Meny
Godkjenning av gruppesøksmål (15.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse

DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Dommerhabilitet (25.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning

A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Les mer
Tidligere sakkyndig som vitne i sak etter barneloven (22.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2017, HR-2017-1611-U, (sak nr. 2017/1331), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rune Valaker) mot B (advokat Nina Monssen)

Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostander på grunn av påstått feil ved rettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-12 (01.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. august 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1011), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Flatabø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter skjønnsprosessloven § 55 (28.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1490-U, (sak nr. 2017/1067), sivil sak, anke over kjennelse

NTE Energi AS (advokat Helge Morten Svarva) mot Jann Arthur Sandvik (advokat Tine Larsen)

Les mer
Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken (25.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet

A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Les mer
Anke over beslutning om ankenektelse etter avholdt ankeforhandling forkastet (21.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2017, HR-2017-1225-U, (sak nr. 2017/950), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Asle Bjelland) mot B (advokat Markus Waterloo)

Les mer
Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1 (19.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse

Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Les mer
Tvangssalg på grunnlag av realkausjon (14.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Les mer
Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet (14.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Les mer
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom

Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett (01.06.17)

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse

X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Les mer
Habiliteten til lagmannsrettens dommere når tidligere konstituert dommer er prosessfullmektig (22.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-995-U, (sak nr. 2017/842), sivil sak, habilitet

KLP Skadeforsikring AS (advokat Finn Eirik Winther) mot Grande Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer
Rettslig interesse i sak om utestenging etter universitets- og høyskoleloven (22.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1004-U, (sak nr. 2017/545), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Les mer
Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide (18.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse

Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Les mer
Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak (09.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Les mer
Spørsmål om dekning av sakskostander etter vergemålsloven § 19 er begrenset til den offentlige salærsatsen (08.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. mai 2017, HR-2017-888-U, (sak nr. 2017/603), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag), B (advokat Sigrid Broch)

Les mer
Avvisning av anke på grunn av manglende rettslig interesse og partsevne (25.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2017, HR-2017-819-U, (sak nr. 2017/567), sivil sak, anke over kjennelse

A, Bs dødsbo (advokat Jens Otto Haugland) mot C (advokat Brage Nordgård)

Les mer
Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling (22.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/424), sivil sak, anke over dom

A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise)

Les mer
Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak (14.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Les mer
Habilitet for fagkyndig meddommer etter kritikk av barnevernet (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-525-U, (sak nr. 2017/402), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Sandsbraaten) mot A (advokat Ole-Håkon Elllingsen), B (advokat Olav Sylte)

Les mer
Lagmannsrettens kompetanse ved overprøving av tiltaksjordskifte (09.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2017, HR-2017-514-U, (sak nr. 2017/384), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Kraft) mot B, Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning (08.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 8. februar 2017, HR-2017-286-U, (sak nr. 2017/187), sivil anke, anke over dom

Uloba – Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Les mer
Anke over beslutning om ikke å avvise to anker på grunn av mangler ved ankeerklæringene (02.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2017, HR-2017-249-U, (sak nr. 2016/2417), sivil anke, anke over beslutning

Knut Erik Risan, Heidi Johanne Westlie (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Jan Hammerseng), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer
Anke over jordskifteavgjørelse begrunnet i manglende kontradiksjon (19.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 19. januar 2017, HR-2017-144-U, (sak nr. 2017/1896), sivil anke, anke over dom

A mot B, C, D

Les mer
Ankenektelse i barnefordelingssak (18.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Les mer
Tvangsmulkt ved samvær (18.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse

A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Les mer
Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen (16.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom

Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Les mer
Omsorgsovertagelse (13.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom

A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Les mer
Heving av ankesak som følge av bortfall av søksmålsinteressen (12.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. januar 2017, HR-2017-85-U, (sak nr. 2016/2286), sivil anke, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide) mot A (advokat Per Danielsen)

Les mer
Ankenektelse i sak om fast bosted etter barneloven (04.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. januar 2017, HR-2017-18-U, (sak nr. 2016/2341), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Christian Børve) mot B (advokat Allan Rognan)

Les mer