Meny

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Krav om oppfyllelse av forpliktelse til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse (18.01.18)

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-111-A, (sak nr. 2017-1573), sivil sak, anke over dom

Ree Minerals Holding AS (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Norman Finans AS (advokat Stein Owe)

Les mer
Varemerkerett (17.01.18)

Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom,

Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Les mer