Meny
Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene
Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene Foto: Sturlason/Høyesterett
Opphevelse av lagmannsrettens nektelse (21.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesal, anke over beslutning

A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fars mishandling av egne barn (20.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse (12.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse

I.

LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen)

II.

Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg)

Les mer
Utsettelse av hensyn til bevisførsel (12.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom

A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Passiv medvirkning for omsorgspersoner (09.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rettidigheten av anke i straffesak (09.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet

Les mer
Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13 (07.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning 

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen)

Les mer
Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321 (06.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd (06.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene (05.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand (02.02.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones)

Les mer
Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile (30.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus)

B (advokat Atle Birkeland)

mot

Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav (24.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal)

Les mer
Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse (24.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold (23.01.18)

Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta

II.
B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta

III.
C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta

IV.
Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen)

Les mer
Krav om oppfyllelse av forpliktelse til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse (18.01.18)

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-111-A, (sak nr. 2017-1573), sivil sak, anke over dom

Ree Minerals Holding AS (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Norman Finans AS (advokat Stein Owe)

Les mer
Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen (18.01.18)

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom

A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Les mer
Varemerkerett (17.01.18)

Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom,

Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Les mer
Fremleggelse av timelister (17.01.18)

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer
Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold (17.01.18)

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Salg av narkotika - ankerett (11.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom,

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffesak uten tiltalte til stede (10.01.18)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom 

A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer