Meny
Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring (20.12.16)

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom

International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Les mer
Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold (20.12.16)

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes)

Les mer
Erstatning for skade etter bilansvarsloven (16.12.16)

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom

If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum)

Les mer
Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen (16.12.16)

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Møter etter tvl. § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer
Skattlegging av rederier ved uttreden fra den særskilte rederiskatteordningen (15.12.16)

Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772), sivil sak, anke over dom

KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer
Frådisponering av skipssjef i Kystvakta (13.12.16)

Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Les mer
Straffutmåling og sivile krav ved domfelling for menneskehandel til prostitusjon (08.12.16)

Høgsterettsdom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom,

sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom:

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten)

II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg)

sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom:

F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag)

Les mer
Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag (24.11.16)

Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom

Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fred Øystein Ås, Ragnhild Aursjø Kjeldsen, Ørnulf Rysst Andersen, Per Andreas Opshaug, Kurt Gaasland, Rolf Jorde, Vidar Sørensen, Irene Sørensen, Stine Ingebrigtsen, Svein Erik Løvli, Marita Adele Rabeti, Kurt Ivarsson Elverum, Ernest Tukov, Mohammed Saeid Rabeti, Reidar Lund, Espen Mikalsen, Kirsten Elisabet Heiberg Johnsen, Børge Olav Johnsen, Bjørn Ståle Strandli, Jenny Agnethe Hole, Arne Kristian Knutsen, Svein Hugo Hansen, Rebwar Salih Dalak, Barzo Rostami, Joakim Haugen, Linn Kristin Ingebrigtsen, Johan Martin Jensen, Per Øystein Aasen, Ronny Malmo, Karstein Hans Hansen, Helen Guttormsen, Alexandra Jara Olsen, An Magritt Breiby Hansen, Tor Jan Dinessen, Marit Nemine Fredheim, Marte Grey Hagan, Bård Martin Fredheim, Wiggo Østerås (advokat Thor Hager Torkildsen)

Les mer
Erstatningsansvar for revisor (18.11.16)

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2344-A, (sak nr. 2016/166), sivil sak, anke over dom

HR-Revisjon AS, Per Ola Klæt Galaasen, Visse forsikringsgivere v/Lloyd's of London v/Lloyd's generalagent i Norge, Espen Komnæs (advokat Terje Granvang) mot Grue Sparebank (advokat Leif Petter Madsen)

Les mer
Fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis (18.11.16)

Høgsterettsdom 18. november 2016, HR-2016-2346-A, (sak nr. 2016/843), sivil sak, anke over dom

Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Mariann Helen Olsen)

Les mer
Styringsrett for arbeidsgivarar når det gjeld seniorpolitiske tiltak (09.11.16)

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2286-A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Anne Marie Due) mot A, B (advokat Marius Gjetnes)

Les mer
Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott (08.11.16)

Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Møter etter tvl. § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer
Barnevern - omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret (03.11.16)

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2262-A, (sak nr. 2016/1016), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Berg) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Hans A. Vikheim)

Les mer
Eigedomsmeklarar har informasjonsansvar for villeiande salsoppgåver (03.11.16)

Høgsterettsdom 3. november 2016, HR-2016-2264-A, (sak nr. 2016/412), sivil sak, anke over dom

Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas), Norges Eiendomsmeglerforbund (partshjelpar), Eiendom Norge AS (partshjelpar) (advokat John G. Flatabø) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Arne Meidell)

Les mer
Fradragsrett innenfor "fritaksmetoden" for utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres (02.11.16)

Høyesteretts dom 2. november 2016, HR-2016-2249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom

Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Magnus Schei)

Les mer
Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66" (01.11.16)

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Les mer
Vurdering av formelle kompetansekrav og personlig egnethet ved ansettelse av lærer (31.10.16)

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2229-A, (sak nr. 2015/2239), sivil sak, anke over dom

Hol kommune (advokat Frode Lauareid) mot Kristin Irene Teigen, Utdanningsforbundet (advokat Ellen A. Gooderham)

Les mer
Avvisning av erstatningssøksmål på det grunnlag at søksmålet er reist i anledning en rettslig avgjørelse (21.10.16)

Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2195-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) (Regjeingsadvokaten v/advokat Christian Reusch - rettslig medhjelper)

Les mer
Skatterettsleg gjennomskjering i konsernforhold (18.10.16)

Høgsterettsdom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722), sivil sak, anke over dom

IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettsleg medhjelpar: (advokat Morten Søvik)

Les mer
Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark (28.09.16)

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A

2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og
2015/2155, sivil sak, anke over dom,
Stjernøy reinbeitedistrikt
Per Mikkelsen Bals
Per Mikkelsen Buljo
Aslak Henrik Henriksen Buljo
Anders Mikkelsen Buljo
Mikkel Klemetsen Gaino
Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner)

mot

Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

2015/2369, sivil sak, anke over kjennelse og
2015/2153, sivil sak, anke over dom,
Johan Johansen Sara
Jørgen Johansen Sara
Per Olav Johansen Sara
Mikkel Johansen Sara
Anne Britt Sara
Johan Mathis Johansen Sara
Klemet Johansen Sara (advokat Andreas Larsen og advokat Anja Jonassen)

mot

Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

Les mer
Gyldigheita av vedtak om tilbakekall av permanent opphaldsløyve (27.09.16)

Høgsterettsdom 27. september 2016, HR-2016-2017-A, (sak nr. 2016/755), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A, B, C (advokat Arild Humlen) (advokat Terje Einarsen)

Les mer
Spørsmål om føretaksnamnet Pangea Property Partners AS krenker det tidlegare registrerte føretaksnamnet Pangea AS (22.09.16)

Høgsterettsdom 22. september 2016, HR-2016-1993-A, (sak nr. 2016/396), sivil sak, anke over dom

Pangea Property Partners AS (advokat Are Stenvik) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettar (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer
Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven – EMKs betydning (20.09.16)

Høyesteretts dom 20. september 2016, HR-2016-1982-A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom

Norisol AS (advokat Eivind Bryne) mot Staten v/Skatt sør (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Rekkevidda av retten til skattefrådrag for kostnader ved renovering av hus som er driftsmiddel i næring (25.08.16)

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1801-A, (sak nr. 2016/290), sivil sak, anke over dom

Norrøna Eiendom AS, Norsk Eiendom (partshjelpar) (advokat Hugo P. Matre) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Leietakers ansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet (29.06.16)

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1447-A, (sak nr. 2015/2355), sivil sak, anke over dom

KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS  (advokat Ronny Lund)

Les mer
Avkorting i erstatning som følge av påkøyrsel av trikk (29.06.16)

Høgsterettsdom 29. juni 2016, HR-2016-1464-A, (sak nr. 2016/17), sivil sak, anke over dom

Oslo Forsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer
Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger (29.06.16)

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom

Maersk Drilling Norge AS
Saipem S.P.A.
Knutsen Offshore AS
Transocean Offshore Norway Services AS
Dolphin Drilling AS
Norsk Offshore Catering AS
Ocean Rig North Sea AS
Odfjell Drilling Management AS
Deep Sea Management AS
OSM Offshore AS
North Atlantic Crew AS
Archer Norge AS
Sodexo Mobile Units AS
Songa Services AS
Stena Drilling AS
Island Offshore Crewing AS
Island Offshore Subsea Crewing AS
Saipem Drilling Norway AS (advokat Pål Tangen)

Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Viggo Bondi)

mot

SAFE (advokat Bent Endresen)

Industri Energi (advokat Alexander Lindboe)

Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Les mer
Oppløsning og uttreden av aksjeselskap (29.06.16)

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1439-A, (sak nr. 2015/2124), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig)

II. Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer
Erstatning i selskapsforhold (28.06.16)

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1440-A, (sak nr. 2015/2102), sivil sak, anke over dom

A (advokat Odd Jo Forsell) mot B, C (advokat Atle Helljesen)

Les mer
Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen (23.06.16)

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom

Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer
Spørsmål om utskriving frå tvunge psykisk helsevern (16.06.16)

Høgsterettsdom 16. juni 2016, HR-2016-1286-A, (sak nr. 2016/797), sivil sak, anke over dom

A (advokat Fredrik Undheim) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Les mer
Utvisning av utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser (14.06.16)

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1252-A, (sak nr. 2016/561), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Foreldelse av erstatningskrav (14.06.16)

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom

EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum)

Les mer
Oppsigelse av norsk sjømann på utenlandsk registrert skip – lovvalg (14.06.16)

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom

A (advokat Gaute Gjelsten) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum)

Les mer
Prinsippene for verdsetting av bygning når den overtas av bortfester ved opphør av festeforhold (13.06.16)

Høyesteretts dom 13. juni 2016, HR-2016-1240-A, (sak nr. 2016/193), sivil sak, anke over dom

Zachariasbryggen AS (advokat Magne Revheim) Rettslig medhjelper: (advokat Bjørn Stordrange) mot Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris)

Les mer
Krav om erstatning ved manglande levering av konsesjonskraft. Force majeure (09.06.16)

Høgsteretts dom 9. juni 2016, HR-2016-1235-A, (sak nr. 2015/1951), sivil sak, anke over dom

Hordaland fylkeskommune (advokat Håkon H. Bleken), Rogaland fylkeskommune (advokat Aksel Tannum), Samarbeidande Kraftfylke (SK) (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Per Andreas Bjørgan)

mot

Hydro Energi AS, Røldal-Suldal Kraft AS (advokat Lars Ivar Nyland), Energi Norge (partshjelper) (advokat Steffen Asmundsson)

Les mer
Reinbeitedistrikt ble gitt rett til å flytte med rein over privat eiendom i medhold av reindriftsloven § 22 første ledd første alternativ (08.06.16)

Høyesteretts dom 8. juni 2016, HR-2016-1219-A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom

Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest (advokat Per Arve Amundsen) mot A (advokat Gisle Loso)

Les mer
Spørsmål om anvendelsen av ligningsloven § 9-6 og § 10-2 ved ileggelse av kildeskatt på utbytte som utbetales fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær (03.06.16)

Høyesteretts dom 3. juni 2016, HR-2016-1179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom

I. Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen)

II. Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Les mer
Fosterforeldres adgang til å reise søksmål om vedtak om å flytte barnet (26.05.16)

Høyesteretts kjennelse 26. mai 2016, HR-2016-1111-A, (sak nr. 2015/2218), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Cecilie Engebretsen) mot X kommune (advokat Sven Ole Fagernes)

Les mer
Søksmålsfristen for overprøving av avgjerder i trygderetten løper i rettsferiane (18.05.16)

Høgsterettsavgjerd 18. mai 2016, HR-2016-1052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over avgjerd

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) mot A (advokat Caroline Lund)

Les mer
Gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å realitetsbehandle søknad om asyl fra somalisk borger som var innvilget asyl i Ungarn – spørsmål om brudd på EMK artikkel 3 (18.05.16)

Høyesteretts dom 18. mai 2016, HR-2016-1051-A, (sak nr. 2015/1857), sivil sak, anke over dom

A (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim)

Les mer
Skatterett – nettolønnsavtaler (11.05.16)

Høyesteretts dom 11. mai 2016, HR-2016-1050-A, (sak nr. 2015/1950), sivil sak, anke over dom

A, Norsk Hydro ASA (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer
Ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmål om endring av ligningen "som følger av" en domstolsavgjørelse (10.05.16)

Høyesteretts dom 10. mai 2016, HR-2016-988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom

ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Les mer
Spørsmål om avslag på prøvelauslating var dobbelstraff (29.04.16)

Høgsterettsdom 29. april 2016, HR-2016-910-A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Nils Christian Nordhus)

Les mer
Dommere kjent inhabile (29.04.16)

Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Forelding (28.04.16)

Høgsterettsdom 28. april 2016, HR-2016-899-A, (sak nr. 2015/1661), sivil sak, anke over dom

Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler) mot A (advokat Thomas Meinich)

