Meny
Lagmannsrettens saksbehandling ved avgjørelse av straffesak uten ankeforhandling (22.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2016, HR-2016-2603-U, (2016/2204), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Olac C. Bowitz)

Les mer
Varetektsfengsling etter utlendingsloven (21.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Førerkortbeslag (15.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (14.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år (14.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning på grunn av for sent fremsatt anke (08.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2498-U, (2016/2263), straffesak, anke over kjennelse

Oslo universitetssykehus HF (advokat Thomas Endre Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av sivile krav (08.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2499-U, (2016/2125), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saken gjelder fullbyrdelsen av en inndragningsdom av Høyesterett (07.12.16)

Høyesteretts kjennelse 7. desember 2016, HR-2016-2486-F, (2016/2184), straffesak

Sherbourne Investments Limited (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (30.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016

HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning
A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet

HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning
B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (22.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over straffutmåling domfellelse for trusler (21.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. november 2016, HR-2016-2379-U, (2016/2005), straffesak, anke over dom

A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil ved domfellelse for promillekjøring (18.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. november 2016, HR-2016-2349-U, (2016/2057), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for oppbevaring av 296 gram amfetamin, voldskriminalitet, vinningskriminalitet, overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven (16.11.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2016, HR-2016-2332-U, (2016/1917), straffesak, anke over dom

A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over fortsatt varetektsfengsling (21.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd og lagmannsrettens straffutmåling for promillekjøring (20.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og dom 20. oktober 2016, HR-2016-2199-U, (2016/1815), straffesak, anke over beslutning og dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saken gjelder forvaring (20.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom

A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd (20.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2181-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd (20.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 20. oktober 2016, HR-2016-2188-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppnevne bistandsadvokat i en sak om besøksforbud (14.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1712), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Rune Stenstrøm)

Les mer
Anke over hevingskjennelse - spørsmål om erklæring om tilbakekall av anke må fremsettes i original (14.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2146-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Erstatning for sakskostnader (06.10.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd (28.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2027-U, (2016/1784), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robert Antonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for – om nødvendig ved tvang – å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon (26.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2016, HR-2016-2006-U, (2016/971), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom for 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og en overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd (23.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. september 2016, HR-2016-2000-U, (2016/1326), straffesak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade (20.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnelse i straffesak, jf. straffeprosessloven § 438 (14.09.16)

Den 14. september 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven § 54 holdt rettsmøte i Høyesterett i sak, HR-2016-1932-F, (2016/477), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Les mer
Lagmannsrettens adgang til å fremme saken i tiltaltes fravær når spørsmålet om straff skal behandles (14.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 14. september 2016, HR-2016-1924-U, (2016/1573), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fartsovertredelse med bil (14.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom

A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring og forsøk på legemsbeskadigelse (02.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 2. september 2016, HR-2016-1862-U, (2016/1457), straffesak, anke over dom

I. A mot Den offentlige påtalemyndighet
II. Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer
Ankenektelse (02.09.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lekamskrenking under særs skjerpande omstende, jf. straffelova 1902 § 228, jf. § 232 (02.09.16)

Høgsteretts ankeutvals vedtak 2. september 2016, HR-2016-1883-U, (2016/1529), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Sekkelsten) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Avvising på grunn av for seint framsett anke (29.08.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1811-U, (2016/1415), straffesak, anke over orskurd

Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Hilde Marie Ims)

Les mer
Delvis ankenektelse (26.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forbud mot filming og fotografering av lagrettemedlemmer (19.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2016, HR-2016-1769-U, (2016/1606), straffesak, anke over beslutning

Pressens Offentlighetsutvalg

Les mer
Domfellelse blant annet for grovt narkotikalovbrudd i form av medvirkning til innførsel av et betydelig kvantum narkotika fra Nederland til Norge i september 2013, og for grovt heleri (11.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1728-U, (2016/1370), straffesak, anke over dom

A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kostnadsavgjørelse (05.08.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom for to legemsbeskadigelser under særdeles skjerpende omstendigheter (28.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1655-U, (2016/1355), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling - forlenget (21.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling -brev og besøksforbud (20.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling og inndragning (12.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom

I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet

II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Varetektsfengsling i mer enn seks uker (06.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre (06.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet
B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Begjæring om omgjøring i utleveringssak (04.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke i straffesak (01.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juli 2016, HR-2016-1485-U, (sak nr. 2016/1285), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie (01.07.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Hevelse av ankesak trukket før behandling i lagmannsretten (30.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1455-U, (sak nr. 2016/1249), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke forkastet i sak om heftelse (30.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Les mer
Anke avgjort uten at ankende part fikk anledning til å rette anken (29.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2016, HR-2016-1442-U, (sak nr. 2016/1050), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse blant annet på grunn av "sammenstøt av forbrytelser" (28.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juni 2016, HR-2016-1420-U, (sak nr. 2016/1008), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Opphevelse av ikke enstemmig dom i lagmannsretten (28.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. juni 2016, HR-2016-1414-U, (sak nr. 2016/988), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Haakon Åsli Skogstad)

Les mer
Utelukkelse av en siktet fra fellesskap med andre innsatte (24.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juni 2016, HR-2016-1376-U, (sak nr. 2016/1263), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Kjøren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Beslag av legemidler med innhold av narkotika innført fra utlandet (23.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1354-U, (sak nr. 2016/1031), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om heving av sivilie krav (22.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2016, HR-U-2016-1348-U, (sak nr. 2016/1079), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse i sak om utpressing og trusler (21.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved overtredelse av blant annet straffeloven 1902 § 219 (20.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. juni 2016, HR-2016-1309-U, (sak nr. 2016/1043), straffesak, anke over dom

