Meny
Dommerrommet i Første avdelings rettssal med portretter av alle tidligere dommere fra 1814 og fram til i dag
Dommerrommet i Første avdelings rettssal med portretter av alle tidligere dommere fra 1814 og fram til i dag Foto: Sturlason

 

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Avskjedigelse av major (22.12.17)

Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom

A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth)
mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve)

Les mer
Om et pålegg om reintallsreduksjon strider mot minoritetsvernet i SP artikkel 27 og/eller eiendomsvernet i EMK P1-1. (21.12.17)

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom

Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Les mer
Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem (20.12.17)

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk)

Les mer
Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap (20.12.17)

Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom

Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Personlig ansvar for en daglig leder i et aksjeselskap (14.12.17)

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2375-A, (sak nr. 2017/680), sivil sak, anke over dom,

A (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen) mot Ulvesund Elektro AS (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Sakshandsaming ved vedtak om familieinnvandring (14.12.17)

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2376-A, (sak nr. 2017/1114), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Torheim) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Fastsettelse av vederlag for bygning ved avsluttet tomtefeste (12.12.17)

Høyesteretts dom 12. desember 2017, HR-2017-2359-A, (sak nr. 2017/1050), sivil sak, anke over overskjønn,

Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Les mer
Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke (11.12.17)

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom

GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Les mer
Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern (08.12.17)

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom 

I.
A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri)

II.

H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

III.

I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

 

IV.

J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

 

V.

K (advokat Øyvind Sterri) mot E m.fl. (advokat Karoline Henriksen

Les mer
Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6 (05.12.17)

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn

Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)

 

 

mot 

 

Tormod Gihle 

Jens Ivar Fjellhaug 

Egil Olstad 

Kristian Fjørkenstad 

Hanne Kari Wedøe Bakke 

Ingvild Aarsby 

Mads Ivar Aarsby 

Dag Gjestvang 

Ola Reinsby 

Randi Olsby-Brenden 

Paul Taraldsrud 

Markus Fjørkenstad 

Hans Hammerstad 

Arnhild Aarsby Hårstadsveen 

Stiftelsen Solliakollektivet 

Svein Erik Gulbrandsen 

Arve Moen Aas 

Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud 

Gjermund Tolpinrud 

Per Odd Gjestvang 

Pål Gjestvang

(advokat Kirsten B. Sigmond)

Les mer
Arbeidsgiver ikke erstatningsansvarlig for tidligere ansatts underslag (05.12.17)

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2292-A, (sak nr. 2017/884), sivil sak, anke over dom

Uloba - Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Les mer
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør (04.12.17)

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom

Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer
Pasientskadeerstatning hvor behandling ikke var livsnødvendig (30.11.17)

Høyesteretts dom 30. november 2017, HR-2017-2270-A, (sak nr. 2017/1010), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) mot A (advokat Inger Johansen)

Les mer
Leasingselskap hadde rett til avskrivning på utleiebiler (29.11.17)

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2248-A, (sak nr. 2017/880), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer
Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning (28.11.17)

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom,

Reinøy reinbeitedistrikt
Margareth Anni Hansen
Herolf Andreas Hansen
Audhild Helene Hansen
Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum)

mot

Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen
v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Les mer
Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante (15.11.17)

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom

Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik) 

Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde)

mot

Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Les mer
Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt (14.11.17)

Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom

Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer
Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen (09.11.17)

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom,

I.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer
Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger (07.11.17)

Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom

Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad)

Les mer
Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg (01.11.17)

Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom

Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram (31.10.17)

Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch)

Les mer
Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet (31.10.17)

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot

A

B

C

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs)

(SEIF) (partshjelper) 

Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

(NOAS) (partshjelper) 

FNs høykommissær for flyktninger (advokat Brynjulf Risnes)

(partshjelper)

Les mer
Samvær etter omsorgsovertakelse (23.10.17)

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Les mer
Oppgjør mellom forsikringsselskaper etter brann ved tining av rør med hårføner (18.10.17)

Høyesteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1977-A, (sak nr. 2017/613), sivil sak, anke over dom

SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Anette Fjeld)

Les mer
Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie (12.10.17)

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom

I.
SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Les mer
Ansiennitetsberegning ved nedbemanning (11.10.17)

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom

I
A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

II
B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Les mer
Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises (10.10.17)

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse

I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Les mer
Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning (29.09.17)

Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Les mer
Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson)

Les mer
Tomtefeste for foreiningshytter (15.09.17)

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom

Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Les mer
Tilbakekall av et løfte re integra (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom

Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Les mer
Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall (05.09.17)

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom

Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Les mer
Forkjøpsrett og fusjon (31.08.17)

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom

Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse

ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg og advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) (Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Les mer
Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom

Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund)
Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10 (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Skattemessig eier av kraftverk (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)
Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme)
Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness)
(Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller)

Les mer
Grunneiers adgang til hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom

Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Refusjon etter opparbeiding av veg (07.06.17)

Høgsteretts dom 7. juni 2017 HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom

Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer
Borettslags legalpanterett for felleskostnader (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer
Søksmålskompetanse i utvisningssaker (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Mangel ved kjøp av fast eiendom – betydningen av standardheving (31.05.17)

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom

A, B, Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C, D (advokat Johan G. Bernander)

Les mer
Om det var inngått avtale om provisjon i mellommannsforhold (23.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom

Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Les mer
Overprøving av vedtak der skatte- og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved skjønn (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-967-A, (sak nr. 2016/1977), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Amoré Ålesund AS, B, C (advokat Torgeir Fjeldskar)

Les mer
Om regress hos skadevoldernes forsikringsselskap (15.05.17)

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom

Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Les mer
Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller (15.05.17)

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren)

II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Les mer
Høyesterett avviste søksmål om opphevelse av fylkesnemndas avgjørelse om å fremme sak for nemnda (28.04.17)

Høyesteretts kjennelse 28. april 2017, HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Anders Brosveet) mot C (advokat Eivor Øen), X kommune (advokat Lorentz Stavrum), D (advokat Halldis Winje)

Les mer
Begjæring fra rettighetshaveren til en film om å få utlevert identiteten bak IP adresser (26.04.17)

Høyesteretts kjennelse 26. april 2017, HR-2017-833-A, (sak nr. 2016/2216), sivil sak, anke over kjennelse

Scanbox Entertainment A/S (advokat Kyrre Eggen) mot Telenor Norge AS (advokat Rune Opdahl)

Les mer
Lagmannsrettens begrunnelsesplikt når det ikke gis samtykke til ankebehandling i barnevernssak (20.04.17)

Høyesteretts kjennelse 20. april 2017, HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Karstein Egeland) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Mona Negård), B (advokat Finn Ove Smith)

Les mer
Arbeidsrettens kompetanse (20.04.17)

Høyesteretts dom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjon (05.04.17)

Høyesteretts dom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt)

Les mer
Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom (30.03.17)

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-687-A, (sak nr. 2016/2070), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Sigrun Sagedahl)

Les mer
Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - Virksomhetsvilkåret og tilknytningsvilkåret (23.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-628-A, (sak nr. 2016/1281), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsdvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Thinggaard AS (advokat Sigve Braaten)

Les mer
Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - virksomhetsbegrepet (23.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Raise International AS (advokat Odd Moe)

Les mer
Saken gjaldt krav om refusjon for kostnader til helse- og omsorgstjenester etter lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester (23.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-625-A, (sak nr. 2016/2032), sivil sak, anke over dom

Sørreisa kommune (advokat Marianne Abeler) mot Målselv kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Utlendingsrett (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom

A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig (15.03.17)

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom

Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Les mer
Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet (09.03.17)

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom

Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Les mer
Likningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv (01.03.17)

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2017, HR-2017-467-A, (sak nr. 2016-1907), sivil sak, anke over kjennelse

Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Behandling av farskapssak etter gjenåpning (17.02.17)

Høyesteretts dom 17. februar 2017, HR-2017-419-A, (sak nr. 2016/1943), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A mot B, C

Les mer
Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), sivil sak, anke over dom

Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber)

Les mer
Skatterett - fradrag for renteutgifter (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom

Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Leilighet solgt "som den er" fikk nye skader i perioden mellom besiktigelse og overtakelse (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom

Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen)

Les mer
Omstøtelse i konkurs (14.02.17)

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom

Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Les mer
Om Utøyaofre som befant seg på landsiden, har krav på voldsoffererstatning (13.02.17)

Høyesteretts dom 13. februar 2017, HR-2016-352-A, (sak nr. 2016/1454), sivil sak, anke over dom

A, B, C (advokat Tore Helseth Høyer) mot Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre (Regjeringsavdokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer
Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007 (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom

I.
Staten v/Samferdselsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli)

mot

Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

II.
Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

mot

Staten v/Samferdselsdepartementet 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper:  advokat Arne-Martin Sørli)

Les mer
Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Les mer
Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven (06.02.17)

Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning (30.01.17)

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom

CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner)
Norsk Flygerforbund (partshjelper)
Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper)
Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder)

mot

Bjørn Nybø
Paul Ringheim
Arne Bråten
Øyvind Friis-Ottesen
Anders Auen
Olav Vik
Colin Roy ter Braak
Anders Nonstad
Oddbjørn Hagen
Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld)
Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen)

Les mer
Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige (13.01.17)

Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom

A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland)

Les mer
Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer (05.01.17)

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom

Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Les mer