Meny
Oppreisning til fornærmede ved domfellelse for voldtekt (22.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2017, HR-2017-2480-U, (sak nr. 2017/2141), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Kjetil Mjaaland) mot C (advokat Brynjar Nielsen Meling)

Les mer
Anerkjennelse av utenlandsk fraværsdom etter Luganokonvensjonen (22.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2017, HR-2017-2472-U, (sak nr. 2017/1966), sivil sak, anke over kjennelse

AB Grigero Grigiskes (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Lavpris Grossisten AS (advokat Dennis Sander)

Les mer
Ankegjenstandens verdi (21.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal)

Les mer
Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2 (21.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak)

Les mer
Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning (21.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse

Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes)

Les mer
Saksbehandling ved midlertidig avgjørelse i sak om samvær (18.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. desember 2017, Hr-2017-2388-U, (sak nr. 2017/2008), sivil, sak, anke over kjennelse, A (advokat Arvid Sjødin) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Les mer
Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne (14.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen) 

Les mer
Adgang til gjeninntreden i stilling ved tvist om avskjed (07.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2324-U, (sak nr. 2017/1997), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Helen Wenger) mot A, B (advokat Fredrik Jadar)

Les mer
Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse (07.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom

A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre)

Les mer
Manglende rettslig interesse i begjæring i barnevernsak (14.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2017, HR-2017-2153-U, (sak nr. 2017/1889), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Olav Sylte) mot X kommune v/ barneverntjenesten (advokat Camilla Schjetne)

Les mer
Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker (09.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse

Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen)

Les mer
Kontradiksjon i sivil sak (31.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg)

Les mer
Statens erstatningsansvar for merkostnader ved en rettergangsfeil (26.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 26. oktober 2017, HR-2017-2026-U, (sak nr 2017/1596), sivil sak, anke over kjennelse

Fred. Olsen m.fl (advokat Bettina Banoun og advokat Thor Leegaard) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Barnets rett til å uttale seg (19.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B

Les mer
Opphevelse av ankenektelse i sak om fast bosted og samvær (13.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. oktober 2017, HR-2017-1957-U, (sak nr. 2017/1581), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Erling Johannes Kjærmann) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Les mer
Opphørelse av lagmannsrettens ankenektelse på grunn av brudd på prinsippet om kontradiksjon (04.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1903-U, (sak nr. 2017/1592), sivil sak, anke over beslutning

Vidar Fagerheim (advokat Torsteinn J. Skanbo) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Yngve Skogrand)

Les mer
Pålegg om utlevering av straffesaksdokumenter til bruk i sivile saker (02.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. oktober 2017, HR-2017-1872-U, (sak nr. 2017/1587), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Harald Gjerstad) mot B (advokat Snorre Torgrimsby)

Les mer
Skjønnsmedlemmers habilitet (28.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B

Les mer
Avvisning av anke i sak om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, fordi vedtakets virketid var utløst (28.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1844-U, (sak nr. 2017/1594), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Håkon Sætre Rasmussen) mot X kommune (advokat Sverre Larhammer)

Les mer
Adgangen for en tredjeperson til å tre inn i en sak om arrest i forbindelse med anke (19.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2017, HR-2017-1801-U, (sak nr. 2017/1308), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Oslo kemnerkontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad) mot A (advokat Ida Camilla Hals)

Les mer
Godkjenning av gruppesøksmål (15.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse

DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Om retten kan pålegge en part å møte med advokat (30.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser

A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn)

Les mer
Dommerhabilitet (25.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning

A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Les mer
Tidligere sakkyndig som vitne i sak etter barneloven (22.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2017, HR-2017-1611-U, (sak nr. 2017/1331), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rune Valaker) mot B (advokat Nina Monssen)

Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostander på grunn av påstått feil ved rettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-12 (01.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. august 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1011), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Flatabø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter skjønnsprosessloven § 55 (28.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1490-U, (sak nr. 2017/1067), sivil sak, anke over kjennelse

NTE Energi AS (advokat Helge Morten Svarva) mot Jann Arthur Sandvik (advokat Tine Larsen)

Les mer
Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken (25.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet

A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Les mer
Anke over beslutning om ankenektelse etter avholdt ankeforhandling forkastet (21.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2017, HR-2017-1225-U, (sak nr. 2017/950), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Asle Bjelland) mot B (advokat Markus Waterloo)

Les mer
Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1 (19.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse

Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Les mer
Tvangssalg på grunnlag av realkausjon (14.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Les mer
Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet (14.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Les mer
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom

Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett (01.06.17)

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse

X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Les mer
Habiliteten til lagmannsrettens dommere når tidligere konstituert dommer er prosessfullmektig (22.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-995-U, (sak nr. 2017/842), sivil sak, habilitet

KLP Skadeforsikring AS (advokat Finn Eirik Winther) mot Grande Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer
Rettslig interesse i sak om utestenging etter universitets- og høyskoleloven (22.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1004-U, (sak nr. 2017/545), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Les mer
Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide (18.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse

Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Les mer
Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak (09.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Les mer
Spørsmål om dekning av sakskostander etter vergemålsloven § 19 er begrenset til den offentlige salærsatsen (08.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. mai 2017, HR-2017-888-U, (sak nr. 2017/603), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag), B (advokat Sigrid Broch)

Les mer
Avvisning av anke på grunn av manglende rettslig interesse og partsevne (25.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2017, HR-2017-819-U, (sak nr. 2017/567), sivil sak, anke over kjennelse

A, Bs dødsbo (advokat Jens Otto Haugland) mot C (advokat Brage Nordgård)

Les mer
Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling (22.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/424), sivil sak, anke over dom

A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise)

Les mer
Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak (14.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Les mer
Habilitet for fagkyndig meddommer etter kritikk av barnevernet (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-525-U, (sak nr. 2017/402), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Sandsbraaten) mot A (advokat Ole-Håkon Elllingsen), B (advokat Olav Sylte)

Les mer
Lagmannsrettens kompetanse ved overprøving av tiltaksjordskifte (09.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2017, HR-2017-514-U, (sak nr. 2017/384), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Kraft) mot B, Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning (08.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 8. februar 2017, HR-2017-286-U, (sak nr. 2017/187), sivil anke, anke over dom

Uloba – Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Les mer
Anke over beslutning om ikke å avvise to anker på grunn av mangler ved ankeerklæringene (02.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2017, HR-2017-249-U, (sak nr. 2016/2417), sivil anke, anke over beslutning

Knut Erik Risan, Heidi Johanne Westlie (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Jan Hammerseng), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer
Anke over jordskifteavgjørelse begrunnet i manglende kontradiksjon (19.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 19. januar 2017, HR-2017-144-U, (sak nr. 2017/1896), sivil anke, anke over dom

A mot B, C, D

Les mer
Ankenektelse i barnefordelingssak (18.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Les mer
Tvangsmulkt ved samvær (18.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse

A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Les mer
Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen (16.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom

Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Les mer
Omsorgsovertagelse (13.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom

A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Les mer
Heving av ankesak som følge av bortfall av søksmålsinteressen (12.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. januar 2017, HR-2017-85-U, (sak nr. 2016/2286), sivil anke, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide) mot A (advokat Per Danielsen)

Les mer
Ankenektelse i sak om fast bosted etter barneloven (04.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. januar 2017, HR-2017-18-U, (sak nr. 2016/2341), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Christian Børve) mot B (advokat Allan Rognan)

Les mer