Meny
Fastsettelse av vederlag for bygning ved avsluttet tomtefeste (12.12.17)

Høyesteretts dom 12. desember 2017, HR-2017-2359-A, (sak nr. 2017/1050), sivil sak, anke over overskjønn,

Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Les mer
Straffutmåling for utnyttelse av noens psykiske utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang (08.12.17)

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Les mer
Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern (08.12.17)

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom 

I.

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

(advokat   Karoline Henriksen)

 

 

mot

 

 

 

H

(advokat   Øystein Storrvik)

 

 

I

 

J

 

K

(advokat   Øivind Sterri)

 

 

 

 

II.

 

H

(advokat   Øystein Storrvik)

 

 

mot

 

 

 

C

 

D

 

E

 

F

 

A

 

B

 

G

(advokat   Karoline Henriksen)

 

 

 

 

III.

 

I

(advokat   Øivind Sterri)

 

 

mot

 

 

 

B

 

A

 

G

(advokat   Karoline Henriksen)

 

 

 

 

IV.

 

J

(advokat   Øivind Sterri)

 

 

mot

 

 

 

A

 

B

(advokat   Karoline Henriksen)

 

 

 

 

V.

 

K

(advokat   Øivind Sterri)

 

 

mot

 

 

 

E

 

F

(advokat   Karoline Henriksen)

Les mer
Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6 (05.12.17)

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn

Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)

 

 

mot 

 

Tormod Gihle 

Jens Ivar Fjellhaug 

Egil Olstad 

Kristian Fjørkenstad 

Hanne Kari Wedøe Bakke 

Ingvild Aarsby 

Mads Ivar Aarsby 

Dag Gjestvang 

Ola Reinsby 

Randi Olsby-Brenden 

Paul Taraldsrud 

Markus Fjørkenstad 

Hans Hammerstad 

Arnhild Aarsby Hårstadsveen 

Stiftelsen Solliakollektivet 

Svein Erik Gulbrandsen 

Arve Moen Aas 

Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud 

Gjermund Tolpinrud 

Per Odd Gjestvang 

Pål Gjestvang

(advokat Kirsten B. Sigmond)

Les mer
Skade på spedbarn - straffutmåling (04.12.17)

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør (04.12.17)

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom

Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer
Begrenset innsyn i pasientjournal var ingen saksbehandlingsfeil (30.11.17)

Høyesteretts avgjørelse 30. november 2017, HR-2017-2262-A, (sak nr. 2017/1253), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Tonje Tønder)

Les mer
Pasientskadeerstatning hvor behandling ikke var livsnødvendig (30.11.17)

Høyesteretts dom 30. november 2017, HR-2017-2270-A, (sak nr. 2017/1010), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) mot A (advokat Inger Johansen)

Les mer
Leasingselskap hadde rett til avskrivning på utleiebiler (29.11.17)

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2248-A, (sak nr. 2017/880), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer
Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes (29.11.17)

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

II.
Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning (28.11.17)

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom,

Reinøy reinbeitedistrikt
Margareth Anni Hansen
Herolf Andreas Hansen
Audhild Helene Hansen
Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum)

mot

Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen
v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Les mer
Overføring til tvungent psykisk helsevern begrunnet i gjentatt vinningskriminalitet (28.11.17)

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2249-A, (sak nr. 2017/1615), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante (15.11.17)

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom

Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik) 

Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde)

mot

Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Les mer
Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt (14.11.17)

Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom

Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer
Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen (09.11.17)

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom,

I.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer
Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger (07.11.17)

Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom

Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad)

Les mer
Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg (01.11.17)

Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom

Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram (31.10.17)

Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch)

Les mer
Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet (31.10.17)

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot

A

B

C

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs)

(SEIF) (partshjelper) 

Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

(NOAS) (partshjelper) 

FNs høykommissær for flyktninger (advokat Brynjulf Risnes)

(partshjelper)

Les mer
Samvær etter omsorgsovertakelse (23.10.17)

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Les mer
Straff for ulovleg hummarfiske (18.10.17)

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Oppgjør mellom forsikringsselskaper etter brann ved tining av rør med hårføner (18.10.17)

Høyesteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1977-A, (sak nr. 2017/613), sivil sak, anke over dom

SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Anette Fjeld)

Les mer
Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie (12.10.17)

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom

I.
SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Les mer
Ansiennitetsberegning ved nedbemanning (11.10.17)

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom
I
A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)
II
B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Les mer
Om tvist knyttet til kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises (10.10.17)

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse
I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Les mer
Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning (29.09.17)

Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Les mer
Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson)

Les mer
Kontaktforbud med omvendt voldsalarm (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Les mer
Straff for korrupsjon (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Les mer
Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Les mer
Tomtefeste for foreiningshytter (15.09.17)

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom
Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Les mer
Tilbakekall av et løfte re integra (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom

Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Les mer
Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall (05.09.17)

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom

Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Les mer
Grov uforstand i forbindelse med pågripelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Les mer
Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170 (04.09.17)

Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland)

Les mer
Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Les mer
Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Les mer
Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer