Meny
Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse (12.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse

I.

LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen)

II.

Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg)

Les mer
Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13 (07.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning 

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen)

Les mer
Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand (02.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones)

Les mer
Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav (24.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal)

Les mer
Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse (24.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse

Les mer