A (advokat André Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Grovt bedrageri (15.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens frifinnende dom i sak om omsorgsunndragelse (02.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2016, HR-2016-1168-U, (sak nr. 2016/820), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ørjan Eskeland)

Les mer
Anke lagmannsrettens fellende dom for blant annet voldtekt (01.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1151-U, (sak nr. 2016/719), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Grovt heleri (01.06.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Voldtekt - seksuell omgang (31.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tilgang til bevis i en sak om utlevering (24.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet to legemsfornærmelser (23.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2016, HR-2016-1100-U, (sak nr. 2016/651), straffesak, anke over dom

A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Besøksforbud (20.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmålet om en avlyttet telefonsamtale med advokat kan oversendes tingretten for å avklare om den er en klientsamtale, eller om påtalemyndigheten pliktet å slette samtalen (20.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen), B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen i sak om tyveri og misbruk av bankkort (19.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2016, HR-2016-1085-U, (sak nr. 2016/765), straffesak, anke over dom

A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fengsling - Forholdsmessighet (04.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (03.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fengsling (02.05.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (29.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om ankesak skulle ha vært behandlet med lagrette (28.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2016, HR-2016-898-U, (sak nr. 2016/780), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ketil Magnus Berg) mot A, B (advokat Tor Kjærvik)

Les mer
Ransaking med grunnlag i siktelse for frihetsberøvelse (22.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.april 2016, HR-2016-846-U, (sak nr. 2016/669), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Legemsbeskadigelse (22.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for voldtekt til samleie (19.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2016, HR-2016-806-U, (sak nr. 2016/490), straffesak, anke over dom

A (advokat Roy Peder Kulblik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overprøving av ilagt parkeringsgebyr, og spørsmål om saksomkostninger etter straffeprosessloven § 436 andre ledd, jf. første ledd (13.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-773-U, (sak nr. 2016/475), straffesak, anke over kjennelse

A mot Oslo kommune

Les mer
Grov legemsbeskadigelse (05.04.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Dommerhabilitet (31.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om opplysninger i dokumentutdrag som ingen av partene har ført som bevis under hovedforhandlingen, må fjernes fra utdraget etter at forhandlingen er avsluttet (18.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2016, HR-2016-612-U, (sak nr. 2016/449), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken (17.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-605-U, (sak nr. 2016/470), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken (17.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet
III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet
IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling (16.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Grov korrupsjon og utroskap (10.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Les mer
Straffutmåling vold i nære relasjoner (08.03.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Trussel mot offentlig tjenestemann (26.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom

A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvar og reiseutgifter etter frifinnelse (25.02.16)

Rettens kjennelse 26. februar 2016, HR-2016-458-F, (sak nr. 2015/1246), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Lars Christian Sunde)

II. Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Mette-Julie Sundby)

Les mer
Begjæring om oppheving av lagmannsrettes hevingskjennelse (23.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2016, HR-2016-428-U, (sak nr. 2016/255), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Liv Clemetsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Dommerhabilitet (22.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte innsyn i og utskrift av en fengslingskjennelse (22.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-423-U, (sak nr. 2016/331), straffesak, anke over beslutning

Les mer
Spørsmål om omberamming av ankeforhandling i straffesak (19.02.16)

Høyesteretts kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-392-A, (sak nr. 2016/327), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigrid J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Mishandling i familieforhold (17.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Les mer
Avvisning av anke pga. formfeil (05.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom

A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Inhabilitet hos en av meddommerne i lagmannsretten (05.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-277-U, (sak nr. 2015/2318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Grovt bedrageri (04.02.16)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom

A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over domfellelse for to voldtekter av ektefelle og grov familievold mot ektefelle og tre felles barn (29.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29. januar 2016, HR-2016-231-U, (sak nr. 2015/2347), straffesak, anke over dom

A (advokat Marie Sølverud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Mellombels tilbakekall av førarrett og beslag etter vegtrafikklova § 33 nr. 3 (28.01.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 25. januar 2016, HR-2016-223-U, (sak nr. 2016/68), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta mot A

Les mer
Saken gjelder omfanget av forsvarerbistand knyttet til en sivil sak (28.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2016, HR-2016-210-U, (sak nr. 2016/156), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Jørgen Vordahl)

Les mer
Smugling av varer (25.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom

A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fengsling - unndragelse (22.01.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Fengsling - bevisforspillelsesfare (22.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt aktlaus lekamsskading ved føring av motorvogn (22.01.16)

Høgsteretts ankeutvals vedtak 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2015/2294), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Pleym) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse for uaktsom forvoldelse av betydelig personskade (19.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2016, HR-2016-119-U, (sak nr. 2015/2210), straffesak, anke over dom

A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over vedtak i lagmannsretten etter straffeprosesslova § 321 første ledd om ikkje å gi samtykke til fremje av straffeanke (13.01.16)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 13. januar 2016, HR-2016-79-U, (sak nr. 2016/44), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Knut H. Austad) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over avslag om oppnevning av offentlig forsvarer på etterforskningsstadiet (13.01.16)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2016, HR-2016-92-U, (sak nr. 2016/12), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nora Hallen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer