Liv Gjølstad, høyesterettsdommer

Født 1945 i Tønsberg, tiltrådt 01.09.1988

Juridisk embetseksamen 1969

Dommerfullmektig Eidsvoll 1970-71

Sivilombudsmannen: 1971-77 konsulent, 1977-83 kontorsjef

Lagdommer Eidsivating lagmannsrett 1983-88

Høyesterettsdommer fra 1. september 1988