Straffutmåling for oppbevaring av amfetamin – spørsmål om tilståelsesfradrag.

Høyesteretts dom 21.desember 2017, HR-2017-2444-A, (sak nr. 2017/1782), straffesakm anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Bull, Indreberg, Normann, Bersjø, Øie

Høyesterett la til grunn at oppbevaring av 1,2 kg amfetamin av til dels lav styrkegrad i utgangspunktet kvalifiserte til en straff på fengsel i 2 år og 9 måneder. Det ble gitt et fradrag på 35 % fordi politiet ikke hadde oppdaget stoffet om det ikke hadde vært for at gjerningspersonen hadde fortalt politiet om lageret. Det ble også lagt vekt på at tilståelsen førte til at partiet ikke kom på markedet.

Dommen gir veiledning om størrelsen på tilståelsesfradrag.

Les avgjørelsen i sin helhet