Meny
Opphevelse av lagmannsrettens nektelse (21.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesal, anke over beslutning

A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fars mishandling av egne barn (20.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Utsettelse av hensyn til bevisførsel (12.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom

A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Passiv medvirkning for omsorgspersoner (09.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rettidigheten av anke i straffesak (09.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet

Les mer
Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321 (06.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd (06.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene (05.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile (30.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus)

B (advokat Atle Birkeland)

mot

Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold (23.01.18)

Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta

II.
B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta

III.
C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta

IV.
Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen)

Les mer
Salg av narkotika - ankerett (11.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom,

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffesak uten tiltalte til stede (10.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom 

A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer