Meny
Fra storkammersaken om strukturerte spareprodukt mars 2013er
Fra storkammersaken om strukturerte spareprodukter mars 2013 Foto: Høyesterett

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Rettens plikt til å sørge for sakens opplysning, jf. straffeprosessloven § 294 (21.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2447-U, (sak nr. 2017/2090), straffesak, anke over dom

A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein (20.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.
B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse etter strprl. § 321 (20.12.17)

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet             

Les mer
Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet (15.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse,

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug)

Les mer
Fastsettelse av særskilt sikringssone etter kulturminneloven § 6 (07.12.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom HR-2017-2314-U, (sak nr. 2017/1931), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Edmund A. Bolstad)

Les mer
Saksbehandlingsfeil - retten til å begrunne anken (16.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2017, HR-2017-2179-U, (sak nr. 2017/1949), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling (14.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav til begrunnelsen ved fastsetting av brev- og besøksforbud (13.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 13. november 2017, HR-2017-2143-U, (sak nr. 2017/1926), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Preben Kløvfjell) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (09.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2124-U, (sak nr. 2017/1916), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saksbehandlingsfeil som ikke kunne antas å ha virket inn på avgjørelsen (08.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2017, HR-2017-2111-U, (sak nr. 2017/1776), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund (07.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351 (03.11.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon (30.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankerett - spørsmål om lagmannsretten har anvendt riktig beviskrav (27.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 27. oktober 2017, HR-2017-2035-U, (sak nr. 2017/1746), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling opphevet som følge av langliggetid hos påtalemyndigheten etter lagmannsrettens dom (25.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom

A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for vold og bråk på utested (25.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom

A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begrunnelse av forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling (24.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. oktober 2017, HR-2017-2009-U, (sak nr. 2017/1791), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om erstatning etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438 (11.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. oktober 2017, HR-2017-1941-U, (sak nr. 2017/346), straffesak, anke over dom

A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer
Midlertidig tap av førerretten på grunn av tidligere prikkbelastninger (10.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1926-U, (sak nr. 2017/1625), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Grovt tyveri av fisk (09.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. 
B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Spørsmål om et ulovlig ervervet bevis - en politiforklaring - skal avskjæres som bevis ved behandlingen av et sivilt krav (04.10.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1894-U, (sak nr. 2017/1572), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anken fremmet (29.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2017, HR-2017-1863-U, (sak nr. 2017/1404), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørg S. Granerud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forholdsmessigheten ved fortsatt varetektsfengsling (28.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1837-U, (sak nr. 2017/1636), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Kompentansen til å prøve krav om erstatning etter strpl. § 438 (28.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot X AS (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer
Gjennomføringen av tiltaltes forklaring under hovedforhandling (28.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1831-U, (sak nr. 2017/1580), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling (21.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2017, HR-2017-1815-U, (sak nr. 2017/1599), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over domfellelse for bedrageri mv. (20.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom

A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Sak om anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om legemsbeskadigelse (15.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1784-U, (sak nr. 2017/1380), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Ringsbye) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffesak etter straffeloven 1902 § 219 (15.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling (05.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. september 2017, HR-2017-1679-U, (sak nr. 2017/1478), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer
Avvisning av anke som ikke var mangelfull (04.09.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Borgarting lagmannsrett (17.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1580-U, (sak nr. 2017/1378), straffesak, habilitet

Sigurd Jørgen Klomsæt

Les mer
Beslag av fem sluttstykker og to forskjefter til våpen (17.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1578-U, (sak nr. 2017/1352), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfellelse for overtredelse av Antarktisforskriften (11.08.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. august 2017, HR-2017-1550-U, (sak nr. 2017/1173), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Rettslig interesse i sak om varetektsfengsling (31.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1498-U, (sak nr. 2017/1327), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Asle Hesla)

Les mer
Inndragning av våpen som følge av brudd på våpenlovgivningens regler om oppbevaring (28.07.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juli 2017, HR-2017-1491-U, (sak nr. 2017/1186), straffesak, anke over dom

A (advokat Brage Nordgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Nye anførsler i omgjøringsbegjæringen - kravet til begrunnelse (22.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2017, HR-2017-1223-U, (sak nr. 2017/892), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tvist om fullbyrding av dom - begjæring i medhold av straffeprosessloven § 462 (15.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2017, HR-2017-1190-F, (sak nr. 2017/833), straffesak

A, Sherbourne Investments Limited (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Beviskrav i sak om seksuell handling (12.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Uaksomt drap ved bilpåkjørsel (12.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse (02.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom

A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet

Les mer
Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak (02.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen)

Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse (30.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. mai 2017, HR-2017-1057-U, (sak nr. 2017/714), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om kjøring med for høy fart (26.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. mai 2017, HR-2017-1031-U, (sak nr. 2017/738), straffesak, anke over dom

A (advokat Kolbjørn Lium) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rettergangsstraff for forsvarer som unnlot å møte til hovedforhandling (23.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2017, HR-2017-1011-U, (sak nr. 2017/740), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Manglende anledning til kontradiksjon om subsumsjonsendring og straffutmåling for grov mishandling av samboer (23.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2017, HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom

A (advokat Cecilie Drechsler) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over beslutning om ankenektelse forkastet (22.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1002-U, (sak nr. 2017/681), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om at pågripelsesbeslutning eller tilsvarende avgjørelse, er vedlagt begjæring om utlevering til rettsforfølging (19.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-985-U, (sak nr. 2017/844), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lukasz Niedzielski) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vareteksfengsling - Fare for oversoning (19.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over avvisningskjennelse - om forvarers rett til kontradiksjon (11.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2017, HR-2017-928-U, (sak nr. 2017/764), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tiltaltes rett til innsyn i en annen straffesak enn hans egen (05.05.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mai 2017, HR-2017-869-U, (sak nr. 2017/730), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Randby)

Les mer
Krav til begrunnelse ved besøksforbud overfor barn (27.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. april 2017, HR-2017-834-U, (sak nr. 2017/717), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Avvisning av anke på grunn av manglende aktuell interesse (26.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april, HR-2017-832-U, (sak nr. 2017/736), anke over kjennelse

A (advokat Knut Helge Hurum) mot Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund

Les mer
Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser (19.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom

I. 
A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.
C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III.
D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV.
E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

V. 
F (advokat Harald Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling - spørsmål om siktede var psykotisk i gjerningsøyeblikket (07.04.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2017, HR-2017-655-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om alle dommarane i lagmannsretten må vike sete ved behandlinga av ein anke (03.04.17)

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3. april 2017, HR-2017-695-U, (sak nr. 2017/591), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlege påtalemakta, B (advokat Atle Birkeland)

Les mer
Anke i sak om grovt skattesvik, hvor tiltalte ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten, tillates ikke fremmet for Høyesterett (24.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. mars 2017, HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Manglende kontradiksjon ved ankenektelse i lagmannsretten (22.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2017, HR-2017-605-U, (sak nr. 2017/370), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling etter domfellelse for grovt uaktsom medvirkning til oppbevaring av narkotika i kvanta som innebærer grov narkotikaforbrytelse (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-535-U, (sak nr. 2017/267), straffesak, anke over dom

A (advokat Kaja de Vibe Malling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forholdet mellom inndragning og skatt (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom

A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Trusler mot statsorganene mv. - begrunnet ankenektelse (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-543-U, (sak nr. 2017/196), straffesak, anke over dom

A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Heving av ankesak på grunn av frafalt anke (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse

Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Identitetskrenkelse og bruk av en annens bilde (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-472-U, (sak nr. 2017/233), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om ankerett etter frifinnelse for ett av to straffbare forhold når disse uriktig er bedømt som ett sammenhengende forhold (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-473-U, (sak nr. 2017/220), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Besøksforbud (22.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Drapstrusler (20.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106 (08.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tiltale for voldtekt av åtte kvinner (03.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmålingsanke i sak om blant annet menneskehandel og hallikvirksomhet (31.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. januar 2017, HR-2017-228-U, (sak nr. 2017/104), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Riple) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fengsling etter utleveringsloven (30.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi original ankeerklæring ikke ble inngitt (24.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2017, HR-2017-169-U, (sak nr. 2016/2355), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mona Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Delvis ankenektelse (17.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Legemsbeskadigelse - årsakskravet i strafferetten (16.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 16. januar 2017, HR-2017-114-U, (sak nr. 2016/2382), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om utlevering (13.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (11.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 (09.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. januar 2017, HR-2017-47-U, (sak nr. 2017/36), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thor Backe-Wiig)

Les mer