B

Les mer
Lagmannsrettens tolkning av nødvendige kostnader ved saken (06.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse

Green Living Lilletvedt AS (advokat Kristian Saga) mot D. Steinboch Advisory Group m.fl. (advokat Gunhild Buestad)

Les mer
Delvis anonymisering av dom (23.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1363-U, (sak nr. 2016/1003), sivil sak, anke over kjennelse

Staen v/Oljeskattekontoret (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Statoil Petroleum AS (advokat Andreas Bullen)

Les mer
Lagmannsretten tok ved ein feil ikkje med rettsgebyret i tilkjende sakskostnader (21.06.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. juni 2016, HR-2016-1334-U, (sak nr. 2016/1074), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Preben Henriksen) mot Staten v/ Utlendingsnemnda (advokat Marit Asphaug)

Les mer
Tvist om garantiprovisjonssats (20.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2016, HR-2016-1325-U, (sak nr. 2016/1092), sivil sak, anke over beslutning

Mikkelsen AS mot Sparebank 1 Bv (advokat Ingvild Onshuus Kågen)

Les mer
Omsorgsovertaking for gut på ni år (17.06.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 17. juni 2016, HR-2016-1294-U, (sak nr. 2016/1094), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Per Herman Thori-Aamot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad)

Les mer
Avslag på søknad om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten (15.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/1111), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (rettshjelper Ingrid Kleba-Næss)

Les mer
Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund gjelder rettmessigheten av en varslet boikott mot Holship Norge AS (25.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2016, HR-2016-1109-U, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Les mer
Utlegg i formuesgode i tredjepersons besittelse, samt krav om sakskostnader ved tvangsfullbyrdelsen og for tingretten og lagmannsretten (20.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1094-U, (sak nr. 2016/673), sivil sak, anke over kjennelse

Staten ved Skatteoppkreveren i Larvik kommune mot Aaly Holding AS (advokat Erik Fekete)

Les mer
Spørsmål om inhabilitet (18.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/997), sivil sak, anke over beslutning

A mot Norsk Butikkbedrift AS (advokat Sten Foyn)

Les mer
Begjæring om gjenåpning (06.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2016, HR-2016-999-U, (sak nr. 2016/552), sivil sak, bejæring om gjenåpning

Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Danske Bank (advokat Olav Fredrik Perland)

Les mer
Midlertidig forføyning (03.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse

Estrella Maarud Brands AB, Maarud AS (advokat Kristine S. Snyder) mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing)

Les mer
Partsrettigheter for tidligere samboer og far til den utvistes barn (02.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Mads Andenæs) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ advokat Henriette Busch)

Les mer
Spørsmål om konkurskarantene (02.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-941-U, (sak nr. 2016/628), sivil sak, anke over kjennelse

A

Les mer
Inhabilitet for jordskiftedommer i pågående sak (22.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-507, (sak nr. 2016/507), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Arve Drageland) mot B

Les mer
Hvordan fagkyndige meddommere i lagmannsretten skal oppnevnes ved habilitetsinnsigelse (22.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-830-U, (sak nr. 2016/566), sivil sak, anke over beslutning

Staten ved Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Offshore International Ventures Ltd og Transocean Offshore Ltd (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en sak om fast bosted og samvær for felles barn (14.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. april 2016, HR-2016-778-U, (sak nr. 2016/716), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Lise NAvjord Leknes) mot B (advokat Nina Braathen Hjortdal)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse (13.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-639-U, (sak nr. 2016/475), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Gjensidige Forsikring ASA

Les mer
Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern (12.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2016, HR-2016-677-U, (sak nr. 2016/677), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Les mer
Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse (05.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-712-U, (sak nr. 2016/388), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tine Kristiansen) mot B (advokat Finn Håkon Jørstad)

Les mer
Tvist om bruksrett til en brygge (11.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. mars 2016, HR-2016-574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Thor Gjerde) mot C, D, E, F (advokat Øystein T. Meidell Dahle)

Les mer
Særskilt anke over utmålingen av et forsikringsselskaps regresskrav etter at et bolighus ble totalskadet ved brann (09.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 9. mars 2016, HR-2016-558-U, (sak nr. 2015/2271), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Wesenberg) mot Frende Skadeforsikring (advokat Trond Werner Lunde)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatningskrav for kontraktsbrudd (02.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2016, HR-2016-493-U, (sak nr. 2016/260), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Rolf Christensen) mot Overhalla Hus AS (advokat Arne Haugland)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse ved rettsforlik om foreldreansvar (01.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. mars 2016, HR-2016-486-U, (sak nr. 2016/361), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Lise Navjord Leknes)

Les mer
Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter tvangssalg (19.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-410-U, (sak nr. 2016/281), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Carsten Gunnarstorp) mot X kommune (advokat Børre Sigurd Bratsberg) Landkreditt Bank AS (advokat Glenn Lorentzen) Astrid Kaasa (advokat Helge Aarnes)

Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse etter tvisteloven § 20-11 (19.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-407-U, (sak nr. 2016/216), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Nordbohus Sogn AS (advokat Arvid Mellingen)

Les mer
Rettsgebyr etter rettsgebyrloven § 8 (16.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-348-U, (sak nr. 2016/38), sivil sak, anke over beslutning

Nord-Pol Bygg Filip Szczygielski (advokat Tarjei Stensaasen)

Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en sak om samværsrett etter barneloven, jf. tvisteloven § 20-9 (16.02.16)

Høyesteretts kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gunn-Mari Kjølberg) mot B (advokat Henrik Bliksrud)

Les mer