Meny

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen (18.01.18)

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom

A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Les mer
Fremleggelse av timelister (17.01.18)

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer
Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold (17.01.18)

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer