Meny
Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus (09.12.16)

Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom 

Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon (08.12.16)

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom,

sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom:

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten)

II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg)

sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom:

F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag)

Les mer
Straff for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold (08.12.16)

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2492-A, (sak nr. 2016/1707), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Lovanvendelse ved grov mishandling av datter, mens hun var 1-3 måneder gammel, og straffutmåling (18.11.16)

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2345-A, (sak nr. 2016/1709), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer
Straffutmåling for befatning med barnepornografi (18.11.16)

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer
Straffutmåling - Dyrevelferd (09.11.16)

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2285-A, (sak nr. 2016/1234), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
7 års fengsel for drapsforbund (04.11.16)

Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen)

Les mer
Straff for dataheleri – nedlastning og deling av store mengder fotografier og filmer av unge kvinner fra nettet uten samtykke (03.11.16)

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2263-A, (sak nr. 2016/1636), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Vilkår for forvaring (03.11.16)

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom

A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Les mer
Kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy i alkoholpåvirket tilstand (31.10.16)

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2228-A, (sak nr. 2016/1086), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Les mer
Krav til informasjon om retten til ikkje å vitne mot nærståande (19.10.16)

Høgsterettsavgjerd 19. oktober 2016, HR-2016-2171-A, (sak nr. 2016/1269), straffesak, anke over avgjerd

A (advokat Frode Sulland), B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Les mer
Straff for ulovlig ulvejakt (01.09.16)

Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom.

I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik)

II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

III. E (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

IV. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

V. D (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer
Straffutmåling for innførsel av blåvalium (01.09.16)

Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen)

Les mer
Rekkevidden av forbudet mot å drikke alkohol etter bilkjøring som kan lede til politietterforskning (30.08.16)

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1836-A, (sak nr. 2016/980), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Retten til ved tvang å bruke fingeravtrykk frå den sikta til å opne mobiltelefonen (30.08.16)

Høgsterettsavgjerd 30. august 2016, HR-2016-1833-A, (sak nr. 2016/908), straffesak, anke over avgjerd

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Folke Åmlid)

Les mer
Straff for korrupsjon (30.08.16)

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Lovbruk og straffutmåling ved medverknad til grov korrupsjon (30.08.16)

Høgsterettsdom 30. august 2016, HR-2016-1835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Straffeprosessloven § 344 begrenser ikke lagmannsrettens kompetanse (25.08.16)

Høyesteretts dom 25. august 2016, HR-2016-1803-A, (sak nr. 2016/941), straffesak, anke over dom

 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer
Straffutmåling etter helikopterhavari (25.08.16)

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1802-A, (sak nr. 2016/731), straffesak, anke over dom

A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat May-Britt Erstad)

Les mer
De sakkyndiges rolle i straffesak om overlagt drap (30.06.16)

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1459-A, (sak nr. 2016/317), straffesak, anke over dom

 A (advokat Anders Westeng) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer
Drosjeappen Haxi (30.06.16)

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1458-A, (sak nr. 2016/477), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Les mer
Langt tidsforløp til avsigelse av dom (30.06.16)

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer
Straffutmåling for gjentatte tilfelle av onani i nærvær av ei mindreårig dotter (30.06.16)

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1467-A, (sak nr. 2016/558), straffesak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer
Gjeninnsettelse i forvaring etter prøveløslatelse som følge av vilkårsbrudd (30.06.16)

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1457-A, (sak nr. 2016/615), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Les mer
Straff for langvarige seksuallovbrudd mot mindreårig datter begått før heving av straffenivået i 2010 (30.06.16)

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir)

Les mer
Straffutmåling for deltaking i og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL (28.06.16)

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent)

II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent)

III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent)

Les mer
Ungdomsstraff (23.06.16)

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Les mer
Ungdomsstraff (23.06.16)

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Les mer
Straff for ulovleg rådyrjakt (14.06.16)

Høgsterettsdom 14. juni 2016, HR-2016-1253-A, (sak nr. 2016/270), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer
Straffutmåling ved gjengjelding i form av krenkande ytringar mot dommarar og andre aktørar i rettsvesenet (12.05.16)

Høgsteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1015-A, (sak nr. 2016/416), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Morten Schjetne)

Les mer
Grensen mellom den alminnelige ytrings- og handlefrihet og straffbar sjikane overfor dommer (12.05.16)

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1012-A, (sak nr. 2016/244), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tonje Tønder)

Les mer
Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse (12.05.16)

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Straff for brudd på bestemmelser om minstepris ved omsetning av torsk (27.04.16)

Høyesteretts dom 27. april 2016, HR-2016-895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom

Tjufjordbruket AS (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause)

Les mer
Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff (18.04.16)

Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer
Omvendt voldsalarm – elektronisk kontroll med kontaktforbud som del av straffen etter grovt skadeverk i form av brannstiftelse (14.04.16)

Høyesteretts dom 14. april 2016, HR-2016-783-A, (sak nr. 2015/1982), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Inhabilitet for lagrettemedlem (07.04.16)

Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar)

Les mer
Habilitet for lagdommar (04.04.16)

Høgsterettsdom og -avgjerd 4. april 2016, HR-2016-681-A, (sak nr. 2015/2166), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer
Materiale fra kommunikasjonskontroll av en samtale mellom to brødre tillatt brukt som bevis etter samtykke (29.03.16)

Høyesteretts kjennelse 29. mars 2016, HR-2016-644-A, (sak nr. 2015/1868), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trond Høvik) mot A (advokat Jørgen Løvdal), Partsrett i saken: C (advokat John Christian Elden)

Les mer
Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling (16.03.16)

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

IV. D (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Les mer
Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling (16.03.16)

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Spørsmål om strafferettslig inndragning av utbytte etter domfellelse for markedsmanipulasjon (16.03.16)

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer
Straff for legemsbeskadigelse med døden til følge og familievold (09.03.16)

Høyesteretts dom 9. mars 2016, HR-2016-553-A, (sak nr. 2015/1963), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer
Bruk av politiavhøyr i drapssak (17.02.16)

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom

A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Les mer
Inndraging av unndratt meirverdiavgift, jf. straffelova 1902 § 34 (09.02.16)

Høgsterettsdom 9. februar 2016, HR-2016-301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Les mer
Straff for avliving av hund med ulovleg metode som var eigna til å påføre dyret smerte og frykt (08.02.16)

Høgsterettsdom 8. februar 2016, HR-2016-295-A, (sak nr. 2015/1882), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Even Rønvik)

Les mer
Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse (05.02.16)

Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen)

Les mer
Straff for valdtekt etter gjenopning (05.02.16)

Høgsterettsdom 5. februar 2016, HR-2016-287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer
Storkammersak om straff for grov voldsutøvelse med alvorlige skadefølger - Spørsmålet var særlig hvordan det skal gis kompensasjon for lang saksbehandlingstid (29.01.16)

Høyesteretts dom 29. januar 2016, HR-2016-225-S, (sak nr. 2015/2010), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem (28.01.16)

Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Les mer