Les mer
Beregning av prisavslag etter kjøp av mangelfull leilighet (28.04.16)

Høyesteretts dom 28. april 2016, HR-2016-901-A, (sak nr. 2015/1622), sivil sak, anke over dom

AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Jarl R. Henstein) mot A (advokat Marius Hvitmyhr)

Les mer
Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte (25.04.16)

Høyesteretts dom 25. april 2016, HR-2016-867-A, (sak nr. 2015/1854), sivil sak, anke over dom

I. Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh)

II. A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Les mer
Erstatning for tap av forsørger (19.04.16)

Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom

A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas)

Les mer
Oppheving av overskjønn på grunn av inhabilitet hos skjønnsmannen (18.04.16)

Høgsterettsdom 18. april 2016, HR-2016-800-A, (sak nr. 2015/1805), sivil sak, anke over overskjønn

Ing. K. Thidemann AS, B (advokat Marcus Amdahl) mot Verran kommune (advokat Helge Morten Svarva)

Les mer
Prisoverslag ved elektroentreprise på boligeiendom (12.04.16)

Høyesteretts dom 12. april 2016, HR-2016-761-A, (sak nr. 2014/2148), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Øystein Myre Bremset) mot Totaltek AS, dets konkursbo (advokat Svein Sulland)

Les mer
Beregning av dokumentavgift ved oppløsning av sameie (17.03.16)

Høyesteretts kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Statens kartverk (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Les mer
Spørsmål om en kommune kan kreve refusjon fra folketrygden for utbetalt godtgjøring under ordførers sykdom (16.03.16)

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-589-A, (sak nr. 2015/1338), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/ advokat Ida Thue) mot X Kommune (advokat Gry Brandshaug Dale), Kommunesektorens organisasjon, KS (partshjelper) (advokat Jan Fougner)

Les mer
Gyldigheten av ligning for 2007 (15.03.16)

Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom

Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer
Opphavsrettsleg klarering ved kabeldistribusjon av tv-kanalar (10.03.16)

Høgsterettsdom 10. mars 2016, HR-2016-562-A, (sak nr. 2015/1101), sivil sak, anke over dom

Norwaco (advokat John S. Gulbrandsen) mot Get AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer
Avtaler om finansielle instrumenter (29.02.16)

Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486)

Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland)
Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen)

Les mer
Grunnlovmessigheten av bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner (19.02.16)

Høyesteretts dom 19. februar 2016, HR-2016-389-A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom

Carl-Ivar Hagen (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15 (18.02.16)

Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal)

Les mer
Høvet til å sette fram nye påstandsgrunnlag ved vidare behandling i lagmannsretten etter oppheving i Høgsterett (17.02.16)

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom

Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer Wibe Koch)

Les mer
Høyesterett i storkammer slår fast at innløsning av festetomt etter 40-prosentregelen ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (10.02.16)

Høyesteretts dom 10. februar 2016, HR-2016-304-S, (sak nr. 2013/1929), sivil sak, anke over overskjønn

A (advokat Stein E. Hove) mot B, C (advokat Mathias Tveten)

Møter i saken etter tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Tidligere tannlegeassistent tilkjent yrkesskadeerstatning for kvikksølvskade, selv om sykdomssymptomene var kjent før 1990 (08.02.16)

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-293-A, (sak nr. 2015/1105), sivil sak, anke over dom

Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid) mot A (advokat Øyvind Vidhammer)

Les mer
Erstatningskrav mot staten (08.02.16)

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom

Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Les mer
Oppgjer etter heving av kontrakt om oppføring av tilbygg til bustadhus (28.01.16)

Høgsterettsdom 28. januar 2016, HR-2016-219-A, (sak nr. 2015/1470), sivil sak, anke over dom

I. A, B (advokat Arne Johansen) mot C (advokat Lars Nygaard)

II. C (advokat Lars Nygaard) mot A, B (advokat Arne Johansen)

Les mer
Habilitet for høgsterettsdommarar (15.01.16)

Høgsterettsavgjerd 15. januar 2016, HR-2016-00106A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer